Kristus ilmestynyt lihassa

Kristus ilmestynyt lihassa

Julkaistu: 12. syyskuuta 2016

"Kristus ilmestynyt lihassa" on oppi Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan pojasta, joka tuli alas maan päälle ja otti päälleen lihan ja veren, niin kuin meillä on. Hän tuli kiusatuksi samoin kuin me, mutta hän voitti kaiken synnin antamalla itsensä uhriksi Jumalalle iankaikkisen Hengen voimassa. Hän vanhurskautui ihmishengessään, ja hänet otettiin ylös kirkkauteen. (Hebr. 4:15; Hebr. 9:14; 1. Tim 3:16)

Jeesus syntyi maailmaan ihmisenä - hän oli ihminen Kristus Jeesus. "Sen vuoksi hänen piti tulla kaikessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylipappi tehtävissään Jumalan edessä ja hän voisi sovittaa kansan synnit." Hebr. 2:17. "Jumala on yksi, yksi on myös välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus." 1. Tim. 2:5.

Kristittyinä meitä ei ole kutsuttu vain saamaan syntimme anteeksi, vaan myös voittamaan synti seuraamalla häntä, joka ei tehnyt syntiä. (1. Piet.2:20-24). Ja silloin juuri Kristus ilmestynyt lihassa - Kristus Ihmisen pojan ominaisuudessa, kiusauksineen, vaikeuksineen, taisteluineen ja voittoineen - on kaiken elävän kiinnostuksemme kohde ja sillä on suuri merkitys meille. 

Jumalan työ ihmisissä

"Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän myös on luonut maailman." Hebr. 1:1-2.

Jumala on puhunut ihmisille tahdostaan, sekä suoraan että profeettojen kautta, lain ja määräysten kautta aina Aadamista ja Eevasta lähtien. Hän antoi Israelille lait Mooseksen kautta, jotta ne olisivat apuna sen liiton pitämisessä, joka oli solmittu Aabrahamin ja hänen jälkeläistensä kanssa. Laki oli heille siunaus, ja se vaikutti niin, että heidät erotettiin pakanoista. Se sisälsi lait ja määräykset, kuinka ihmisten tuli elää, mutta se ei antanut voimaa elää niiden mukaan.  

Yksi lain vaatimus oli, että he eivät himoitsisi. Sitä vaatimusta oli mahdoton täyttää omassa ihmisvoimassa.

Vilpittömät ja jumalaapelkäävät ihmiset Israelin kansasta raatoivat omassa voimassaan pitääkseen lain monet säännöt ja ohjeet. Yksi lain vaatimus oli, että he eivät himoitsisi. Sitä vaatimusta oli mahdotonta täyttää omassa ihmisvoimassaan. Himo oli heidän sisäisessä ihmisessään, ja laki pystyi vain tuomitsemaan heidät, kun synti - himosta johtuen - tuli ulos tekona. Uhrien kautta he saivat synnit anteeksi, mutta ne eivät koskaan pystyneet poistamaan himoa ja syntiä. Ulos päin saattoi näyttää hyvältä, mutta heidän sisällään himot ja halut sotivat heidän jäsenissään. Jotkut pystyivät pääsemään pitkälle Jumalan tahdon tekemisessä jumalanpelkonsa ansiosta, mutta he eivät koskaan päässeet siihen lepoon ja rauhaan, jota Jumala heille toivoi.

Mitä laki ei pystynyt tekemään

Kun Jumala oli tehnyt työtä ihmisissä useita tuhansia vuosia "monesti ja monin tavoin", eivätkä he olleet saavuttaneet sitä, mitä oli luvattu, oli koittanut aika tehdä jotain aivan uutta. Jumala lähetti oman poikansa maailmaan raivaamaan uutta ja elävää tietä ja murskaamaan vihdoinkin käärmeeltä pään ja tekemään lopun hänestä, jolla oli kuoleman valta, se on Paholaisen.  

"Koska siis lapsilla on liha ja veri, tuli hän niistä samalla tavoin osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin Paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Ei hän ota suojelukseensa enkeleitä vaan Aabrahamin siemenen. Sen vuoksi hänen piti tulla kaikessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylipappi tehtävissään Jumalan edessä ja hän voisi sovittaa kansan synnit. Koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan."  Hebr. 2:14-18.

