Seurakuntaelämä

Olemme seurakunta, jolla on paljon toimintaa - niin hengellisellä kuin käytännön tasolla. Kaikessa toiminnassamme tähtäämme siihen, että vahvistaaksemme yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä, jotta itsekukin voisi kehittyä.

Yhteisö

Jokainen paikallisseurakunta järjestää säännöllisiä toimintoja ja kokoontumisia kaikille ikäryhmille mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan.

Lue myös:

• Viikko Brunstad Christian Churchissä

Tavalliset kokoukset

Kokoonnumme säännöllisesti kokouksiin useasti viikon aikana. Kokoukset ovat todella tärkeä osa seurakuntaelämästä. Niissä saamme apua, kehotusta ja lohdutusta ja vahvistumme yhteisessä uskossamme. Vaikka jotkut kantavatkin suurempaa vastuuta seurakunnan rakentamisesta, ovat niin nuoret kuin vanhemmat, miehet sekä naisetkin mukana siinä. Kaikki, joilla on jotain rakentavaa annettavaa, saavat tuoda sitä vapaasti esiin. Monet käyttävät tilaisuuden hyväkseen puhuen, todistaen, laulaen tai rukoillen. Kokouksemme ovatkin sen tähden eläviä ja mielenkiintoisia. Samalla opimme tuntemaan toisiamme paremmin.

Pyhäkoulu

Lapset voivat tulla pyhäkouluun aivan pienestä pitäen aina teini-ikään asti. Raamatun kertomuksia ja lähimmäisen rakkautta opetetaan lapsille monin eri tavoin - näytelmin, esityksin, videoiden ja kertomusten avulla. Usein lapsiin tekee suuren vaikutuksen, kun nuoret, jotka jo ovat tulleet evankeliumin kautta onnellisiksi kertovat innokkaasti, miten Jumala on auttanut heitä sekä Raamatun meille antamista lupauksista. Pyhäkoulussa leikkien ja samalla vakavaa sisältöä kuunnellen lapset, nuoret ja vanhemmat sulautuvat yhteen.

Lue myös:

Toimintakerho

Useimmat paikallisseurakunnat järjestävät säännöllisiä viikottaisia toimintoja lapsille ja nuorille - useimmiten Toimintakerhon puitteissa. Tämä sisältää kaikenlaista - askartelua, urheilua, kilpailuja tai se voi olla vaikka telttaretki luontoon. Kerhoa pitävät pääasiassa vanhemmat nuoret. He käyttävät vapaa-aikaansa tehdäkseen työtä lasten ja nuorten kanssa ja ollakseen hyviä esikuvia heille. Tällöin lasten mielenkiinto taivaallista kutsumusta kohtaan herää samanaikaisesti, kun he oppivat arvostamaan rehellisyyttä, auttavaisuutta, huolenpitoa ja myötätuntoa.

Lue myös:

 

Raamattuopetus

14 - 15 -vuotiaat nuoret voivat osallistua Raamattuopetukseen. Sen tavoitteena on, että osallistujat tutustuvat Jumalan sanaan ja arvoihin, jotka johtavat rikkaaseen uskonelämään. Raamattuopetusjakso kestää yleensä reilun puolen vuoden ajan, jolloin opetusta on kerran viikossa. Opetusjakson päätteeksi järjestetään seurakunnan juhla.

Lue myös:

Nuortenkokoukset

Seurakunnassa on huomattava määrä nuoria. Useimmissa paikallisseurakunnissa pidetään viikoittain heille suunnattuja kokouksia. Kokoukset ovat 12-35 vuotiaiden pitämiä ja heille suunnattuja. Niitä johtaa paikallisseurakunnan nuorisojohtaja. Kuten tapana on, kaikki voivat osallistua, ja monet nuoret osallistuvatkin puhuen, todistaen, laulaen ja rukoillen. Kokousten aiheena on yleensä nuoria kiinnostavat ja koskettavat asiat. Paikallisten ja kansainvälisten konferenssien yhteydessä järjestetään muiden kokousten lisäksi yksi tai useampi nuortenkokous sen lisäksi, että meillä on säännöllisiä nuortenkonferensseja.

Lue myös:

Alueelliset,  kansalliset ja kansainväliset konferenssit

Monissa maissa on oma konferenssikeskus, jossa pidetään säännöllisesti paikallisia, alueellisia ja kansainvälisiä konferensseja. Rakentavien kokousten lisäksi konferensseissa on usein tarjolla niin urheilullista kuin kultturillistakin toimintaa.
Seurakunnan tärkein kokoontumispaikka on Norjan Stokkessa, Tönsbergin lähellä sijaitseva Brunstad. Siellä pidetään kansainvälisiä konferensseja monta kertaa vuodessa. Useimmat konferenssit ovat loma-aikoina tai juhlapyhinä. Osa konferensseista on suunnattu tietyille kohderyhmille. Konferensseihin osallistuu useampi tuhat henkilöä ja sen lisäksi kokoukset lähetetään suorassa TV-lähetyksessä, joita seuraa tuhansia ihmisiä. Konferenssit ja yhteiset toiminnot usealla eri tasolla auttavat kehittämään yhteisöä huolimatta maiden tai kaupunkien rajoista.

