Har jeg syndet?

Har jeg syndet?

Publiceret: 7. august 2010

Jeg ved at jeg har syndet når jeg bliver mindet om det fra min samvittighed, når jeg har overtrådt en lov, eller når den hellige ånd viser mig sandheden om mig selv.

Man har mulighed for at få tilgivet sine synder. Dog, efter mine synder er tilgivet, er mit kald som kristen at overvinde synden og blive fri fra synden, så jeg ikke længere er en slave for mine lyster og begæringer. Dette er et sandt kristenliv!

Min samvittighed - har jeg syndet?

Alle mennesker har fået en samvittighed, viden af hvad som er rigtigt og forkert. Denne “indre stemme” fortæller mig på forhånd om det jeg skal til at gøre er rigtigt eller forkert, og den vil også minde mig når jeg har gjort noget jeg ved er forkert.

Dog, fordi vores viden eller undfangelse af rigtigt og forkert er dannet af vores omgivelser, kultur, opvækst og personlighed, vil hver persons samvittighed reagere forskelligt på forskellige situationer. På grund af det, kan samvittigheden ikke have “det sidste ord”.

Overtrædelse af loven

I den gamle pagt gav Gud menneskene love og bud om hvordan de skulle leve deres liv. Overtrædelse af loven er synd, og loven kan vise mig om jeg har syndet. Hvis jeg kender loven, vil min samvittighed også fortælle mig om mine overtrædelser.

Ved at overholde budene i den gamle pagt kunne folk leve eksemplarisk i de ydre ting, som budene kunne fremstille ydre synder—handlinger og ord, og også specificerede straffe for overtrædelser. Dog kunne de ikke røre det indre, skjulte liv som ingen kunne se, motiverne og tankerne bag ord og handlinger.

Den hellige ånd og håbet i den nye pagt

I den nye pagt er ordene ikke kun skrevet med blæk, men: “‘Thi dette er den pagt, jeg i dagene herefter vil oprette med Israels hus, lyder det fra Herren: jeg vil give mine love i deres sind, og på deres hjerter vil jeg skrive dem.’” Heb. 8:10. Dette er lovene af livets ånd—den hellige ånd minder og lærer mig om Guds vilje, også når det gælder det indre liv.

Den hellige ånd bliver kaldt sandhedens ånd, og vil vise mig til hele sandheden om mig selv —min menneskelige natur og de synder som bor der—i en langt dybere grad end loven og vores samvittighed kan.

Men et andet navn for ånden er hjælperen—og åndens hovedopgave er ikke at fortælle mig når jeg har syndet, men hjælpe mig til ikke at synde.

Ved lydighed mod ånden, kan jeg blive bevidst om synden som bor i min natur før jeg synder. Jeg kan overvinde den præcis som Jesus vores forløber gjorde, da han var her på jorden.