Kuinka rukoilemme Jumalan tahdon mukaan?

Kuinka rukoilemme Jumalan tahdon mukaan?

Kirjoittanut: James Laing ja Stephen Janz | Julkaistu: 12. joulukuuta 2016

"Te anotte, mutta ette saa, koska anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne kaiken himoissanne." Jaak. 4:3.

Kuinka meidän sitten pitäisi rukoilla? Mitä meidän pitäisi rukoilla? Raamatun mukaan voimme rukoilla mitä tahansa Jeesuksen nimessä, ja saada sen. (Joh. 14:13) Mutta vaikuttaa siltä, että se, mitä me rukoilemme joko ei tapahdu, ei tapahdu tarpeeksi nopeasti tai ei tapahdu niin kuin olimme toivoneet? Miksi näin on? 

"Tämä on se rohkea luottamus, joka meillä on häneen; jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä." 1. Joh. 5:14. Mikä sitten on Jumalan tahto?

Vaikka inhimillinen ymmärryksemme ei tavallisesti voi sitä käsittää, jokainen tilanne on mahdollisuus pelastua synnistä.

Jumalan tahto meidän suhteemme on se, että käännymme, ja ettemme hukkuisi. (2. Piet. 3:9) Toisin sanoen, hänen toiveensa on, että pelastuisimme synneistämme! Se on niiden tilanteiden tarkoitus, joihin joudumme. Vaikka inhimillinen ymmärryksemme ei tavallisesti voi sitä käsittää, jokainen tilanne on mahdollisuus pelastua synnistä. Voimme kysyä itseltämme: "Miksi tämä tapahtui minulle?" Mutta jos meillä on sellainen suhtautuminen, se johtaa ainoastaan levottomuuteen ja pimeisiin ajatuksiin. Riippumatta siitä, mitä tapahtuu, voimme olla levossa, ja kiitollisia, koska tiedämme, että Jumala pelastaa meidät tämän kautta!  

Kun huudamme Jumalalta apua, etsimmekö tietä ulos tilanteesta, vai etsimmekö pelastusta? Sen sijaan, että rukoilisimme: "Jumala ole niin kiltti ja ota minulta pois tämä tilanne", meidän tulee rukoilla: "Jumala osoita minulle mistä voin tulla pelastetuksi tässä tilanteessa, johon johdit minut!" Silloin hän voi esimerkiksi osoittaa meille rakkauden puutteemme toisia kohtaan, kärsimättömyytemme, kateutemme, murehtimisemme tai muita asioita, jotka ovat luonnossamme. Motiivin, joka ohjaa rukouksiamme, tulee olla se, että Jumalan tahto tulee toteutetuksi, ennen kaikkea omalla kohdallamme ja sitten rukoilemme sitä myös toisten puolesta. 

Pyhityksen rukoileminen

Emme tiedä, mikä on parasta, mutta voimme olla varmoja, että Jumala tietää sen! Hän kykenee pelastamaan meidät läpikotaisin! (Hebr. 7:25) Tuomme rukousaiheemme Jumalan tietoon (Fil 4:6), mutta päätoiveemme tulee olla, että hänen tahtonsa tapahtuu elämässämme. Näin juuri oli Jeesuksella: "Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni vaan sinun." Luuk. 22:42.

Jeesuksen rukous ei ollut, että hän pelastuisi tilanteesta vaan, että hän pelastuisi tilanteessa.

Ennen kuin Jeesus ristiinnaulittiin, hän sanoi: "Nyt minun sieluni on järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä! Mutta tätä vartenhan minä olen tähän hetkeen tullut. Isä kirkasta nimesi!" Joh. 12:27-28. Jeesuksen rukous ei ollut, että hän pelastuisi tilanteesta vaan, että hän pelastuisi tilanteessa. Se on myös opetuslapsen mielenlaatu. Riippumatta siitä, mitä kohtaamme, mielenlaatumme on: "Jumala, auta, että pelastuisin!" Ja kun rukoilemme sitä, tiedämme, että hän kuulee meitä. Hän haluaa näyttää meille, mitä tarvitsemme pelastuaksemme ja mistä meidän tulee puhdistua.

Voimme rukoilla esimerkiksi parantumista, ja voi olla vaikeaa ymmärtää, miksi se ei tapahdu, kun rukoilemme sitä. Mutta ehkä Jumala käyttää tätä tilannetta osoittaakseen murehtimisemme, epäuskomme tai paljastaakseen muut synnit lihassamme. Kaikki eivät voi parantua, mutta kaikki voivat pelastua! Ja tässä prosessissa meillä on lohdutus, kun tiedämme, että hän ei koskaan anna meille enempää kuin voimme kestää. (1. Kor. 10:13) 

Kun ymmärrämme, mikä Jumalan tahto on meidän suhteemme, emme usko, että olemme täällä "hyvää elämää", tai mukavaa elämää varten. Olemme täällä pelastuaksemme! Kun meillä on tämä asenne, silloin hän kuulee rukouksemme - siitä voimme olla varmoja!