YEP - kansainvälinen nuorisoprojekti

YEP - kansainvälinen nuorisoprojekti

Kirjoittanut: Tove Rebekka Johnsen | Julkaistu: 15. kesäkuuta 2010

Nuoret, jotka ovat innostuneita, sitoutuneita ja motivoituneita, saavat luvan olla mukana työssä, jota tehdään ilosanoman levittämiseksi. Nyt esittelemme YEP:in, joka on seurakunnan kansainvälinen nuoriso-ohjelma.
 

Brunstadin Kristillinen Seurakunta on kautta vuosien ollut innokkaasti mukana luomassa kansainvälistä yhteyttä nuorien välille. Nyt tämä innostus nostetaan uudelle tasolle, kun kansainvälinen nuorisoprojekti nimeltään YEP lanseerataan. Projektin keskuspaikkana on seurakunnan lähetystyökeskus, Brunstad.

- Tämä on nuoria varten, jotka ovat innostuneita ilosanomasta ja haluavat käyttää innostustaan ollakseen mukana toteuttamassa seurakunnan tavoitteita, kertoo Trond Eriksen nuorisoprojektista.
 

YEP (Youth Exchange Program) nimitys tarkoittaa nuorten vaihto-ohjelmaa ja suuntautuu nuorille, jotka ovat innostuneita ja motivoituneita tekemään vapaaehtoistyötä seurakunnan hyväksi. Joka vuosi n. 250 18 – 25 -vuotiasta nuorta saa osallistua ohjelmaan, joka kestää yhden vuoden. Projektin tarkoituksena on mm. kertoa syvemmin seurakunnan uskon perustasta ja historiasta sekä yhteistyön kautta opettaa nuoria kunnioittamaan ja ymmärtämään toinen toistaan monikulttuurisessa ympäristössä.

- Luomme nuorille mahdollisuuden työskennellä seurakunnan hyväksi itse kullekkin parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo Trond Eriksen. Hän kertoo myös, että tärkeä taustatekijä nuorisoprojektille on henkilökohtainen kehitys kristittynä ihmisenä.

Ohjelma juontaa juurensa eri nuorten vahvasta halusta olla mukana avustamassa seurakuntaa sen maailmanlaajuisessa toiminnassa. 

Historiallista innostumista

Nuorisoprojekti sai vähäisen alkunsa, kun 20-30 seurakunnan nuoren työjoukko, asui ja työskenteli Brunstadilla, aikana jolloin konferenssikeskusta ja alueen asuntoja rakennettiin vuosina 2002-2005.

- Kun rakennusprojekti saatiin valmiiksi, oli nuorten keskuudessa edelleen vahva toive siitä, että he voisivat tehdä yhdessä töitä ja pitää hauskaa, sanoo Trond Eriksen.

Työskentelyaika Brunstadilla vaikutti hyvää seurakunnan nuorten keskuudessa ja innostus olla mukana levisi ympäri maailmaa.

- Siksi avasimme nuorille eri maista ja kulttuureista mahdollisuuden edelleen tulla yhteen, hän jatkaa.

Kulttuuria ja kristittyä elämää

Opetusta, kulttuuritietoutta ja kristityn elämää painotetaan YEP:issä. Myös vapaaehtoistyö seurakunnan projekteissa on keskeinen osa ohjelmaa.

- Monet projekteista liittyvät musiikkiin ja lauluun, kääntämiseen tai mediatuotantoon, kun taas toiset kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotöihin, kertoo Eriksen.

Seurakunnan tapahtumien aikana, YEP:in nuorien tehtävänä on isännöidä Brunstadia. Nuorille, jotka osallistuvat ohjelmaan tarjotaan myös erilaisia aktiviteetteja ilta-aikaan, kuten urheilua, ulkoilua, rukous- tai teemakokouksia tai muita kokoontumisia.

Keskuspaikkana Brunstad

YEP:in toiminnan keskuspaikkana toimii Brunstad, Vestfoldissa, jonne useimmat ohjelmaan osallistuvat asettuvat. Täällä nuoret työskentelevät eri työtehtävien parissa ja samalla auttavat seurakuntaa eri aktiviteeteissa ja tapahtumissa, joita se järjestää.

- He oppivat tekemään työtä ja ottamaan vastuuta sekä ymmärtämään muita kulttuureita, sanoo Trond Eriksen.

Brunstadin Kristillinen Seurakunta on laajentanut projektin toimintaa myös muihin maihin ja maanosiin. Yhä useammat osallistuvat YEP-yksiköiden toimintaan Norjan ulkopuolella. Trond Eriksen kertoo, että projekteja on käynnissä mm. Suomessa, Hollannissa, USA:ssa, Ukrainassa, Argentiinassa, Kiinassa ja Brasiliassa.

Kulttuurien välistä ymmärrystä

Youth Exchange Programin tehtävänä on olla edesauttamassa kulttuurien välistä kunnioitusta ja ymmärrystä.

- Kommunikointi on tärkeää, siksi keskitymme tarkasti kielenopetukseen, sanoo Trond Eriksen.

Brunstadilla on tällä hetkellä edustettuna 30 eri kansalaisuutta. Näistä nuorista kolmasosa on norjalaisia, kolmasosa tulee muista Euroopan maista ja viimeinen kolmannes muualta maailmasta. Kaikki ulkomaalaiset saavat tiivistä norjanopetusta ja vuoden YEP-ajan jälkeen oikeastaan kaikki pystyvät hyvin kommunikoimaan norjaksi. Siellä missä YEP:iin osallistutaan muualla maailmassa, nuoret opiskelevat paikallista kieltä.

Henkilökohtainen kehitys

Tänä päivänä nuoriso-ohjelmassa on noin 250 osallistujaa ja alkamisajankohdat ovat syksyisin ja keväisin. Ingrid Risa on 27-vuotias opettaja Melbournesta, Australiasta. Hän tuli Brunstadille maaliskuussa ja on jo tänä lyhyenä aikana, jonka hän on ollut mukana ohjelmassa, kokenut oppineensa tuntemaan uusia kulttuureita.

-Olen tutustunut moniin eri ihmisiin, monista eri maista. On helppoa päästä sisään porukkaan, kaikki ovat todella vastaanottavaisia, hän sanoo.Hän halusi osallistua ohjelmaan pitääkseen pienen tauon opettajantyöstään ja oppiakseen jotain uutta, mutta kaikista tärkein toive hänellä on kehittyä henkilökohtaisesti tänä aikana.

- Haluan saada suuremman rakkauden ihmisiä kohtaan, päästä eroon tuomitsemisesta ja haluan että elämäniloni voisi olla täysin riippumaton olosuhteista, hän sanoo.
 

Vahvoja siteitä

- Nuorten välille täällä kasvaa uskomaton yhteys, sanoo Trond Eriksen, joka on seurannut heitä usean vuoden ajan henkilökunnan näkökulmasta.

YEP-osallistuja Ingrid Risa voi allekirjoittaa tämän.

- Kaikki ovat niin iloisia ja avoimia toisiaan kohtaan. Kulttuurieroja ei edes huomaa, hän sanoo.
Ingrid kertoo, että iltaa istuessa saattaa käydä niin, että koolla on yhdeksän ihmistä, yhdeksästä eri maasta.

- Se on erittäin mielenkiintoista, jännittävää ja todella hauskaa, hän sanoo.

Lue lisää YEP:istä täältä.