Pitääkö persoonallisuuteni muuttua, että voin olla Kristuksen kaltainen?

Pitääkö persoonallisuuteni muuttua, että voin olla Kristuksen kaltainen?

Kirjoittanut: Nellie Owens | Julkaistu: 4. huhtikuuta 2016

Kristityn elämä tarkoittaa muuttumista, mutta pitääkö minun lopettaa olemasta "minä"?

On selvää, että kristityn elämä sisältää muuttumisen. Raamattu puhuu elämästä, missä tapahtuu täydellinen ja ehdoton muuttuminen. Meidän kristittyjen tulee tulla muovatuiksi Jeesuksen Kristuksen kuvan kaltaiseksi. (Room. 8:29). Tämän suurempaa kutsumusta ei ole olemassa!

Mutta, mitä tämä oikeastaan tarkoittaa käytännössä? Tuleeko meidän muuttaa persoonallisuuttamme; huumorintajuamme ja kaikkia luonnollisia ominaisuuksiamme, jotta tulisimme Kristuksen kaltaiseksi?

Me olemme yksilöitä Kristuksessa

Jumala itse on luonut meidät. Hän rakastaa meitä sellaisina kuin olemme, ja hän on antanut jokaiselle meistä persoonallisuuden ja joukon ominaisuuksia, jotka ovat henkilökohtaisia ja ainutlaatuisia. Meidän ei tarvitse muuttaa persoonallisuuttamme tullessamme muodostetuksi Kristuksen kuvaksi (Room. 8:29), mutta meidät on kutsuttu seuraamaan häntä ja palvelemaan häntä ainutlaatuisina henkilöinä. "Armolahjat ovat erilaisia, mutta Henki on sama, Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama." 1. Kor. 12:4-6.

Jumala itse on luonut meidät. Hän rakastaa meitä sellaisina kuin olemme, ja hän on antanut jokaiselle meistä persoonallisuuden ja joukon ominaisuuksia, jotka ovat henkilökohtaisia ja ainutlaatuisia.

Mutta riippumatta siitä, millainen persoonallisuus meillä on, ei ole vaikeaa havaita, että meissä on jotain, mikä estää meitä seuraamasta Jeesuksen esimerkkiä täydellisestä puhtaudesta. Paavali kirjoittaa: "Huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon tehdä hyvää, sen lain, että paha pysyy minussa." Room. 7:21.

Meillä on luonto, joka on turmeltunut.

Meille ei ole luonnollista reagoida Kristuksen tavoin puhtaasti olosuhteissamme ja suhteessa toisiin ihmisiin. Sarkastinen huomautus esimerkiksi, joka oli tarkoitettu vaarattomaksi, voi olla peräisin halveksunnasta toista henkilöä kohtaan, ärtymyksestä tai toiveesta saada sanottua viimeinen sana. Samoin muutkin asiat, joita usein teemme, ajattelemme ja sanomme voivat olla epäpuhtaiden motiivien, ihmispelon, vihan, kateuden, ylpeyden, itsekkyyden jne. pilaamia. Nämä asiat eivät ole osa persoonallisuuttamme, vaan ne ovat taipumuksia tehdä syntiä ("syntiä lihassa"), ja ne jokainen ihminen on perinyt syntymässään.

Meille ei ole luonnollista reagoida Kristuksen tavoin puhtaasti olosuhteissamme ja suhteessa toisiin ihmisiin. 

Raamattu kertoo, että tämä on syntiinlankeemuksen seurausta. Kun Aadam ja Eeva olivat tottelemattomia Jumalalle Eedenin puutarhassa, heidän inhimillinen luontonsa turmeltui synnistä. Ihmiset annettiin himojensa ja halujensa valtaan, jotka ovat heidän turmeltuneessa lihassaan, ja synti sai ylivallan ihmisten ajatuksissa ja mielessä. (1.Moos. 6:5). 

Itsensä puhdistaminen

Mutta Jeesus tuli tarjoamaan meille tietä ulos tästä syntisestä luonnosta: tietä täydelliseen puhtauteen, hänen seuraamiseensa ja hänen kaltaiseksi tulemiseen! Johannes kirjoittaa, että kaikki ne, joilla on toivo tulla Kristuksen kaltaiseksi, puhdistavat itsensä niin kuin hän on puhdas. (1. Joh. 3:3)

Jos haluamme olla sellaisia kuin Jeesus, silloin puhdistamme itsemme kaikesta - tai kiellämme itseltämme kaiken -, mikä on Jumalan hyvää ja täydellistä tahtoa vastaan, kuuliaisuudessa totuutta kohtaan. (1.Piet. 1:22). Mitään ei tule käyttää kilpenä tai puolusteluna sille, että synti hallitsee elämässämme. Meidän tulee käyttää Jumalan sanaa tuomitsemaan ajatuksemme, sanamme ja tekomme, ja erottautumaan kaikesta synnistä!

Mutta Jeesus tuli tarjoamaan meille tietä ulos tästä syntisestä luonnosta: tietä täydelliseen puhtauteen, hänen seuraamiseensa ja hänen kaltaiseksi tulemiseen!

"Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet." Hebr. 4:12.

Toisin sanoen käytämme Jumalan sanaa tuomitsemaan ajatuksemme ja tekomme, ja me luovumme tietoisesti (tai puhdistamme itsemme) kaikesta, mikä on yhteydessä syntiin. Kun teemme tämän, seuraamme Jeesusta, ensimmäistä ihmistä, jossa Jumala pystyi tuomitsemaan synnin lihassa, kun Jeesus kielsi halun tehdä syntiä, minkä hän löysi inhimillisestä luonnostaan. (Room. 8:3) 

Vapaus palvella Jumalaa juuri sellaisena kuin olemme

Kristuksen kaltaiseksi tuleminen vaatii sen, että me puhdistamme itsemme kuuliaisina Jumalan sanaa kohtaan. Seuraamme Jeesuksen esimerkkiä tuomitsemalla synnin omassa  lihassamme. Kun teemme tämän, tulemme hänen kaltaisekseen! Me puhdistumme sellaisista asioista kuin ihmispelko, viha, kateus, ylpeys ja itsekkyys ja kasvamme Jeesuksen hyveissä joka päivä. 

On asioita, jotka vain sinä persoonallisuudellasi pystyt toteuttamaan, ja Jumala haluaa, että hän pystyy käyttämään sinua ja persoonallisuuttasi toteuttamaan joukon hyviä tekoja!

Synti ei enää sido ja rajoita ajatuksiamme ja toimintaamme! Olemme vapaita olemaan oma itsemme, ja voimme olla turvallisella mielellä, että teemme ja sanomme asioita puhtaasta sydämestä käsin, riippumatta siitä millainen persoonallisuus meillä on. 

Jumala on valmistanut tekoja jokaiselle meistä. Efesolaiskirjeessä 2:10 on kirjoitettu: "Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä tekoja varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä." Samoin on asioita, jotka vain sinä persoonallisuudellasi pystyt toteuttamaan, ja Jumala haluaa, että hän pystyy käyttämään sinua ja persoonallisuuttasi toteuttamaan joukon hyviä tekoja! Kun jokainen meistä puhdistaa itsensä kuuliaisena Jumalan sanaa kohtaan, tulemme enemmän Kristuksen kaltaisiksi. Eikä ainoastaan se, vaan me tulemme vapaammiksi olemaan persoonallisuuksia Kristuksessa, juuri niin kuin Jumala oli ajatellut.