Meidän uskomme

Mitä opetamme ja miten toteutamme sitä käytännössä? Täältä voit löytää vastaukset keskeisimpiin asioihin koskien uskonelämäämme ja julistustamme.

Kristillinen Seurakunta on uskovien yhteisö, jonka perustana on Uusi Testamentti ja usko siihen, että Raamattu on Jumalan Sana. Tämän perustan lisäksi ei ole muuta oppia, muita ehtoja eikä mitään eroa ihmisten välillä. Usko Jeesukseen Jumalan Poikana, usko Pyhään Henkeen, usko syntien anteeksiantoon, kasteeseen ja ehtoolliseen ovat opin perusta.

 Teologia

Kuulumme keskelle "kristillistä perhettä". Käsityksessämme evankeliumista painotamme useita asioita hyvin erilaisella tavalla verrattuna useimpiin kristillisiin yhteisöihin.

Tämä koskee erityisesti tilanteita uskonelämässämme syntien anteeksisaamisen jälkeen. Painotamme, että meidän kristittyinä tulisi "tehdä hedelmää, jossa kääntymyksemme näkyy", kuten Jumalan sanassa sanotaan. Ap.t. 26:20 ja Matt. 3:8.

Raamattu elämän ja opin ohjenuorana

Haluamme noudattaa Raamatun sanoja elämän ja opin ohjenuorana. Uskomme kaikkivaltiaaseen Jumalaan, hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen sekä Pyhään Henkeen. Uskomme, että Jeesus Kristus sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta ja nousi ylös kolmantena päivänä, niin kuin Raamatussa kerrotaan.
Usko siihen, että Jeesus oli kiusattu ilman, että hän olisi tehnyt syntiä, on keskeinen asia seurakunnan julistuksessa. Sen tähden myös Jeesuksen elämä, kiusaukset, taistelu ja voitto ovat meille hyvin tärkeitä.
Meillä ei ole mitään kirjoja Raamatun rinnalla. Raamattu on uskomme ainoa perusta. Monet uskolliset kristityt - miehet sekä naiset – ovat kuitenkin aikojen kuluessa elämänkokemuksestaan ja ymmärryksestään käsin kirjoittaneet paljon hyvää ja opettavaista. Tätä aineistoa on suureksi osaksi koottu kirjoihin, vihkosiin ja lauluihin. Tämä kaikki siksi, että se edistäisi Jumalan sanan ymmärtämistä, siihen uskomista ja sen mukaan elämistä. Sen lisäksi, mitä Raamatussa sanotaan, ei meillä ole mitään käskyjä ja sääntöjä siitä, miten meidän tulee elää, mutta tässäkin ovat jumalaapelkäävien naisten ja miesten esimerkki ja neuvot suureksi avuksi.

Syntien anteeksianto ja voitto synnistä

Uskomme, että kaikki ihmiset voivat saada synnit anteeksi ja ikuisen elämän uskomalla Jeesuksen kuolemaan meidän puolestamme ristillä – ilman ainuttakaan hyvää tekoa. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Ef. 2:8. Uskomme, ettei syntien anteeksianto ole kristityn lopullinen päämäärä, vaan uuden elämän alku. Kääntymyksen ja uskon kautta ”synnymme” elämään, jossa saamme uudet kiinnostuksen kohteet ja halun Jumalan tahdon tekemiseen. Jumalan avulla on mahdollista olla Jeesuksen opetuslapsi ja seuraaja. Uskomme, että Jeesusta kiusattiin samalla tavoin kuin meitä ja että hän ei koskaan tehnyt syntiä, vaan voitti kaikissa koetuksissa Pyhän Hengen voimalla. Siksi uskomme myös, että kun meitä kiusataan sellaiseen, minkä tiedämme olevan vastoin Jumalan hyvää tahtoa, saamme voiman kieltää itsemme ja voittaa. Uskomme voittoon kaikesta tietoisesta synnistä ja elämään, jossa saamme hengellisen kasvun ja kehityksen hyvässä, niin kuin Raamatussa sanotaan.

Pyhitys

Uskomme, että Pyhä Henki muistuttaa meitä kaikista asioista ja ohjaa meitä tiellämme Jeesuksen opetuslapsina. Olemalla kuuliaisia Hengelle tulemme sisäiseen muuttumiseen. Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen valossa näemme yhä enemmän luontoamme ja sitä puolta omasta tahdostamme, mikä sotii Jumalan tahtoa vastaan. Kun olemme yhtä mieltä ja tunnustamme sen, mitä Pyhä Henki osoittaa, meissä voi Hengen avulla tapahtua puhdistus tästä synnistä. Näin elämä on vaeltamista aina vain syvempään tunnustukseen ja puhdistukseen. Raamattu kutsuu tätä sisäistä muuttumista pyhitykseksi.

