Aktiivinen seurakunta

Aktiivinen seurakunta

Kirjoittanut: I.M.Larsen | Julkaistu: 20. maaliskuuta 2012

Brunstad Christian Church on seurakunta, jossa on paljon toimintaa; sekä hengellistä että enemmän käytännöllistä laatua. Mikä ajatus tämän kaiken toiminnan takana on?

Artikkelissa: Viikko Brunstad Christian Churchissä tapasimme kuusi henkilöä Østfoldin BCC:stä saadaksemme kuvan elämästä seurakunnassa. Vietettyämme kokonaisen viikon heidän kanssaan, voimme vetää johtopäätöksen: BCC:ssä tapahtuu viikon aikana uskomattoman paljon. Mutta mikä oikeastaan on syynä tähän? 

Ole Olsenilla on vastuu Østfoldin seurakunnassa. Olsen sanoo, että osallistumisella seurakunnassa on useita perspektiivejä. - Ennen kaikkea meillä on hengellinen perspektiivi, mikä on mukana kaikessa toiminnassamme. Mutta seurakunnan toiminnalla on myös käytännöllinen ja enemmän inhimillinen ja sosiaalinen puoli.

Rakentuminen

–Kaikki nivoutuu yhteen uskoa vahvistavaksi yhdessäoloksi niille, jotka ovat paikalla - ja se on kunniaksi Kristuksen ruumille, joka rakentuu nyt uuden liiton aikana. 

Jos haluamme sydämestämme palvella Jumalaa, silloin kaikesta koituu hengellistä hyötyä.

Olsen selittää, että Kristuksen ruumis on kuva niistä ihmisistä, jotka elävät Jumalan sanan ja tahdon mukaan täällä maan päällä. Tässä ruumiissa Kristus on pää, johon kullakin jäsenistä on suora yhteys. – Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi, kirjoittaa Paavali korinttilaisille. (1. Kor. 12: 13) Siinä Hengessä, joka johtaa meidät tuomitsemaan synnin itsessämme, meillä myös on pääsy Isän luo, Olsen seittää. - Ja kaikki, jotka elävät sellaista elämää, heillä on yhteys keskenään. Kun sellaiset ihmiset tulevat yhteen, silloin tulee yhteys. Jos sydämestämme haluamme palvella Jumalaa, silloin kaikesta koituu hengellistä hyötyä.

Anders Andersenilla on vastuu Østfoldin nuorisojoukosta. Joka perjantai he kokoontuvat nuorisokokoukseen. Lisäksi he ovat viikon kuluessa mukana monenlaisessa toiminnassa: tiistain toimintakerhosta perjantain nuorisokokoukseen ja sunnuntain seurakunnan kokoukseen.

Andersen korostaa myös yleistä tavoitetta, mikä on kaiken sen takana, mitä seurakunnassa tapahtuu; nimittäin sitä, että kaikkien tulee tulla vahvistetuksi ja kehittyä jumalsuhteessaan. Nuorelle syntisten taipumusten ja halujen voittaminen on korkea päämäärä. Nämähän vaikuttavat voimakkaasti kaikissa ihmisissä, eikä vähiten nuoruusiässä. Kun yksittäiset nuoret ovat keskittyneet tähän eri olosuhteissa, ei tuloksena ole valitusta eikä epäsopua, vaan päinvastoin viihtyisyyttä, kiitollisuutta ja yhteyttä

Varjeltua

Ole Olsen korostaa myös muita näkökohtia seurakunnan toiminnassa. Hän ottaa esimerkiksi varhaisnuoret ja lapset. - Lapset ja nuoret tarvitsevat toimintaa. Se luo viihtyisyyttä ja innostusta.

– Lapset ja nuoret tarvitsevat toimintaa. Se luo viihtyisyyttä ja saa aikaan innostusta.

Lapset ja nuoret ovat erityisen herkkä ryhmä. Siihen saakka kunnes he syntyvät uudesti, he tarvitsevat toimintaa, joka innostaa heitä. Tänä aikana heitä varjelee usein se hyvyys, mitä he näkevät ja kokevat ihmisissä, jotka ovat heitä lähellä.

