Isät ja perustuslaki

Isät ja perustuslaki

Kirjoittanut: Kåre J. Smith | Paikka: Oslo/Follo, Norja | Julkaistu: 20. toukokuuta 2013

Tämä artikkeli on kirjoitettu Norjan perustuslain muistopäivän, 17. toukokuuta, yhteydessä. Kuitenkin sen sanoma kristillisistä arvoista, Hengen laeistaja meidän vastuustamme sopii hyvin kristityille ympäri maailman.

Ei ole olemassa parempaa tapaa hallita maata kuin toimiva kansanvalta, joka perustuu demokraattiseen perustuslakiin. On kuitenkin vielä tärkeämpää, että jokainen meistä uskovista tulee henkilökohtaiseen elämään Kristuksen kanssa Jumalassa.

Perustuslakimme laatijat asettivat erittäin hyvän perustuksen Norjalle 17. toukokuuta vuonna 1814. Kansakuntamme on kasvanut voimakkaaksi valtioksi - toimivana demokratiana, oikeusvaltiona sekä käytännössä toimivin ihmisoikeuksin.

Olemme saaneet hyvän kansanvallan, jossa toimii demokraattinen enemmistövaalijärjestelmä. Meillä on kuitenkin myös selkeät ja hyvät suuntaviivat eri maista, kulttuureista ja uskonnoista peräisin oleville vähemmistöille. Valta turmelee usein, mutta vähemmistöillä on silti ollut hyvät elinehdot demokratiassamme.

Maalla on vuosia ollut vahva kansalaismielipide ja poliittinen oppositio valtaa pitävien ohjaamiseksi. Meillä on sen tähden paljosta kiittäminen perustuslakien laatijoita! Ennen kaikkea kiitämme heitä kuitenkin siitä, että olemme kansakuntana voineet "viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin arvokkaasti", niin kuin Paavali kirjoittaa Timoteukselle: "Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden." 1.Tim.2:1-4.

Hengen lait

Ei ole parempaa tapaa hallita maata kuin hyvin toimivan kansanvallan avulla, joka rakentuu demokraattisen perustuslain pohjalle. On kuitenkin vielä tärkeämpää, että itse kukin meistä uskovista saa henkilökohtaisen elämän Kristuksen kanssa Jumalassa (Kol.3:3). Hengen puhe elämän hengen laeista antaa meille sisäisen varmuuden, joka ohjaa tällaista elämää. Kun voitelu saa puhua ja opastaa itse kutakin meistä olosuhteissamme, kaikkivaltias Jumala on antava meille voidellun ja siunatun elämän.

Suhteessani Jumalaan on Jeesus Kristus perustus (1.Kor.3:11), ja tässä uskoon perustuvassa suhteessa eivät päde demokratian periaatteet. Poliittiset prosessit eivät myöskään voi ohjata suhdettani toisiin ihmisiin, joilla myös on henkilökohtainen suhde Jumalaan. Kristuksen ruumiissa pätevät aivan toiset lait. Jotta tämä ruumis toimisi, itse kullakin meistä on oltava yhteys päähän, joka on Kristus. Juuri tähän ovat isämme Kristuksessa opastaneet. Tämä hengenyhteys ei ole vastakkainen maamme demokraattisesti valitulle kansanvallalle, ja kiitämme kauniisti näistä molemmista.
 

Arvopohja

Viime vuosina olemme myös saaneet hyvin monia uusia kansalaisia, ja monet etniset norjalaiset vaativat jatkuvasti, että nämä uudet kansalaiset integroituisivat tai assimiloituisivat valtaväestöön. Koska näillä uusilla kansalaisilla usein on toisenlainen arvomaailma, tällainen integraatio ei ole mahdollinen ilman molemminpuolista arvomaailman kunnioitusta.
Tässä puhumme kokemuksesta. Seurakuntana olemme ahkeroineet siinä, että olisimme ajallisen yhteiskunnan integroitu osa. Olemmekin vahvasti osallistuneet yhteiskunnallisiin tehtäviin 100-vuotisen historiamme aikana. Olemme kuitenkin joinakin aikoina havainneet arvojemme halveksuntaa, vaikka ne rakentuvat samalle perustalle kuin perustuslaki. Seurakuntana olemme sitä vastoin olleet vähemmistö, eikä ole aina ollut yhtä helppoa tulla kunnioitetuksi jumalanuskomme ja evankeliumikäsityksemme perusteella.
 

Rukoile asuinmaasi puolesta

Kaikkina näinä vaihtelevina aikoina olemme saaneet armon noudattaa apostoli Pietarin kehotusta ensimmäisessä kirjeessään, toisen luvun jakeessa 17: "Osoittakaa kaikille arvonantoa, rakastakaa uskonveljiä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa keisaria." Tällainen asenne ja elämänkäsitys ovat yli 100 vuoden ajan olleet rakentamassa hyviä, ihmistenvälisiä suhteita niin yksityisellä, ansiotyöhön liittyvällä kuin seurakuntaelämän tasolla - siunaukseksi lapsillemme, nuorisollemme ja vanhemmalle ikäpolvelle.

Rukoilkaamme siis edelleenkin vallanpitäjien puolesta ja olkaamme kiitollisia siitä, miten hyvät olot olemme saaneet täällä Norjassa. Ole sinä rukoilemassa oman maasi puolesta! Jumala siunatkoon ja varjelkoon maatamme!

 

Lähde: Kätketyt Aarteet, huhtikuu 2010
© COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY | brunstad.org