Vor historie

Menighedens historie viser at Gud velsigner, når trofaste mennesker arbejder for kærlighed, retfærdighed og sandhed først i sine egne liv og derefter blandt sine medmennesker.

Begyndelsen

Johan Oscar Smith blev født i 1871 og omvendte sig til Gud i 1898. Han brugte meget tid på at granske bibelen, og det blev klart for ham, at de første kristne var grebet af en kærlighed til Kristus og en levende tro på et liv i forvandling. Dette inspirerede Johan Oscar Smith sådan, at han så næsten to tusinde år efter Jesu død, fandt tilbage til den samme tro, som var i begyndelsen.
Johan Oscar Smith var personen, som Gud brugte til at rejse menigheden op i moderne tid.
Se en kort film om dette her.

Johan O. Smith omvendte sig til Gud som 26-årig, og gennem sit arbejde i den norske flåde i Horten mødtes han i 1904 med Theodor Ellefsen. Ellefsen begyndte snart at anerkende de sandheder, som Smith prædikede, og troede at det var muligt, at leve et kristent liv - i sejr over bevidst synd. Efter Aksel Smith, Johans bror, sluttede sig til dem i 1905, var der et blomstrende samfund, der efterhånden tog form. I 1910 havde venneflokken udvidet sig med 50-60 mennesker, spredt rundt omkring i det østlige og sydlige Norge, og de samledes og begyndte deres egne møder.
I 1908 mødte Johan O. Smith, den unge krigsskolekadet Elias Aslaksen, som snart blev en af hans nærmeste medarbejdere. Aslaksen var siden Johan O. Smiths død leder af menigheden indtil sin død i 1976. 

Fra syd til nord

Menighedens aktiviteter startede i Horten, som på det tidspunkt var den vigtigste base for flåden. Mange af Johan O. Smiths første trosfæller blev derfor havets folk. Især under anden verdenskrig sejlede mange af disse neutralitetsvagt langs den norske kyst, og dermed fik de lejlighed til at tale med folk om deres tro, når de kom i land. På denne måde slog Smiths lærdomme rod i steder som Brevik, Kristiansand, Stavanger, Stord, Bergen, Måløy og Molde.
I 1930'erne opstod der mange mindre og større vækkelser i dalene, hvor Elihu Pedersen, Aksel J. Smith og flere andre unge brødre evangeliserede. Blandt andet menigheder i Hallingdal og Valdres stammer fra denne tid.
I dag er der menigheder omkring 20 steder i hele Norge.

Ud i den store verden

Allerede i 1930 havde menigheden fodfæste i Danmark og Sverige, og fra 1950'erne spredte budskabet sig også til de fleste lande i Europa. Siden midten af 1960'erne, har der været en voksende virksomhed i Canada og USA, hvor der i dag er der to store mødesteder og omfattende virksomhed i mange dele af Amerika.
Til Sydamerika kom menigheden i 1970'erne og er nu i Argentina, Brasilien, Chile, Paraguay, Peru, Mexico og Aruba.
I Australien er der siden 1970'erne opstået tre menigheder, og i de seneste år har der også været stigende aktivitet i New Zealand. Menigheden kom til Indien i 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne til Singapore og Hong Kong. I øvrigt er der i øjeblikket menigheder i Sri Lanka, Indonesien og Dubai.
På det afrikanske kontinent har der siden begyndelsen af 1980'erne været menigheder, herunder i Sydafrika, Ægypten, Kenya, Cameroun, Uganda, Zimbabwe, Etiopien og Eritrea.
Allerede i 1970'erne havde menigheden god kontakt med undergrundskristne i mange østeuropæiske lande, men omstændighederne gjorde missionsrejser svære. Men efter kommunismens fald er missionsarbejde i Østeuropa virkelig accelereret, og menigheden har fået et solidt fodfæste i mange lande på dette område.
Menigheden har i dag aktiviteter i mere end 65 lande på alle kontinenter.

Menigheden – Kristi legeme

"Jeg har ikke samlet til mig selv, men til Kristus, som er leder af menigheden." Dette sagde Johan O. Smith på sin 70 års fødselsdag. Smith indså tidligt, at et tilhørsforhold til særlige religiøse partier ikke har betydning for at blive frelst. Med udgangspunkt i Bibelen lærte Smith, at kirken er Kristi legeme, hvor alle medlemmerne selv skal have kontakt med hovedet - Jesus Kristus - for at blive frelst. Og når de hver især er i kontakt med hovedet, har de også samfund - fællesskab - med hinanden. Vores ledere har i årenes løb således ikke forsøgt at bygge noget op omkring sig selv, men Gud har givet menigheden vækst og velstand.

Menigheden i dag

Menigheden er også i dag i stærk vækst. Mange steder er der store, ivrige ungdomsgrupper, og man arbejder for at fremme, at alle aldersgrupper skal kunne udfolde sig på forskellige måder i sunde og trygge omgivelser. Derfor er der ofte en kombineret mødesal og aktivitetscenter - dette giver rum for et varieret menighedsliv.
Menighedens internationale mødested er Brunstad Conference Center i Stokke i Tønsberg (Norge), hvor der i langt over 50 år har været arrangeret møder. Her kommer op til 8.000 venner fra ca. 30 lande flere gange om året, og andre kan følge møderne fra næsten overalt i verden via live-tv. Herfra lyder endnu i dag det samme budskab som Johan O. Smith prædikede for langt over 100 år siden - et budskab om en fuldstændig sejr over al bevidst synd.