Kun Arild Tombre täytti 80 vuotta, sitä juhlistettiin seurakunnan juhlalla  Brunstadilla ennen pääsiäiskonferenssia.
Kun Arild Tombre täytti 80 vuotta, sitä juhlistettiin seurakunnan juhlalla Brunstadilla ennen pääsiäiskonferenssia.

Arild Tombre –vakuuttava ja selkeä

Kirjoittanut: Trond Eivind Johnsen | Julkaistu: 24. huhtikuuta 2012

80 år gamle Arild Tombre kjennetegnes vanligvis ved sitt milde, rolige vesen og lune smil. Men på talerstolen er han kjent for et klart og enkelt budskap om at vi kan gjøre ende på alt ondt som er i vår menneskenatur.80-vuotiaalle Arild Tombrelle on tunnusomaista lempeä, rauhallinen olemus ja lämmin hymy. Mutta puhujanpaikalla hänet tunnetaan selvästä yksinkertaisesta julistuksesta; siitä, että me voimme tehdä lopun kaikesta pahuudesta, joka on meidän ihmisluonnossamme. Ja hän on elänyt vakaumuksensa mukaan.

Tästä voit kuunnella näytteen Arild Tombren yksinkertaisesta ja vakuuttavasta julistuksesta.

Lapsena Tombre tuli yhteyteen aivan erityisten ihmisten kanssa. Hän kutsuu näitä "jumalaapelkääviksi ihmisiksi", ja hän pitää tätä kohtaamista merkittävänä vaikuttajana siihen, kuinka hänen loppuelämänsä on muotoutunut. Hän nostaa esille pyhäkouluopettajansa. Kyseessä on yksinäinen nainen Drøbakista, joka opetti lapset uskomaan Jumalaan. 

Se, että Tombre oli tavannut nämä ihmiset, vaikutti taustalla, kun hän nuorena teki päätöksen elää täysin Jumalalle; ja näin hän on elänyt kaikkina vuosina tähän päivään asti. Tämä on myös tehnyt hänestä aktiivisen lähetystyöntekijän BCC:ssä; hän on matkustanut eri maihin kaikissa maanosissa. Vuonna 1963 hän muutti perheensä kanssa Ranskaan, ja hän on siitä lähtien ollut siellä seurakunnan vastuuhenkilö. Kun Tombre saavutti 80 vuoden iän, juhlistettiin sitä suurella tapahtumalla ennen tämän vuoden pääsiäsiskonferenssia Brunstadin konferenssikeskuksessa, yli 4000 ystävää oli paikalla.

Kirkkaat ajatukset ja mieli

Kåre J. Smith puhui Arild Tombren 80-vuotisjuhlassa, ja hän sanoi, että Tombre on saanut valtavan armon Jumalalta - "ja se ei ole mennyt hukkaan", hän selitti. "Hänellä on ollut sydämessään kaipaus Jumalan puoleen ja hänellä on ollut erityisen herkkä mieli aivan lapsesta ja nuorestä pitäen."

Smith jatkoi lukemalla 1. Pietarin kirjeestä 1: 13: «Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina (norj.: olkaa valmiina ajatuksissa ja mielessä) ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.»  Tämä on ehkä ennen kaikkea muuta leimannut Tombrea - hän on mies, jolla on mielenlaatu palvella Kristusta ja jolla on aina ollut kirkkaat ajatukset ja mieli (norj.: valmis ajatusten ja mielen puolesta).

Hyvä perheenisä ja aviomies

Tombre meni naimisiin Mirjam Boldvikin kanssa, joka on kotoisin Trondheimista, ja yhdessä he saivat kaksitoista lasta. Lapset kertovat terveestä, luonnollisesta ja eloisasta lapsuudesta, missä isä ja äiti päivittäin osoittivat rakkautta toisiaan kohtaan. Eräässä tilanteessa Tombre sanoi pojalleen, että "suuri osa lastenkasvatusta on sitä, että isä ja äiti rakastavat toisiaan - ja näyttävät sen!"

"Hän on valtavan hyvä ja varovainen. Olen aina rakastanut ja rakastan edelleen valtavasti häntä. Meillä on valtavan hyvää yhdessä", kertoo Mirjam.

Arild Tombre on kirjoittanut useita artikkeleita www.brunstad.org:iin perhe-elämästä. Voit lukea artikkelit Lapsen odotukset ja Avioliiton pitäminen kunniassa

Taitava puhumaan yksinkertaisesti ja lämpimästi

Vaikka Tombre on palvellut vuosikymmeniä julistamalla evankeliumia, puhuu hän edelleen yllättävän selkeästi ja yksinkertaisesti. Sekä lapset, nuoret että aikuiset voivat ymmärtää hänen selkeän sanomansa, joka osoittaa selvästi jokaiselle, mitä heidän tulee tehdä kokouksen jälkeen. Tämän hän saa aikaan liittämällä Jumalan sanan jokapäiväisiin tilanteisiin, selittämällä ilmaisuja, painottamalla sanoja ja teroittamalla niitä. Uudelleen ja uudelleen.

