¿Cómo ser cristiano?

¿Cómo ser cristiano?

Escrito por: Elias Aslaksen | Publicado: miércoles, 17 de abril de 2013

Om Elias Aslaksen

o Elias Aslaksen (1888-1976) skrev om lag 40 bøker samt et utall artikler som hovedsakelig er utgitt på Skjulte Skatters Forlag.
o Aslaksen ledet Brunstad Christian Church fra Johan Oscar Smiths død i 1943 til sin egen død i 1976.
o Han ble i sin samtid kjent, både i egne rekker og blant andre kristne, for å forkynne Bibelens ord på en usedvanlig sterk og tydelig måte.
o Aslaksen var en glimrende taler og gikk ikke av veien for å framholde Bibelens ord selv om det kunne støte tilhørerne. Samtidig var han en usedvanlig ydmyk mann.
o Les mer om Elias Aslaksen

¿Qué es lo uno necesita para ser cristiano? En este extracto, Elias Aslaksen explica claro y preciso lo que uno debe hacer – y seguramente no es tan complicado como uno lo cree ¡si así lo quiere!

Tomando una decisión

Hace mucho tiempo que Dios se ha decidido por tomar y salvar a todos los que se acercan a Él.  Ahora esto viene a ti. Tan rápido que te decidas, el asunto está en orden. Algunos  días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hechos 24: 24-25. Él probablemente nunca tenía “tiempo de sobra”. Toma esta advertencia con temor. Decídete pronto ¡Es imprescindible!.

Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: ¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy... Hechos 26: 28-29. Lo mismo quiero decir;  Todos los que me han oído, (leído) sean hechos así como yo soy, ¡teniéndolo así de bien!

Esto viene solo a ti, querida alma. Dios te llama, él te invita y te pregunta. ¿Quieres tú o no? La decisión es tuya.

Volviendo en sí

Y volviendo en si, dijo:…Me levantaré e iré a casa de mi padre… Luc. 15, 17 y 18. Esto es una muestra clara. Cuándo el hombre vive según lo común mundo, como un pecador entre los pecadores, entonces la realidad es que ya no está en una realidad verdadera y certera: se encuentra fuera de si. Pensando en si mismo, se encuentra en que realmente no vive así según sus propios deseos. Sino que, es atraído lejos junto a otros, atraídos por la corriente. Uno es llevado, sin acercarse a pensar sobre esto. Los amigos y amigas tomados de un brazo, se van entonces a cualquier lugar.

¿Por qué vas a estar infeliz, sin paz, sin esperanza, con una conciencia juzgada, y alejado de Dios? ¡Él solo anhela recibirte!

Pensando en si mismo, quiere uno decir así justo como; un hombre que ha perdido su hijo: ¿Por qué tenía que sucederme a mí? ¡Que catástrofe yo no merezco esto!,  ¡no! entonces, ¿Por qué vas a estar infeliz, sin paz, sin esperanza, con una conciencia juzgada, y alejado de Dios? ¡Él solo anhela recibirte! Levántate y acércate a Él, y estas palabras serán hechas una realidad: Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Luc. 15, 32.

Ved å erkjenne og bekjenne sin synd

Syndens lønn, eller straff, er døden (Rom. 6, 23). Det er synden som gjør skilsmisse mellom oss og Gud. Jesus kom for å bortta våre synder, og for å gjøre ende på dem. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1. Joh. 1, 9. Når du bekjenner din synd, blir du renset. Da blir du en kristen. Da er begynnelsen gjort. All din synd blir da, om den er aldri så stor, utslettet i ett eneste øyeblikk!

Ved å be – om frelse og hjelp

Det enkleste ord i hele Bibelen, er dette: For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Rom. 10, 13. Når man kaller på hans navn, da viser dette at man tror på ham. Jesus sier: Be, så skal dere få. Matt. 7, 7. Og Jakob sier: Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Jak. 4, 2.  Det er ganske enkelt å bli frelst. Det trenges ingen seremoni. Ordlyden er likegyldig. Du kan for den saks skyld gjerne uttrykke deg feil eller bakvendt. Gud forstår deg nok. Du kan si: «Ta imot meg som jeg er», eller hva du vil.

Alt som vi ber om etter hans vilje, det får vi. Og det som først og fremst er hans vilje, det er at all vår synd blir utslettet, og deretter at vi får kraft til å seire over synden. – Du blir en kristen ved å skaffe deg et nytt hjerte, og det skaffer du deg ved å be om det. Da gir han deg det.