Andersen korostaa, että jo se, että lapset ja nuoret ovat kiinnostuneet jostakin, on varjelemassa heitä. Vaihtoehtona on se, että he vain kuljeskelisivat päämäärättömästi ympäriinsä. Silloin vaarana on suuressa määrin ajautua johonkin sellaiseen, mitä he myöhemmin elämässään katuvat.

Käytännöllinen puoli

Ole Olsen kiinnittää huomiota myös vapaaehtoistyön käytännölliseen merkitykseen erityisesti nuorille. Olsen puhuu tässä siitä, kuinka nuoret saavat siitä hyötyä ja selviävät työelämässä hyvin tämän myötä. Vapaaehtoistyön kautta he oppivat kaikenlaista eri käytännön aloista, kuten maalauksesta, puusepäntöistä ja kiveystöistä sekä juhlatarjoilusta, ruuanvalmistuksesta - eikä vähiten vastunkantamisesta ja johtamisesta. Lista on pitkä.  - Me olemme myös sitä mieltä, että nuoret tuntevat omakseen sen, mitä ovat olleet mukana rakentamassa. Meillä esiintyy esimerkiksi hyvin vähän ilkivaltaa.

–Yhteiskunnassa ihmiset myös vaativat toimia ja tarjontaa nuorille, ja he odottavat, että yhteiskunta järjestäisi ne. Seurakunnan toimintakulttuuriin kuuluu, että se järjestää tarjontaa itse. Ryhdymme toimeen ja saamme nuoret mukaan.

Sekä Andersen että Olsen puhuvat innostuneina sen tärkeydestä, että nuoret saavat olla mukana antamassa, olipa se sitten fyysisen työn muodossa tai olemalla mukana järjestämässä juhlia, retkiä tai toimintaa lapsille ja nuorille.

Joka muita siunaa, se itse viihtyy 

- Se, että antaa itsestään - antaa aikaa ja voimia toisten hyväksi, tuo uskomattoman suuren ilon ja siunauksen.

-Se, että antaa itsestään - uhraa aikaansa ja voimiansa toisten hyväksi, tuo uskomattoman suuren ilon ja siunauksen. Joka muita siunaa, se itse viihtyy, on kirjoitettu Salomonin sananlaskuissa 11: 25 (norj. käännös). Tässä yksinkertaisesti täyttyvät Jumalan lait, sanoo Andersen innostuneena.

 -Oli hauska katsella, kun 13-vuotias tyttäreni tuli eilen kotiin siivoustalkoista. Hänen kasvonsa loistivat ja hän oli tyytyväinen, kertoo Andersen. - Nuorille merkitsee jotain se, että he saavat olla mukana antamassa panoksensa - ja tuntea, että heillä on merkitystä.

Hän kertoo innostuneena myös toimintakerhosta, ja siitä, kuinka lapset siellä saavat kokemuksia elämää varten vanhempien nuorten kanssa, jotka ovat nuoremmille hyviä esimerkkejä - Siellä he kohtaavat nuoria, jotka ajattelevat heitä ja suunnittelevat mukavaa tekemistä heille; ja antavat heille koko huomionsa. Se on valtavan suurta. - Nuorille itselleen tämä on erinomainen apu saada ajatukset pois itsestä ja itsekkyydestä. Ja kun kysyt heiltä, niin he ovat iloisia ja kiitollisia. He ovat onnellisia. He tekevät työtä itsensä kanssa, niin että voivat tulla kärsivällisemmiksi ja saada suuremman rakkauden lapsia kohtaan.

Siis: eri asioista, mitä seurakunnassa tapahtuu, on monenlaista hyötyä. Olsen ja Andersen korostavat ensisijaisesti sitä, että hengellinen rakentuminen ja yhteys toisten jäsenten kanssa ovat ratkaiseva apu elää Jumalan tahdon mukaan. Molemmat myös viittaavat seurakunnan toiminnan varjelevaan merkitykseen lapsille ja nuorille, sekä viihtymiseen ja iloon, mitä se antaa heille. Eri toimintamuodot ja vapaaehtoistyö saavat aikaan myös monenlaista käytännön hyötyä ja siunausta kaikille.