Lue myös:

Juhlat

On monta syytä juhlia ja me seurakunnassa käytämme usein tilaisuudet kokoontuaksemme yhteen juhlallisesti. Juhlinnan syyt vaihtelevat maan ja kulttuurin mukaan, mutta suurina kristillisinä juhlapyhinä kuten jouluna ja juhannuksena juhlitaan paikallisia perinteitä noudattaen. Sama koskee kansallisia juhlia, jolloin seurakunnassa kokoonnutaan yhteiseen juhlaan. Syntymäpäiviä vietetään tavalliseen tapaan usein ystävien ja perheen kesken. Erityisinä merkkipäivinä koko seurakunta kokoontuu viettämään juhlaa puhein ja sanoin rakennukseksi.

Rikas elämä vanhuudessa

Vanhuus tuo tullessaan uusia ulottuvuuksia ja rajoituksia. Arvostamme suuresti "senioreitamme" - sitä kokemusta ja viisautta, jota he edustavat. Kun nuoret voimat ottavat tehtäväkseen käytännön toimia, monet vanhukset käyttävät aikaansa rukouksen palvelustehtävässä suureksi avuksi ja hyödyksi koko seurakunnalle. Monet paikallisseurakunnat järjestävät vanhusten kokoontumisia, joissa tehdään yhdessä erilaisia asioita ja retkiä. Näitä kokoontumisia vallitseva yhteisöllisyys ja tunnelma tuo esiin ne hyvät hedelmät, joita pitkän elämän aikana ollut uskollisuus ja itsensä uhraaminen saavat aikaan.

     

Armolahjat – talentit

Armolahjat tai talentit voivat olla joko synnynnäisiä tai niitä voi saada lahjaksi Jumalalta myöhemmin elämässä. Toivomme voivamme käyttää armolahjoja rakentaaksemme ja auttaaksemme toisiamme kaikin tavoin.

Meillä on erilaisia armolahjoja, kuten evankeliointi, kielillä puhuminen, kielillä puhumisen selittäminen, johtaminen, käytännön asioiden hoitaminen, huolenpito jne. Olemalla rohkea ja kantamalla huolta toisista jokainen voi käyttää armolahjojaan ja olla avuksi ja hyödyksi siellä, missä siihen on tarvetta. Voimme myös rukoilla uskossa Jumalaan, että saisimme tarvitsemamme armolahjoja täyttääksemme ympärillämme olevia tarpeita.

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama.
Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama.
Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi.
Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan, joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo.
Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä.
1.Kor. 12: 4-13. 

Organisaatio ja rakenne

Meitä on yli 65:ssä maassa ympäri maailmaa - 180:llä paikkakunnalla. Silti olemme seurakunta, jonka muodollinen organisaatio on hyvin vähäistä.

Me uskomme suuresti Jumalan vaikutuksiin ja johdatukseen jokaisen sellaisen kohdalla, jolla on epäitsekäs ja myönteinen asennne. Meidän yhteisömme on siksi rakennettu sen pohjalle, että jokainen käyttää omia henkilökohtaisia taitojaan ja intressejään seurakunnan viihtymiseksi ja rakentumiseksi.

Paikallisseurakunnat

 

Useimmat paikallisseurakunnat pitävät viikottaisia kokouksia. Kokoukset pidetään omassa tai vuokratussa kokoontumispaikassa tai yksityisissä kodeissa. Kokousten lisäksi paikallisseurakunnat tarjoavat vaihtelevia toimintoja, jotka riippuvat seurakunnan koosta ja ikäjakaumasta.
Kokousten aikana jokaisella on mahdollisuus osallistua yhteiseksi rakennukseksi. Näin yksittäiset sisaret ja veljet voivat vapaasti kehittyä toistensa palvelemisessa ja auttamisessa. Paikallisseurakunnat ovat tiiviissä yhteistyössä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tämä toteutuu useimmiten kansallisten ja kansainvälisten konferenssien puitteissa.ttamisessa.

Seurakunnan johtaja

Paikallisseurakunnan hallituksella on vastuu paikallisseurakunnan mahdollisesta omaisuudesta. Hallitus koostuu seurakunnan paimenesta ja useammasta muusta henkilöstä. Jokaisella paikallisseurakunnalla on yksi tai useampi paimen eikä heistä useimmalla ole teologista koulutusta. Yksittäinen ihminen kypsyy luonnollisella tavalla tähän tehtävään olemalla uskollinen ja kuuliainen Jumalan sanaa kohtaan. Tämä myös kasvattaa luottamusta. Tällä tavoin seurakunnan paimen valitaan raamatullisen tavan mukaan.
Paikallisseurakuntien paimenet - johtavat veljet - kokoontuu yhteen kerran vuodessa. Meillä ei ole tämän järjestäytyneempää johtajistoa.