YEP

Tutustumista muihin kulttuureihin, vapaaehtoinen työpanos, lähetystyötä ja seurakuntaelämää – tässä joitain Kristillisen Seurakunnan kansainvälisen nuoriso-ohjelman YEPin pääaiheita.

 • Seuraa elämää ja toimintaa YEP:ssä.

Vahva yhteishenki, eloisa kansainvälinen ympäristö ja yhteinen palava innostus seurakunnan kristillisten perusarvojen puolesta – kaiken tämän ansiosta YEPiin osallistuminen on ainutlaatuinen kokemus elämässä.

Mikä on YEP?

YEP (Youth Exchange Program) on Kristillisen Seurakunnan kansainvälinen nuoriso-ohjelma, jonka tavoitteina ovat:

  • Syventää seurakunnan historian ja uskon perustan tuntemusta
  • Antaa opastusta lähetystyön tekemiseen ja seurakuntaelämään
  • Opettaa norjan kieltä ja tutustuttaa norjalaiseen kulttuuriin
  • Kannustaa yhteistyön kautta toisten kunnioittamiseen ja suvaitsevaisuuteen monikulttuurisessa ympäristössä
  • Luoda puitteet vapaaehtoisen työpanoksen antamiseen seurakunnan konferensseissa ja projekteissa

Kuka osallistuu?

Ohjelmaan kutsutaan vuosittain n.250 18-25-vuotiasta nuorta. Ohjelma kestää vuoden. Osallistujia on tavallisesti noin kolmestakymmenestä maasta. Noin kolmasosa on norjalaisia, toinen kolmasosa muita eurooppalaisia ja viimeinen kolmasosa muualta maailmasta. Osallistujat ovat kotoisin erilaisista kulttuureista ja taustat voivat olla hyvinkin erilaisia. Silti heitä kaikkia yhdistää sama motiivi – he haluavat käyttää yhden vuoden elämästään osallistuakseen seurakunnan vapaaehtoistyöhön, ja heillä on suuret odotukset siitä, että tällä vuodella on heille paljon annettavaa.

Mitä he tekevät?

Vuosi YEPissä on kiireinen, mutta varsin sisältörikas. Nuoriso-ohjelma koostuu pääosan seuraavista toiminnoista:

Opiskelu

Seurakunnan historian ja uskon perustan tuntemus on keskeinen asia YEPissä ja tämän puitteissa opetetaan monia aineita. Sen lisäksi norjankielenopetuksella on suuri painoarvo – tätä opetellaan teoriatunneilla ja monin käytännönharjoituksin. Tässä yhteydessä norjalaiset osallistujat toimivat ulkomailta tulevien osallistujien mentoreina. Oltuaan vuoden YEPissä, useimmat kykenevät kommunikoimaan hyvin norjaksi! Norjankielenopetuksen ohessa tutustutaan myös norjalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin.

Lähetystyö

Moni osallistuu Kristillisen Seurakunnan tekemään lähetystyöhön. Jotkut ovat mukana videoiden tuotannossa ja viestinnässä, toiset työskentelevät verkkosivujen ja verkollisen median parissa. Seurakunnalla on kattava kirjallisuusaarteisto, ja jotkut osallistujat työskentelevät kääntääkseen kirjallisuutta omalle kielelleen. Näiden lisäksi tuotetaan paljon lauluja, musiikkia ja äänikirjoja, joita käytetään aktiivisesti lähetystyössä.

Osa YEPiin osallistuvista matkustavat lähetystyötehtäviin eri maanosiin. Viimeisten viiden vuoden aikana YEPin lähetystyöntekijöitä on ollut mm. Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Itä-Euroopassa.

