Bliv en arbejder!

Bliv en arbejder!

Skrevet af: I.M. Larsen | Sted: Oslo/Follo, Norge | Publiceret: 9. august 2012

– Vær inkluderende, sig noget godt – hav kærlighed i hjertet, siger BKMs forstander Kåre J. Smith på det temamøde, der blev holdt for unge over 18 år fra BKM Oslo/Follo.

Det er tydeligt, at dette ligger ham på hjertet. – Det betyder så meget at føle sig inkluderet. Det er ikke godt, når nogle kommer udenfor. Her skal der et hyrdesind til, - et hjerte fuld af omsorg. Har du det, er du virkelig en arbejder! 

Ca. 100 voksne unge lytter opmærksomt. De sidder samlet omkring runde, festpyntede borde. Temaet for aftenen er en opfordring til at blive en arbejder.

– Det betyder så meget at føle sig inkluderet. Det er ikke godt, når nogle kommer udenfor. Her skal der et hyrdesind til, - et hjerte fuld af omsorg. Har du det, er du virkelig en arbejder!

 

 

Kristian Smith (26), som er en af de ansvarlige for festen, fortæller at BKM Oslo/Follo har en specielt stor ungdomsflok, og rigtig mange under 18 år. - Der er derfor et ekstra behov for voksne unge, der kan være med til at trække læsset, siger Smith. Smith lægger til, at der jo er rigtig mange, som allerede gør en vigtig gerning, men at det alligevel er vigtigt at komme sammen og blive påmindet om, hvor vigtigt det er at være med til at give og ikke mindst være et godt forbillede med sit liv.  

Der bliver sat en gruppe stole op på scenen, og kort tid efter er panelsamtalen i gang. Spørgsmål de unge selv er i tvivl om bliver først drøftet rundt bordene og så taget op i panelsamtalen.

I løbet af samtalen udtrykker en af brødrene det sådan: - Der er jo mange arbejdere her i dag, og vi er meget taknemlige for jer! Men der har alligevel til alle tider været få arbejdere, måske ikke for få, men alligevel få. Det ligger os på hjertet, at der skal komme flere arbejdere. (Høsten er stor, men arbejderne få. Matthæusevangeliet 9,37) 

I Brunstad Kristne Menighed bliver der gjort rigtig meget for at passe godt på vore børn og unge. Et af de vigtigste tilbud er  for aldersgruppen 7 til 16 år. Her er de allerfleste voksne unge engagerede som ledere. En del af spørgsmålene der kom op i panelsamtalen og i gruppesamtaler omkring bordene, var netop hvordan unge kan udføre sin opgave som AK-leder på den bedst mulige måde.

Vibeke Bratlie (20) er en af de, som er specielt optaget med dette. - Det aller vigtigste for mig som AK-leder er, at jeg lever trofast efter Guds vilje i hverdagen. Det har utroligt meget at sige, i forhold til det forbillede jeg er for de yngre. Når jeg kommer til AK eller ungdomsmøde, mærker de hurtigt, om jeg er i en ren ånd, eller om jeg er fuld af selvoptagethed og egoisme, siger Vibeke alvorligt.

- Det aller vigtigste for mig er, at jeg lever trofast efter Guds vilje i hverdagen.

Ved festens afslutning udtrykker Maria Skogsrud (29), at aftenen har virket en længsel i hende efter at komme endnu mere ind i et sandt og ægte liv for Gud. - Jeg mærker jo tendenserne, der bor i mig, og som står i vejen for, at jeg kan gøre det gode, siger hun engageret, for hun hurtigt lægger til: - Jeg skal finde disse tilbøjeligheder og blive frigjort og renset fra dem. Det var sådan, det virkede i mig.

- Jeg mærker jo tendenserne, der bor i mig, og som står i vejen for, at jeg kan gøre det gode.

Apellerne og den ivrige samtale omkring bordene tilsiger at dette tema, er et tema som engagerer. De fleste vil nok være enige med Kristian Smith, i det han afslutningsvis udtrykker: - Jeg sidder i hvert fald tilbage med et sandt ønske om at komme helt væk fra at tænke på mig og mit, og i stedet blive til mere glæde og hjælp for andre.

- Jeg sidder tilbage med et sandt ønske om at komme helt væk fra at tænke på mig og mit, og i stedet blive til mere glæde og hjælp for andre.