Vieraita Afrikasta elokuun konferenssissa 2011

Vieraita Afrikasta elokuun konferenssissa 2011

Kirjoittanut: Inga M. Larsen, Trond E. Johnsen, Ruben Ellefsen | Paikka: Brunstad, Norge | Julkaistu: 21. elokuuta 2011


Brunstadin Kristillisen Seurakunnan konferenssissa elokuussa 2011 oli melkein 6000 osanottajaa 37:stä eri maasta. Monet heistä oli erityisesti kutsuttu eri maista osallistumaan rakentumiseen ja saamaan tämän kokemuksen, mutta Brunstadin Kristillisen Seurakunnan konferenssiin osallistumisen tarkoitus myös on, että osallistujat saavat innostuksen jatkaa työtä ihmisten parissa siinä paikallisseurakunnassa, mistä he tulevat. Tapasimme joitain näistä ystävistä, jotka olivat tulleet Keniasta ja Kamerunista. 

Charles Ochieng Omolo, Ogangosta KeniastaCharles tuli 5. elokuuta tänä vuonna ensimmäistä kertaa Eurooppaan. Vierailtuaan ensin Brunstadin Kristillisen Serrakunnan eri ystävien luona ympäri Eurooppaa, hän on nyt Brunstadin kesäkonferenssissa. Charles työskentelee koulun rehtorina Ogangossa. Hän on 12 lapsen isä; lapsista kaksi on adoptoituja.

 

Siitä lähtien, kun hän vuonna 1999 tuli seurakuntaan, on hänen toiveensa ollut tulla Brunstadille, jotta hän voisi oppia lisää Brunstadin Kristillisestä Seurakunnasta ja siitä työstä, mitä seurakunnasta käsin tehdään.. «Olen lukenut paljon seurakunnan kirjallisuutta ja olen tämän sanoman valtaama. Minulla on ollut suuri kaipaus tulla Brunstadille ja kuula Jumalan sanaa veljiltä, jotta voin olla suuremmassa määrin avuksi seurakunnassani.»

 

Kun Charles nyt matkustaa takaisin kotiin perheensä ja Ogangon seurakunnan luokse, hän odottaa, että voi toteuttaa käytännössä sitä, mitä on oppinut Brunstadilla. «Kaikki se, mitä olen saanut oppia täällä, on tullut suureksi avuksi minulle henkilökohtaisessa elämässäni. Toteuttamalla käytännössä nöyryyttä - harjoittamalla kaikkea sitä, mitä olen kuullut ja nähnyt - voin olla avuksi ystäville Ogangossa.»

 

 

Daniel og Cynthia Onyango, Nairobista Keniasta

 

Daniel, joka on Nairobin seurakunnan johtaja, on Brunstadilla kolmatta kertaa, ja tällä kertaa hän tuli yhdessä vaimonsa kanssa 12. elokuuta ja heillä on tarkoitus olla aina 29. päivään saakka.

«Brunstad on meidän paikkamme, täällä me olemme kuin kotonamme. Täällä me koemme elämää, aitoa pelastusta ja saamme hengellisen kohotuksen.»

.Avioparille tärkeätä on kokea yhteinen tekeminen, kun he saavat itse olla Brunstadilla. He osallistuvat aktiivisesti kokouksiin ja keskusteluihin kokousten ulkopuolella, yhdessä uusien ja vanhojen ystävien kanssa. Sen, mitä he oppivat ja kokevat konferenssissa, he ottavat mukaansa ja tekevät työtä sen kanssa yhdessä ystäviensä kanssa Keniassa.

Cynthialle, joka tekee työtä vähäosaisten nuorten tyttöjen parissa Nairobissa, on ollut eritysen tarpeellista tulla Brunstadille oppimaan enemmän sitä, kuinka hän voi harjoittaa hoivatyötä kotona.
 

Martin Tchouya, Doualasta Kamerunista

Doualan seurakunnalla Kamerunissa on oma kokouspaikka, jonka he itse ovat rakentaneet ja jossa he kokoontuvat kolme kertaa viikossa vahvistamaan toisiaan uskossa. Sen lisäksi heillä on muuta toimintaa lapsille ja nuorille.

Tchouya tuli Brunstadille ensimmäistä kertaa elokuussa 2010. Elokuun 12. päivänä tänä vuonna hän oli jälleen täällä; valmiina kokemaan yhteyden ystävien kanssa Brunstadilla. Vaimon oli tarkoitus olla myös hänen mukanaan, mutta tulo estyi, kun hän ei saanut viisumia. Elokuun 21. päivänä Martin matkustaa taas takaisin Doualaan, yhdessä kahden kenialaisen ystävänsä kanssa.

"Se, mitä olen saanut Brunstadilla, on auttanut minua ymmärtämään sen, että onnistuakseni työssä lasten ja nuorten kanssa, jotta he eivät menehtyisi köyhyyteen ja hätään, täytyy minun tulla nöyremmäksi, jotta voin kuunnella heidän tarpeitaan ja selvittää, mikä on käytännöllinen apu heille arkipäivässä. Vain siten voin olla heille avuksi.»

Tchouya kertoo myös, että hän olisi mielellään halunnut vaimonsa mukaan, jotta hän olisi voinut saada innostuksen työhönsä nuorten tyttöjen ja naisten parissa Kamerunissa. Heidän keskuudessaan on erityinen tarve työntekijöille, jotka ymmärtävät heidän tarpeensa. Siksi hän toivoo, että hänen vaimonsa voi olla mukana toisella kertaa

Nsong Christoffer, Yaoundésta Kamerunista

Christoffer (41) on osaltaan vastuussa lapsi- ja nuorisotyöstä Yaoundéssa. Oleskelu Brunstadilla on antanut hänelle tärkeitä virikkeitä, jotka hän toivoo vievänsä mukanaan kotiin, jossa odottaa viisi lasta, ja myös työhön lasten ja nuorten parissa kotiseurakunnassaan. Yaoundén seurakunta on nopeiten kasvava seurakunta Kamerunissa. Brunstadin myötävaikutuksella on tarkoitus lähi aikoina rakentaa uusi konferenssikeskus sinne, ja sitä Christoffer luonnollisesti odottaa. 

Mèdard Nzuko, Bafoussamista Kamerunista

«Kun nyt kohtaan koetuksia ja vaikeuksia, olen oppinut, että Jumala sen kautta haluaa näyttää minulle jotain..»

Nzuko (51) on Brunstadilla kahden kamerunilaisen ystävänsä kanssa ajanjakson 12.-21. elokuuta. Tällä kertaa hän tuntee, että on saanut erityisen paljon apua ja monia hyviä virikkeitä työhön jatkossa. Niille on käyttöä, kun hän tulee takaisin vaimonsa ja 11 lapsensa luokse Bafoussamiin. Näillä virikkeillä, ideoilla ja kokemuksilla, joita hän on saanut toiminnasta Norjassa, tulee olemaan myös paljon käyttöä paikallisseurakunnassa, jossa hän ja hänen vaimonsa ovat tärkeitä työntekijöitä