Seurakuntaelämä

Monet niistä, jotka ovat osallistuneet YEPiin, kertovat jälkeenpäin, että kokemukset ja elämykset seurakuntaelämästä tekivät suurimman vaikutuksen ja niistä on ollut jälkeenpäin eniten iloa. Rakentavin keskusteluin, todistus- ja rukouskokouksin ja vierailemalla Kristillisen Seurakunnan paikallisseurakunnissa YEPissä pyritään luomaan puitteet aktiiviselle osallistumiselle. YEP painottaa myös yksilöiden roolia ja vastuuta seurakuntaelämässä. Henkilökohtaiselle kehittymiselle palveluksessa ja armolahjoissa annetaan hyvät mahdollisuudet. Tavoitteena on, että osallistujat tarttuisivat aktiivisesti toimeen palvelustehtävissä omissa kotiseurakunnissaan sen jälkeen, kun ovat olleet vuoden YEPissä.

Vapaaehtoinen työpanos

Vapaaehtoinen työpanos on keskeinen osa YEPiä. Osallistujilla on mahdollisuus työskennellä yhdessä yhteisen tavoitteen hyväksi. Tämä luo ainutlaatuisen yhteishengen ja kannustaa ymmärtämään ja suvaitsemaan erilaisia kulttuureja.

Monet osallistujista viettävät YEP-vuotensa Norjassa Brunstadin Konferenssikeskuksessa, jossa Kristillinen Seurakunta järjestää suuria kansainvälisiä konferensseja 5-6 kertaa vuodessa. Kesäaikaan seurakunta vuokraa paikkaa kahden kuukauden ajan. Näinä aikoina ne, jotka osallistuvat YEPiin, ovat paikan isäntiä, ja antavat suuren työpanoksen palvellessaan ja valmistellessaan asioita niitä varten, jotka tulevat konferensseihin. Monista tehtävistä pitää huolehtia ja konferensseja edeltää kattava suunnittelutyö.

 

Kristillisellä Seurakunnalla on monia projekteja, joita toteutetaan monissa eri paikoissa ympäri maailmaa. Tällaisia ovat esimerkiksi paikallisten kokous- tai konferenssisalien rakentaminen. Jotkut YEPin osallistujista viettävät ajanjakson tällaisten projektien parissa. He osallistuvat työhön paikallisten kanssa.

Kulttuurivaihto ja verkostojen luomista
 

YEPissä järjestetään paljon toimintoja, jotta voidaan toteuttaa kulttuurivaihtoa ja luoda verkostoja. Muun muuassa pidetään kulttuuri-iltoja, joissa keskitytään eri kansallisuusryhmiin tai kulttuureihin. Monien ryhmätöiden ohessa osallistujat saavat tilaisuuden tutustua eri kulttuureihin perusteellisemmin, ja tehtävänä on esittää työt toisille.

Se, että työskennellään, asutaan ja syödään yhdessä ja sen lisäksi ollaan paljon yhdessä vapaa-ajalla, luo ainutlaatuisen yhteishengen ja verkoston. Useimmilla heistä, jotka ovat työskennelleet YEPissä vuoden, on kotiinviemisinään suuri henkilökohtainen verkosto, ja näyttää siltä, että monet pitävät yllä tätä verkostoa edelleen elämässään.

Vapaa-aika ja sosiaaliset toiminnot 

Vaikka YEP-vuosi onkin kiireinen töineen ja opiskeluineen, järjestetään monia erilaisia vapaa-ajantoimintoja ja sosiaalisia kokoontumisia. Monet juhlat ja yhteiset retket ovat osallistujille kohokohtia. Lisäksi tarjotaan monenlaisia aktiviteetteja urheilun, musiikin ja ulkoilun merkeissä. Ne, jotka viettävät YEP-vuotensa Brunstadin Konferenssikeskuksessa, ovat keskellä Oslonvuonon mahtavaa saaristoa, joka antaa hyvät mahdollisuudet nauttia Norjan luonnosta.

Vaihto

Useimmat YEPiin osallistuvista työskentelevät Brunstadin Konferenssikeskuksella. Viime vuosina Kristillinen Seurakunta on perustanut ohjelman myös muihin maihin ja maanosiin. YEPin osaprojekteihin Norjan ulkopuolella osallistuu jatkuvasti lisää nuoria. Uskomme, että tämä suuntaus jatkuu, ja seurakunta järjestää tulevina vuosina monia uusia kansainvälisiä YEP-projekteja.