Yhteisö, avioliitto ja perhe

On tärkeää, että yksilö kantaa vastuuta ja toimii yhteiskunnassa niin kuin se hänelle luonnostaan sopii. Samanaikaisesti pidämme avioliittoa ja perhettä yhtenä toimivan ja terveen yhteiskunnan peruspilarina.
 

 

Avioliitto ja perhe

Avioliito ja perhe ovat useimmille ihmisille luonnollinen ja tärkeä osa elämää.
Jumala on antanut meille Raamatussa monia hyviä lakeja, jotka kertovat meille, miten meidän tulee elää, kun on kyse näistä asioista. Uskomme, että elämällä Jumalan hyvien lakien mukaan, saamme hänen siunauksensa elämäämme.

Aviopuolison valinta – häät

Aviopuolison valinta on jokaisen henkilökohtainen ja yksityinen asia. Useimmiten on luonnollista valita puoliso, jolla on samanlainen elämänkatsomus ja arvomaailma, kuin itsellä. Useimmat nuoret joukossamme löytävätkin puolisonsa seurakunnasta. Kun kaksi nuorta on löytänyt toisensa, solmitaan kihlaus. Jos aviopuolison valinta onkin yksityisasia, niin hääjuhlallisuuksiin seurakunta ottaa mielellään osaa. Itse vihkiminen tapahtuu eri maissa eri tavoin. Joissain maissa seurakunnalla on vihkimisoikeus, jolloin vihkiminen tapahtuu seurakunnan tapojen mukaisesti. Maissa, joissa näin ei ole, vihkiseremonia tapahtuu virallisessa laitoksessa maan lakien ja tapojen mukaisesti. Hääjuhla on useimmiten seurakunnan juhla, johon osallistuu paljon ystäviä ja sukulaisia. Siellä on kaikilla tilaisuus iloita yhdessä hääparin kanssa ja innostaa ja rohkaista heitä puhein, lauluin ja hyvin sanoin.

Hyvä lapsuus

Avioliiton myötä syntyy usein lapsia. Meille lapset ovat arvokkaita lahjoja Jumalalta. Uskomme evankeliumiin antaa meille myös uskon, että Jumalan meille antamilla lapsilla on hyvä tulevaisuus. Me uskomme, että meillä todella on jotain tarjottavaa heille, ja että Jumala antaa meille tarpeeksi voimia antaaksemme lapsillemme hyvän kasvupohjan.

Kasvuedellytykset

Kaikki vanhemmat toivovat voivansa antaa lapsillensa hyvät kasvuedellytykset, niin myös mekin. Teemme voitavamme, jotta lapsemme ja nuoremme voisivat kehittyä ja ilmaista itseään luonnollisesti turvallisessa ja hyvässä ympäristössä. Haluamme pitää huolta niistä suurista arvoista, joita Jumala on antanut meille lasten kautta. Tässä ilontäyteisessä ja vaativassa tehtävässä Jumalan sanasta saamamme usko ja elämänymmärrys antavat voimaa, toivoa ja intoa tähän työhön. Seurakunnan monipuolinen tarjonta toiminnan saralla sekä huoltapitävät ihmiset ovat avuksi tässä.

 Turvallisuus ja huolenpito

Kaikkien lasten tarpeena on kokea turvallisuutta ja huolenpitoa. Meillä vanhemmilla on vastuu siitä. Velvollisuudet täyttää lapsen moninaiset tarpeet ovat aika ajoin ristiriidassa omien toiveidemme kanssa. Näissä tilanteissa on tärkeä ymmärtää, mitä itsensä uhraaminen ja rakkaus ovat käytännössä. Sen ymmärtäminen antaa meille kaikille iloa ja elämänvoimaa.

Lue myös:

 

Koulutus, ammatit ja yhteiskuntavastuu

Jokaisen oma ammatinvalinta ja kansalaisaktiivisuus heijastaa sitä yksilökohtaista vapautta, joka tekee meistä hyviä ja hyödyllisiä kansalaisia yhteiskunnalle, jossa elämme.

Meistä on tärkeää pitää huolta hyvistä arvoista yhteiskunnassa ja jokaisella meistä on vapaus työskennellä tämän asian hyväksi niin kuin se kullekin luonnostaan sopii.

Lapset koulussa

Seurakunnan lapset käyvät tavallista koulua. Koska joukossamme on paljon lapsia, teemme mielellämme tiivistä ja opetustyötä tukevaa yhteistyötä koulun kanssa. Monet vanhemmista osallistuvat aktiivisesti kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön esim. olemalla mukana vanhempainyhdistyksissä tai toimimalla luokan yhdyshenkilöinä sekä osallistumalla vanhempainkokouksiin ja muihin keskusteluihin. Pidämme tätä toimintaa erittäin hyödyllisenä ja myönteisenä lapsiamme ajatellen.

 Koulutus – henkilökohtainen valinta

Koulutustaso seurakunnan sisällä vastaa yleistä keskimääräistä tasoa väestössä. Itse koulutuksella tai työllä ei sinänsä ole meille merkitystä, mutta tärkeää on, että jokainen voi käyttää omia taipumuksiaan ja kykyjään järkevällä tavalla. Monet meistä asettavat seurakunnan ja perheen etusijalle työuran ja aseman sijaan, koska näitä kahta aluetta voi olla vaikea yhdistää. Jokaisella on vapaus vetää oma rajansa tässä asiassa.

Yhteiskuntavastuu

Raamattu kehoittaa meitä rukoilemaan esivallan puolesta. Uskomme vahvasti rukouksen voimaan; koemme, että sen vaikutukset ovat tosiasioita. Rukoilemista voi kutsua näkymättömäksi vastuun kantamiseksi yhteiskunnassa, eikä ole näkymättömyytensä takia vähäpätöisempää kuin muut vaikutuskanavat.
Nuoret joukossamme suorittavat asevelvollisuutensa, niinkuin kussakin maassa on tapana. Monet kokevat armeija-ajan tarpeellisena kypsymisaikana, jolloin he oppivat elämään omin avuin ja kestämään vastoinkäymisiäkin.
Emme ehkä ole näkyvästi mukana politiikassa, se ei kuitenkaan tarkoita ettemme olisi kiinnostuneita yhteiskunnan kehityksestä ja politiikasta sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Harvat meistä ovat jäseniä poliittisissa puolueissa, mutta mikään ei estä meitä käyttämästä äänioikeuttamme poliittisissa vaaleissa.
Kuuliaisuus laille ja asetuksille on itsestäänselvyys - niin voimme toimia maamme parhaaksi. Painotamme lainkuuliaisuuden ja yhteiskuntavastuun tärkeyttä myös lapsi- ja nuorisotyössämme.