Eräässä Herran Tiet -laulukirjan laulussa sanotaan: "sano se niin selvästi ja lämpimästi kuin voit". Tästä Arild Tombre kirjoittaa eräässä artikkelissa Skjulte Skatterissa vuonna 1981: «Yksinkertaisuus ja lämpö kuuluvat yhteen. Monimutkaisuus ja koukeroisuus karkottavat antaumuksen ja sydämen lämmön pois.».

Pelastajan pelastustyö

Kuka on suurimman kunnioituksen arvoinen? Sekö joka pelastaa vai se, joka pelastetaan?

Tombren juhlassa ei ollut vaikea täyttää onnittelijoiden jonoa, sillä niitä oli runsaasti, jotka halusivat ilmaista kiitollisuutensa hänen vilpittömästä huolenpidostaan henkilökohtaisesti heitä kohtaan. Kansallisuuksia oli monia, ja Amerikasta, Afrikasta, Aasiasta ja lähes jokaisesta Euroopan maasta  tuli esille ihmisiä, jotka tunsivat, että Tombrella oli aivan erityinen sydän heille.

Tombre itse oli kiitollinen kaikista hyvistä sanoista, mitä oli kuullut, mutta suuren osan omasta kiitospuheestaan hän käytti puhuen Jeesuksesta - pelastajasta, joka oli pelastanut hänet kuolemasta ja asettanut hänet palvelukseensa. "Kuka on suurimman kunnioituksen arvoinen? Sekö joka pelastaa vai se joka pelastetaan?" kysyi Tombre seurakunnalta, ja teki siten selväksi, että kaikki oli Jeesuksen kunniaa. 

Samalla hän käytti tilaisuutta antaa hyviä ja siunattuja kehotuksia ja onnentoivotuksia ystäville, jotka olivat matkustaneet pitkiä matkoja tullakseen hänen juhlaansa. Hänen sydämensä mm. Intiaa ja Kamerunia kohtaan tuli selvästi esille, kun hän vahvisti ystäviä siellä jatkamaan työtä elinvoimaisen seurakunnan rakentamisen puolesta siellä missä he ovat. 

Kuuntele Marc Auchetin (Ranska) puhe, kun hän kertoo, millaisen vaikutuksen häneen teki ensitapaaminen Arild Tombren kanssa.

Veli X

Esimerkki Tombren yksinkertaisesta tavasta välittää samomaa voidaan nähdä pienestä kertomuksesta, jonka hän kirjoitti vuonna 1959. Kertomus veli X:stä:

Veli X saa kuulla kovia sanoja eräältä veljeltä. Toinen panettelee häntä. Kolmas taas ei välitä hänestä. Neljäs kohtelee häntä alentavasti ja epäoikeudenmukaisesti. Viides pilkkaa häntä ja tekee naurunalaiseksi. Esimieheltä hän saa aina "tylsimmät" työt tehtäväkseen. Eräänä päivänä hän menettää virkansa. Sitten hän sairastuu. Kaikki tämä on koetusta veli X:lle. Ja se ei tietenkään ole mikään häpeä niin kauan kuin hän selviytyy koetuksista. 

Mutta miksi yksi ja toinen tilanne on koetusta hänelle? Siksi että veli X:llä on paha luonto; eli koska hänen lihassaan ei asu mitään hyvää.

Siis pahuus, joka on X:n luonnossa, on syynä koetuksiin. Ulkoiset olosuhteet, tapahtumat ja tilanteet vain laukaisivat koetuksen ja antoivat oivallisen tilaisuuden saada ote varsinaisesta syystä, nimittäin pahuudesta hänessä itsessään. Ja kysymys on vain siitä, onko veli X tarpeeksi nöyrä ja totuutta rakastava tunnustamaan tämän aina ja käyttämään tilaisuuden pelastukseen.

Luomakunta odottaa Jumalan lasten ilmestymistä

 
Arild TombreN VIDEOT

«Joka päivä, joka viikko, joka kuukausi on maapallolla hätää ja itkua», kertoo Tombre mietteliäästi. «Roomalaiskirjeessä on kirjoitettu, että koko luomakunta huokaa, kaipaa ja odottaa Jumalan lasten ihanaa vapautta. Sitä on valtavaa ajatella, kun puhutaan sellaisista asioista kuin sodat, nälkä ja hätä, joita maailma on täynnä - ei vain materiaalisesti vaan myös hengellisesti. Ne ovat sanoja, joiden pitäisi antaa meille taistelu henki!»

On selvää, että 80-vuotias ei ole ajatellut luovuttaa heti.