Seurakunta – Kristuksen ruumis

Me uskomme, että hengenyhteys, joka syntyy niiden välille, jotka elävät Jumalan sanan valossa ja neuvossa, on seurakunta, jota kutsutaan myös Kristuksen ruumiiksi. Kaikki, jotka elävät ”ristiinnaulittuina Kristuksen kanssa”, ovat hänen omiaan ja osa tätä ruumista – riippumatta ajasta tai paikasta, kulttuurista tai perinteistä, ja riippumatta siitä kuuluvatko he Kristilliseen Seurakuntaan.

Usko ja elämä – henkilökohtainen valinta

Seurakuntamme sisällä on hyvin monia erilaisia kulttuureja, kieliä, ammatteja, siviilisäätyjä sekä muita taustoja. Meitä yhdistävät hyvät elämänarvot ja henkilökohtainen kristinusko Raamatun sanan mukaan: Elämä on ihmisten valo.

Hyvät elämänarvot

Seurakunnassa työskentelemme tuodaksemme esiin ja säilyttääksemme ne hyvät elämänarvot, jotka Jumala on antanut meitä varten. Arvot rakentuvat sen pohjalle, jota Raamattu kutsuu vapauden täydelliseksi laiksi. Siksi annamme toisillemme niin yksittäisinä ihmisiä kuin perheinäkin täyden vapauden tehdä omia valintoja ja muodostaa oman elämänsä. Tämä vapaus yhdistettyinä hyviin elämänarvoihin on myös perustana sille, että voimme antaa lapsillemme iloisen ja luonnollisen kasvun.

Henkilökohtainen kristinusko

Usko Jeesukseen on jokaisen ihmisen henkilökohtainen asia. Siksi vain vapaaehtoiset, tietoiset valinnat voivat antaa tarpeellisen perustan henkilökohtaiselle uskolle, kehitykselle ja kasvulle kristittynä.

Vaikka usko onkin henkilökohtainen asia, kristitty äiti ja isä luonnollisestikin toivovat lapsensa saavan osaa samasta uskosta ja ilosta kuin hekin. Me vaikutamme ja rohkaisemme, ja koemme, että useimmat nuorisoikäisistämme valitsevat jäädä seurakuntaan. Tietysti kunnioitamme myös sellaista, joka tietoisesti valitsee jonkin muun vaihtoehdon.

Kaste

Meillä on käytössä uskovien kaste eli aikuiskaste. Kaste on hyvän omantunnon liitto Jumalan kanssa. (1.Piet.3:21)

Kaste ei siis poista syntiä, mutta antamalla kastaa itseni, todistan Jumalan ja ihmisten edessä, että haluan elää uutta elämää. Teen kasteen kautta liiton, sopimuksen Jumalan kanssa, että tästä lähtien en enää elä itselleni, oman tahtoni mukaan, vaan hänelle, tehdäkseni hänen tahtonsa.

Lue myös:

Miksei lapsikastetta

Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Room.6:3-4. Pienellä lapsella ei ole ”vanhaa elämää”, jonka se voisi tietoisesti panna pois, eikä se myöskään tietoisesti kykene tekemään omantunnon liittoa Jumalan kanssa. Siksi emme kasta pieniä lapsia. Lapset kannetaan seurakunnan eteen ja heidät siunataan seurakunnan johtajan rukoillessa heidän puolestaan. Näin myös Jeesus siunasi pieniä lapsia. Mutta Jeesus sanoi: ’Antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta’. Hän pani kätensä heidän päälleen. Sitten hän lähti sieltä. Matt.19:14-15.

Ehtollinen

Ehtoollinen on kokoontuminen itsetutkisteluun, jossa muistutamme itseämme Jeesuksen meidän hyväksi tekemästä pelastustyöstä, ja siitä työstä minkä hän tulee tekemään meissä.

Paikallisseurakunnissa on aika ajoin ehtoollinen, jota toteutetaan Jeesuksen muistoateriana. Herra Jeesus … otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun hän tulee. 1.Kor.11:23-26.

Todistus

Ehtoollinen tai ”leivänmurto”, joksi me kutsumme sitä, on todistus. Todistamme, että olemme arkielämässämme osallisia samaan kuolemaan kuin Jeesus - kuolemaan synnistä, joka asuu meissä. Leivän jakaminen toistemme kanssa tarkoittaa sitä, että olemme kaikki jäseniä yhdessä ja samassa ruumiissa. Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. 1.Kor.10:16-17.