Hvad er synd?

Hvad er synd?

Publiceret: 28. januar 2011

Hvad er synd egentlig? Synd er det som skiller menneskene fra Gud, og syndens følge er døden. Jeg synder når jeg ikke er lydig mod Guds vilje og overtræder hans love. Der er mange udtryk, bibelske og ikke-bibelske, som beskriver synd. For eksempel: hvad er arvesynden, synden i kødet og legemets gerninger? Alle har synd men ingen behøver at synde. Hvad er forskellen?

Arvesynden

Synden kom ind i verden da Adam og Eva var ulydige mod Gud og spiste af kundskabens træ af godt og ondt. De valgte at følge deres egen vilje i stedet for Guds og ved det kom de til at forstå forskellen på godt og ondt. Ved denne ulydighed blev deres menneskelige natur beskadiget og de modtog en syndig natur, eller synd i kødet—arvesynden.

Synd i kødet

Hvad er synden i kødet? Alle Adam og Evas efterkommere har arvet synd i kødet—ikke skyld, men en større tendens til at følge deres egen vilje end Guds vilje. I bibelen findes mange vers som beskriver dette: synd i kødet, selve synden, syndens love, lyster og begæringer osv. I Romerne 7:18 skriver Paulus, “Thi jeg ved, at i mig, det vil sige: i mit kød, bor der intet godt”. Her beskriver han denne tendens til at synde som vi alle har arvet.

Johannes skriver “Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så bedrager vi os selv, og sandheden er ikke i os.” 1. Johannes brev 1:8. Synden som jeg har er synden i kødet—lyster og begæringer—som jeg har arvet. Dette er ikke min egen skyld; det er noget jeg er født med, og det medfører ikke skyld.

Jeg kan mærke denne tendens hver gang jeg bliver fristet. “men enhver fristes, når han drages og lokkes af sit eget begær.” Jakob 1:14.

Hvornår har jeg syndet?

Der er stor forskel på at have synd—blive lokket af mine lyster og begæringer—og gøre synd. Jakob skriver videre: “derefter, når begæret har undfanget, føder det synd, og når synden er fuldvoksen, avler den død.” Jakob 1:15. Her ser vi at fristelsen ikke bliver synd før der er sket en undfangelse. Denne undfangelse sker når mit sind bliver enig med begæret. Resultatet er at jeg gør synd, om det er i tanke, ord eller gerning. Dette er synd som jeg bliver stillet til ansvar for—nu er jeg skyldig.

Synd jeg ikke er bekendt med—legemets gerninger

Jeg kan også handle, tale eller tænke direkte imod Guds vilje, uden at jeg er klar over det i selve handlingen. Bibelen kalder disse gerninger legemets gerninger, at være fanget af syndens lov i vore legemer (læs Romerne 7 og 8). Fordi handlingen ikke var bevidst for mig, har jeg ingen skyld. Alligevel kan disse gerninger blive bevidste for mig senere og skal til den tid gøres op.