Ved å holde fast på hva Guds ord sier

Les Bibelen! Ikke vær redd for å lese i verdens beste og mest innholdsrike bok! Det som står der kan omskape deg totalt. Det som står der, er sannhet. Og det er ikke bare bokstaver, men det er ånd og liv i ordene. Ta Gud på ordet! Hold fast på hva ordene sier, så blir du en kristen i ånd og sannhet.

Det som i følge den bibelske liknelsen falt i den gode jord, det var de som hørte (eller leste) ordet, og tok vare på det. Luk. 8, 15. Å ta vare på det, eller å holde det fast, er det samme som å tro det. Skriften er full av slike ord som nettopp inneholder hva du trenger, hva du lengter etter, det som vil glede og være nyttig for deg. Bare les! Og du vil snart beklage at du ikke tidligere begynte å lese i denne vidunderlige boken. Bøkenes Bok! Det er en uuttømmelig kilde.

Ta Gud på ordet! Hold fast på hva ordene sier, så blir du en kristen i ånd og sannhet

Bare ikke misforstå, slik som så mange har gjort. Du gjør ikke Gud noen tjeneste ved å lese i den. Det er i og for seg ingen gudsdyrkelse i å lese i den. Du må lese for din egen skyld. Det som har betydning, er at du får tak i det du trenger, at du holder fast på hva du leser. Da blir du en kristen.

Ved å heise rent flagg

Det som gjør at så mange hundrede og tusener ikke kommer inn i Guds rike, ikke blir kristne, det er at de avstår fra å bekjenne Jesu Kristi navn for menneskene. De er slike «Nikodemus-er» som kommer til Jesus midt på natten, når ingen ser eller hører dem, men som ikke tør når noen ser eller hører det. (Joh. 3, 1-2)

De redde og feige skal være utenfor, og dele skjebne med alle slags ugudelige og vanhellige. Åp. 21, 8. Hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Far i himmelen. Matt. 10, 32 og 33. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Rom. 10, 10.

Det er altså ikke snakk om at det kan bli frelse, før man bekjenner Jesus Kristus med sin munn! Dersom du tror med hjertet og bekjenner med din munn, da er du blitt en kristen. Akkurat her sitter den store mengde fast. De har det for seg selv, sier de. Men det er egentlig ikke sant; for de har det slett ikke.

De ber i det skjulte, sier de, og det har jo Jesus selv anbefalt. Gransker man det nøyere, så viser det seg dessverre at heller ikke dette er sant. Hvordan kan man vite det? Jo, så utmerket! La oss bare lese Jesu ord: Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret ditt og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Matt. 6, 6.

Dersom du tror med hjertet og bekjenner med din munn, da er du blitt en kristen

Altså, når det ikke skjer noen forandring i det åpenbare, så har du ikke i sannhet bedt i det skjulte! Så den går ikke, min kjære venn.

Når du nå går inn på ditt rom, låser din dør, og ber om stor frimodighet til å bekjenne Jesu navn for menneskene, som Bibelen tydelig påbyr, og Gud så lønner deg i det åpenbare – hvordan går det da? Da blir «Nikodemus» en kristen i ånd og sannhet. Gjør da sånn, kjære venn!

Ved hel utskillelse

Man kan ikke kjempe på begge sider av fronten samtidig; man kan ikke være både for og imot. Velg i dag hvem du vil tjene! Du blir kristen den dag du bevisst tar helt avstand fra alt som du vet er synd, og fra alle som holder fast ved synden – så du lar dem tydelig forstå at du har gått ut fra dem, at du ikke lenger er en av dem.

Uten unntakelse, uten å skåne, må dette gjennomføres. Ikke de fineste og ømmeste slektsbånd kan i den minste grad endre dette. Guds ord om dette er tindrende klare og meget sterke. ... Hva samfunn har lys med mørke? ... Eller hva samfunn har en troende med en vantro? ... Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere. 2. Kor. 6, 14-17.

Du blir kristen den dag du bevisst tar helt avstand fra alt som du vet er synd

Vi skal selvfølgelig bli på vår post i det jordiske, i ekteskapet og i vårt jordiske arbeid osv. (med unntak hvis vår jobb er direkte ugudelig); men i vår ånd skal vi være utskilt fra dem, likesom vi i vårt arbeid kun gjør det som er rett og rent i Guds øyne.

Si slekt og venner farvel, eller kanskje bedre sagt adjø («adjø» betyr: «til Gud»!), og ønsk dem velkommen etter! Så gjør du godt både mot deg selv og mot dem.


© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag
Utdrag av heftet «Å være kristen», 1936