Roomalaiskirjeessä Paavali kuvailee sitä valtavaa työtä, mitä Jumala teki Jeesuksessa, ja niitä suuria mahdollisuuksia, joita se avasi meille:

Lihan himot ja halut olivat voimakkaammat kuin  lain määräykset, siksi lait olivat voimattomia synnin edessä.

"Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan vaan Hengen mukaan."  Room. 8:3-4.

Lihan himot ja halut olivat voimakkaammat kuin lain määräykset, siksi lait olivat voimattomia synnin edessä. Laki oli voimaton esimerkiksi kateuden edessä, joka saa aikaan toimintaa ihmisen sisällä, mutta laki ei voi tuomita sitä tai tehdä sille muutakaan. Näemme tässä sen, mikä oli laille mahdotonta, nimittäin sen, että se saisi ihmisen täyttämään lain vaatimuksen: "Älä himoitse!" Toisin sanoen, laki ei pystynyt tarttumaan synnin juureen, tai syntiin lihassa, jonka kaikki ihmiset ovat perineet syntiinlankeemuksen jälkeen. Jotta tämä ihmisissä asuva synti kukistettaisiin, tuli tapahtua työ ihmisessä, jolla oli liha ja veri niin kuin lapsilla, joilla oli luonnossaan halu tehdä syntiä, syntiinlankeemuksen seurauksena. Jumalan täytyi itse tuomita synti tässä ihmisen lihassa.

Kristus ilmestynyt lihassa

Siksi Jumalan täytyi tehdä jotain aivan uutta. Jumalan ainut mahdollisuus oli lähettää oma Poikansa maan päälle lihan kanssa, niin kuin lapsilla on; liha, missä himo asui.

Joka kerta, kun hän tuli kiusatuksi, hän oli kuuliainen Jumalalle ja uhrasi itsensä iankaikkisen Hengen voimassa, mikä häntä seurasi, niin että hän voitti synnin, ja hän ei koskaan tehnyt syntiä.

Tähän tehtävään Poika astui ja hän oli Jumalan käytettävissä. Hän suostui syntymään maan päälle ihmisenä. Marian poikana hän oli tullut lihan puolesta Daavidin siemenestä, mikä tarkoittaa, että hän peri saman ihmisluonnon ja lihan, mikä Daavidilla oli. (Room. 1:1-2). Tässä ihmislihassa Jumala tuomitsi synnin joka kerta, kun Jeesus tuli kiusatuksi. Jeesus oli aina yhtä mieltä tästä tuomiosta synnille ja himolle. Joka kerta, kun hän tuli kiusatuksi, hän oli kuuliainen Jumalalle ja uhrasi itsensä iankaikkisen Hengen voimassa, mikä häntä seurasi, niin että hän voitti synnin, ja hän ei koskaan tehnyt syntiä. (Hebr. 9:14). Hän kielsi oman tahtonsa ja kärsi lihassaan, ja sen hän teki synnille, joka tuli esiin, aivan kuolemaan asti, ja hän pääsi vapaaksi synnistä.

"Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, ottakaa tekin aseeksenne sama mieli - sillä se, joka on kärsinyt lihassa, on lakannut synnistä -" 1. Piet. 4:1.

Kristus ilmestyy meidän kuolevaisessa lihassamme

Tämän elämän myötä Jeesus raivasi uuden ja elävän tien, niin että me voimme seurata häntä. Tämä on uuden liiton kirkkaus. Ne, jotka uskovat, että Jeesus otti päälleen lihan niin kuin meillä on, he ymmärtävät, että hänellä oli oma tahto, joka hänen tuli kieltää, ja että hän tuli kiusatuksi niin kuin mekin, eikä hän antanut periksi kertaakaan.

Koko Jumalan täyteys tuli näkyviin Jeesuksessa Kristuksessa, joka oli ihminen. Tämä oli jotain aivan uutta. Jeesus ei ole ainoastaan syntiemme sovittaja ja tavoittamaton esimerkki meille, vaan hän on veljemme ja edelläjuoksijamme.

Tämä raamatullinen usko ja ymmärrys on valtava avain päästä voittoisaan elämään, niin että Kristuksen elämä nyt voi myös tulla esiin minun ja sinun ruumiissa. 

"Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, että myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Meidät, jotka elämme, annetaan aina alttiiksi kuolemalle Jeesuksen tähden, että myös Jeesuksen elämä tulisi kuolevaisessa ruumiissamme näkyviin." 2. Kor. 4:10-11.