25 kieltä, 30 maata, 3500 osanottajaa

25 kieltä, 30 maata, 3500 osanottajaa

Julkaistu: 20. lokakuuta 2011

Perinteiset veljienkonferenssit

Veljienkonferensseilla on Brunstadin Kristillisessä Seurakunnassa pitkä perinne, ja arkistoja tutkimalla paljastuu, että ensimmäinen veljienkonferenssi järjestettiin Løkenissä Hemsedalissa, Norjassa, jo vuonna 1933. Myöhemmin eri paikkakunnat ovat olleet isäntinä näille konferensseille, kuten vuonna 1950 Oslo.
Pienempiä, alueellisia tai kansallisia veljienkonferensseja järjestetään myös muissa maissa ja paikoissa vuosittain, mutta Veljienkonferenssi isolla "V":llä järjestetään siis Brunstadilla lokakuussa joka vuosi. Vastaavasti järjestetään maaliskuussa vuosittain sisartenkonferenssi.

Viikonloppuna on taas jokavuotisen Veljienkonferenssin aika.Yhteensä 3500 veljeä kaikista maanosista tulee Brunstadille kuulemaan Jumalan sanaa ja kokemaan yhteyden samanmielisten kanssa.

 Konferenssin ilmoittautumisista vastaava henkilö kertoo, että osanottajia tulee aina idästä Uudesta Seelannista Vancouveriin lännessä, ja etelästä Argentiinasta aina Norjan Harstadiin pohjoisessa. Aivan samoin kuin muutkin konferenssit Brunstadilla, saa siis tämäkin tapahtuma voimakkaan kansainvälisen leiman, kun osallistujia on 30 maasta ja äidinkieliä yli 25.

Odotus

Yhteistä konferenssiin osallistujille, aina nuorimmista 12-13-vuotiaista heitä monta kertaa vanhempiin, on se, että he tulevat Brunstadille odotuksen hengessä. Toiveena heillä ei ole ainoastaan nähdä jälleen tuttuja läheltä ja kaukaa kaikista maailmankolkista, nauttia hyvästä ruuasta ja kokea viihteellinen juhlailta lauantaina: Kaikkein useimmille se on ennen kaikkea odotusta saada jotain arvokasta hengelliseen elämäänsä, ja se saa heidät tulemaan Brunstadille näiden kolmen päivän ajaksi. Voimme saada taivaasta jotain, minkä Pyhä Henki on välittänyt oman aikamme Jumalan apostolien, paimenten ja opettajien kautta (Ef. 4:11).  Emme voi mitata rahassa tai matkan pituudessa sen arvoa, että voimme saada jotain, mikä yksittäisten ihmisten henkilökohtaisessa kristillisessä elämässa saa aikaan versomista, kasvua ja kehitystä, niin että sillä on iankaikkista merkitystä.  

Brunstad.org seuraa Veljienkonferenssia Brunstadilla. Seuraa sivujamme jatkossa!