Tavallisia kysymyksiä kristillisestä deittailusta

Tavallisia kysymyksiä kristillisestä deittailusta

Julkaistu: 18. syyskuuta 2015

Joitain vastauksia tavallisimpiin kristillistä deittailua koskeviin kysymyksiin.

"Deittailu" on sana, joka voi merkitä monia eri asioita eri ihmisille. Mutta kun puhumme "deittailusta" tässä artikkelissa, tarkoitamme yhdessä vietettyä aikaa vastakkaista sukupuolta olevan henkilön kanssa, kun siihen sisältyy romanttisia elementtejä.

Koska deittailu on suhteellisen uusi käsite maailmassa, sitä ei suoranaisesti mainita Raamatussa. Mutta Jumalan sydämen ajatus tästä aiheesta on selvä sillä perusteella, mitä hänen sanassaan on kirjoitettu. 

«Jumalan tahto on, että pyhitytte ja kartatte haureutta ja että kukin teistä ymmärtää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himon ja kiihkon vallassa niin kuin pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa.» 1. Tess. 4:3-5.

Tästä jakeesta ja muista Raamatun jakeista, voimme nähdä, että puhtaus on kaikkein tärkeintä Jumalalle. Se on selvää, mutta silti nousee esiin monia kysymyksiä, kun ajattelemme sitä, kuinka voimme löytää aviopuolison, ja samalla pitää itsemme puhtaana. Mikä asema siinä on deittailulla? 

Mikä tarkoitus deittailulla on kristitylle?

Ihmisillä on monia perusteita aloittaa deittailu. Kysymys, joka Jeesuksen Kristuksen opetuslapsen pitää esittää itselleen näistä perusteista, on että pitävätkö ne yhtä Jumalan lakien, sydämen ja tarkoituksen kanssa.  

Avioliitto on hyvä lahja ja Jumala haluaa antaa sen, jos ja kun se häntä miellyttää.

Raamatussa sanotaan selvästi, että avioliitto, on ainut "romanttinen" suhde miehen ja naisen välillä, jonka Jumala hyväksyy. Kaikki deittailu, millä ei ole avioliittotarkoitusta, on vaarallista, tyhmää ja ylpeyttä. Se on tahallinen loukkaus Jumalan käskyä vastaan: "pakene nuoruuden himoja!" 2. Tim. 2:22. Tämä käsittää tapailun ystävyyden merkeissä, joukkoon sopeutumisen vuoksi, yksinäisyyden takia, seksuaalisen suhteen tai pitkaaikaisen kiintymyssuhteen, joista tietää, etteivät ne johda avioliittoon. 

Jumala osoittaa opetuslapsille, jotka elävät puhdasta elämää, sen mikä miellyttää häntä. On tärkeää, että avioliitto perustuu rakkauteen, ja että "kemiat" toimivat puolisoiden välillä. Rakastuminen on luonnollinen prosessi, mutta rakkauden ei tule vaihdella himojen ja intohimojen mukaan. Tunteet voivat olla arvaamattomia, ja ne voivat valehdella. Deittailu voi olla tapa varmistaa, että se minkä uskoi olevan oikein ja hyvää ja Jumalan tahdon mukaista, todella on sitä. Se on aika ennnen kuin kaksi opetuslasta sopii keskenään avioliitosta, jolloin he voivat tutustua toisiinsa, oppia toisistaan ja saada selville, onko avioliitto heidän tulevaisuutensa. Tarvitaan rukousta ja nöyryyttä tällaisena aikana. Tulee esittää itselleen kysymys: "Onko tämä minua varten?" Meidän tulee olla valvovia, valppaita ja puhtaita; älä oleta mitään tai esitä tekosyitä. Jumala ei suhtaudu epäpuhtauteen kevyesti. (Efes. 5:3)

Meillä ihmisillä ei ole luonnollista aistia sille, mikä kuuluu Jumalalle, ja voi olla, että erehdymme sen suhteen, mikä on Jumalan tahto. Silloin deittailu voi olla apu sen varmistamiseksi, että suhde on oikea. Mutta deittailun ei tule tapahtua siinä tarkoituksessa, että etsisimme sopivaa kumppania, vaikka tarkoitus lopulta olisikin avioitua löytämänsä kumppanin kanssa. On kirjoitettu, että: "Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valojen Isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta." (Jaak. 1:17), ja meidän tulee luottaa Jumalan sanaan. Avioliitto on hyvä lahja ja Jumala haluaa antaa sen, jos ja kun se häntä miellyttää. "Herra on alati ohjaava sinua", on kirjoitettu Jes. 58:11:ssa. Tämä koskee myös sitä, kun löytää kumppanin ja avioituu hänen kanssaan. 

