«Minä olen ylösnousemus ja elämä»

«Minä olen ylösnousemus ja elämä»

Kirjoittanut: Tony Jackson | Julkaistu: 17. maaliskuuta 2011

Kun Jeesuksen ystävä, Lasarus kuoli, hänen sisarensa Martta sanoi Jeesukselle, "Tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä, ylösnousemuksessa." Jeesus sanoi: "Minä olen ylösnousemus ja elämä." (Joh. 11, 24-25).

Ylösnousemus tarkoittaa “kuolleista heräämistä”. Jeesuksen täytyi itse kokea kuolema voidakseen sanoa nämä sanat, mutta ihmiset hänen ympärillään näkivät hänet elävässä elämässä. Minkä kuoleman Jeesus sitten oli kokenut?

Oman tahdon täytyy kuolla

Johanneksen evankeliumista 4,34, voimme lukea, "Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen.” Jeesus piti hyvin selvänä sitä, ettei hän tekisi omaa tahtoaan, vaan isänsä tahdon. Se tarkoittaa, että Jeesuksella oli oma tahto, joka oli Jumalan tahtoa vastaan; ja tämä oma tahto tuli kieltää kuolemaan saakka. Tekemällä isänsä tahdon, hän tuli yhdeksi Isän kanssa. Se tarkoittaa, että hän sai jumalallisen luonnon ja hänen elämänsä oli siunatuinta elämää, mitä kukaan oli maan päällä koskaan elänyt.

Meidän ei tarvitse odottaa viimeiseen päivään kokeaksemme ylösnousemisen.

Vastatessaan Martalle, Jeesus sanoi, että voimme kokea ylösnousemisen voiman täällä maan päällä eläessämme. Meidän ei tarvitse odottaa viimeiseen päivään kokeaksemme ylösnousemisen. Elävän uskon kautta Jumalaan voimme elää samaa elämää, jota hän eli, jossa ei tarvitse tehdä syntiä tietoisesti.

Ylösnoussut Jeesuksen lailla

Uskomme tullaan aina koettelemaan, onko se aitoa. Ihmisinä reagoimme nopeasti omien käsityksiemme ja ymmärryksemme mukaan. Martta tunnusti, että Jeesus oli ”…Messias, Jumalan Poika, jonka oli määrä tulla maailmaan”. Joh. 11;27. Saman tien kun Jeesus käski, että kivi Lasaruksen haudalta piti siirtää, tämä sama Martta sanoi: "Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt neljättä päivää." Jae 39.

"Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden?"

Niin nopeasti reagoimme oman ymmärryksemme ja käsitystemme mukaan. Jeesus sanoi hänelle, "Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden?" Sitten hän herätti Lasaruksen kuolleista.

Tämä on oikeastaan vertauskuva ylösnousemuksesta, josta Jeesus puhui omassa elämässään ja jonka me myös voimme kokea. Inhimillisen ymmärryksemme mukaan kysymme "Millä tavoin kuolleet herätetään? Millainen ruumis heillä silloin on?" Voimme vastata uskossa: ”Mikä järjetön kysymys! Eihän se, mitä kylvät tule eläväksi, ellei se ensin kuole.” 1. Kor. 15, 35–36.

On varmaa, että jos kuolemme lihan mukaan, kieltämällä himomme ja halumme kunnes ne kuolevat, tulemme ylösnostetuiksi kuten Jeesus. Kuolemalta haisevan ihmisluontomme – lihan – sijaan, tulemme elämää luovaksi hengeksi, joka tuoksuu elämältä. ”Ja niin kuin me nyt olemme maallisen ihmisen kaltaisia, niin me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi,” jae 49.

Paavali koki Jeesuksen ”Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa.” Fil. 3,10. Olkoon tämä myös meidän todistukseksemme ja kokemukseksemme!