Miksi tarvitsen Pyhää Henkeä?

Miksi tarvitsen Pyhää Henkeä?

Kirjoittanut: Rob Cheetham | Julkaistu: 13. syyskuuta 2016

Vastaus on, että ennen kaikkea voiman takia.

Omat rajamme

Sillä ei ole merkitystä, kuinka hyviä aikesi ovat, omin avuin sinun on kuitenkin mahdoton saavuttaa sitä elämää, joista Raamattu puhuu. Sinulla voi olla halu siihen. Sinulla voi olla maailman paras tahto. Mutta oikeastaan olet rajoittunut. Se mihin kykenet omin voimin, on rajallista. 

Voit määritellä sen, mikä on oikeaa ja väärää kasvatuksestasi tai ympäristöstäsi käsin. Omatunto voi auttaa sinua tietyssä määrin. Ja voit onnistua kontrolloimaan itseäsi silloin, kun ihmiset voivat nähdä, mitä teet. Mutta on olemassa käsky, joka koskee sisäistä elämää, ja kukaan ei voi nähdä, noudatatko sitä vai et: "Älä himoitse!" Himo on sisäinen halu, ja siksi kukaan ei voi nähdä, mitä ajatuksissasi tapahtuu, eikä edes laki voi "pidättää" sinua siitä. 

Ja siinä sinä kohtaat ikään kuin muurin.

Voima tehdä mahdottomia

Kun kohtaat himot, jotka nousevat sisältäsi ja ajatukset, jotka tulevat esiin kiusauksen hetkenä, voivat omat inhimilliset taitosi, luonteenpiirteesi ja parhaat aikomuksesi auttaa sinua vain tiettyyn pisteeseen saakka, olivatpa ne kuinka "hyviä" tahansa. 

B Ajattele vaikka kuningas Davidia. Häntä kuvaillaan mieheksi, joka oli Jumalan sydämen mukainen ja hänkään ei pystynyt saamaan elämässään täydellistä voittoa synnistä. Kun oli kysymys hänen omista himoistaan, haluistaan ja silmien himosta, hän ei vain pystynyt voittamaan. Nämä himot ja haluat johtivat hänet fyysiseen lankeamiseen. (2. Sam. 11-12) David oli valtavan hyvä mies; ei ole kyse kenestä tahansa. Psalmissa 51:stä luemme, että hän murehti syntiään ja kääntyi siitä, mutta hänellä ei ollut sitä voimaa, mikä tarvitaaan sen voittamiseen.  

Omat inhimilliset taitosi, luonteenpiirteesi ja parhaat aikomuksesi voivat auttaa vain tiettyyn pisteeseen saakka. 

Asia on niin, että meillä kaikilla on turmeltunut inhimillinen luonto, joka on täynnä himoja, jotka sotivat Jumalan tahtoa vastaan. Raamatusta voimme lukea, että näitä himoja ei ainoastaan tule kieltää, vaan että ne tulee "ristiinnaulita" tai "kuolettaa". (Room. 8:13; Gal. 5:24; Kol. 3:5) Mutta me emme yksinkertaisesti kykene voittamaan täysin näitä tuhoisia himoja ja haluja omin voimin. Me tarvitsemme apua! 

Kun Jeesus oli maan päällä, hän lupasi, että hän lähettäisi poismenonsa jälkeen puolustajan, Pyhän Hengen. Hän sanoi myös: "Mutta te tulette saamaan voiman, kun Pyhä Henki tulee päällenne." Ap. t. 1:8. Ja se on Pyhän Hengen tärkein tarkoitus: Antaa meille voima ja apu voittaa täydellisesti synti, mikä on mahdotonta inhimillisellä luonnolla! (Room. 8:1-17)

Rajaton apu ja johdatus

Kukaan ei tiedä kaikkea alussa. Mutta Pyhä Henki tietää sen, koska hän oli yhdessä Jeesuksen kanssa koko hänen elämänsä ajan. Hän tuntee Jeesuksen jalanjäljet, hänen, joka ollessaan ihminen niin kuin mekin, ei koskaan tehnyt syntiä, vaikka oli kiusattu kaikessa, (Hebr. 4:15; 1. Piet. 2:21-22)

Pyhä Henki voi olla ohjaajasi ja osoittaa sinulle syntisi ja antaa sinulle voimaa voittaa synnin, mistä olet tietoinen. Hän voi myös osoittaa sinulle asioita, joista sinun pitää puhdistua (tiedostamaton synti): ne asiat, joista et välttämättä ollut selvillä. Häntä kutsutaan totuuden Hengeksi, auttajaksi ja opettajaksi, ja hän voi opastaa sinua vanhurskaudessa ja antaa sinulle kaiken sen voiman, mitä tarvitset voittoisan elämän elämiseen!

Tottelemalla häntä voit elää  kaipaamaasi uskollista elämää.

Jos sinulla on Pyhä Henki, hän voi tehdä asiat sinulle valtavan selväksi. Siinä ei ole mitään mystistä, niin että istuisit ja meditoisit ja kuuntelisit "mystistä ääntä", joka kertoisi sinulle, mitä sinun pitää tehdä. Henki ohjaa sinua oikeaan suuntaan. Ja sinä voit oppia kuulemaan hänen ääntään. Olemalla kuuliainen Jumalan sanaa kohtaan ja sitä työtä kohtaan, mitä hän tekee sydämessäsi, voit säätää korvaasi, niin että voi kuulla selvemmin ja selvemmin. Henki voi ohjata sinua asioiden läpi ja se on valtava lohdutus ja hyvä syy kutsua häntä puolustajaksi.

Jeesus kertoo Hengestä, joka tulisi sen jälkeen, kun hän lähtee maan päältä. Hän sanoi: "Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut." Joh. 14:26.

Pyhällä Hengellä on monia asioita kerrottavanaan meille. Hän voi antaa voimaa, apua, lohdutusta ja opastusta. Tottelemalla häntä voit elää  kaipaamaasi uskollista elämää. Sinulla voi olla yhteys Jumalan kanssa, ja voit aina olla sopusoinnussa hänen äänensä kanssa. Sinusta voi tulla Kristuksen kanssaperillinen, voittaja, sellainen, jolla on tulevaisuus, ei ainoastaan täällä maan päällä vaan myös iankaikkisuudessa! Oletko rukoillut Pyhää Henkeä?