Deittailu voi olla tapa varmistaa, että se minkä uskoi olevan oikein ja hyvää ja Jumalan tahdon mukaista, todella on sitä.

Milloin kristityn tulee aloittaa deittailu?

Paavali kirjoittaa Timoteukselle: «pakene nuoruuden himoja!» 2. Tim. 2,22. Jeesus sanoo myös Matt. 5:28:ssa, että "Jokainen, joka katsoo naista himoiten, on sydämessään jo tehnyt huorin hänen kanssaan." On selvää, että varhainen nuoruusaikamme on vaarallista aikaa, kun on kyse puhtaudesta, ja erityisesti seksuaalisesta puhtaudesta ja tunne-elämästämme. Jo satunnainen ajatus voi johtaa syntiin. 

Samoin kuin Timoteuksen, myös nuoren, joka haluaa olla Kristuksen opetuslapsi, tulee paeta nuoruuden himoja. Tulee tehdä kaikkensa, ettei lankea epäpuhtauteen. Tähän sisältyy flirttailu ja muut romanttiset yhteydet vastakkaiseen sukupuoleen.

Jumalan tarkoitus on, että nuoruusaika käytettäisiin kasvamiseen lähemmäs häntä ja Jumalan palvelemiseen. Meillä ei ole raamatunjaetta, joka sanoisi missä iässä meidän tulisi mennä naimisiin. Mutta Sananl. 24:27:ssä on kirjoitettu, mitä pitää tehdä ensin, ennen kuin alamme perustaa perhettä: "Suorita tehtäväsi ulkona, pane peltosi kuntoon. Sitten perusta itsellesi perhe."

Ei voi odottaa, että avioliitto ihmeellisellä tavalla toisi elämään jotain sellaista, mitä siellä ei aikaisemmin ollut.

On suuri etu, että saa perustuksen kristilliselle elämälleen ja itsellä on vilpitön huolenpito muista ennen kuin sitoutuu elämän mittaiseen avioliittoon. Elämällä elämäänsä Jumalan palveluksessa, kokee puhdistuksen ja pyhityksen, jotka ovat tärkeä pohja perheen perustamiselle. Ei voi odottaa, että avioliitto ihmeellisellä tavalla toisi elämään jotain sellaista, mitä siellä ei aikaisemmin ollut.

Jos solmii avioliiton, mutta edelleen kärsii himosta, riippuvuudesta, tyytymättömyydestä elämänsä suhteen, tai mistä muusta tahansa, ei voi odottaa, että nämä asiat katoaisivat sen jälkeen, kun on mennyt naimisiin. Siksi on hyvin hyödyllistä ryhtyä taisteluun kaikkea syntiä vastaan ja huolehtia siitä, ettei näillä asioilla ole valtaa elämässä, kun solmii avioliiton. 

Meillä on myös tämä ajankohtainen kehotus Laulujen laulusta 8:4: "Älkää herätelkö, älkää herätelkä rakkautta, ennen kuin se itse haluaa." Opetuslapsen mielessä ei koko ajan ole tämä ajatus: "Milloin menen naimisiin?", vaan ennemminkin se, kuinka hän voisi parhaiten palvella Jumalaa. Kaikki mikä liittyy avioliittoon ja seurusteluun, odottaa Jumalan aikaa.  

Keskity ennen kaikkea tekemään Jumalan tahto!

Ei ole mitään erityistä ikää, jolloin pitäisi mennä naimisiin, ja ehkäpä on Jumalan tahto, että odotat hetken ennen kuin otat tämän suuren askeleen. Mutta on tärkeää luottaa, että Jumalan tahto on täydellinen ja kaikki tapahtuu sinun parhaaksesi. (Room. 8:28)

Kysymykseen: "Onko oikein tapailla tätä henkilöä?", voit vain sinä vastata. Jumala puhuu jokaiselle ja jokaisen täytyy itse löytää hänen tahtonsa kaikissa asioissa. Mutta ennen kaikkea keskity tekemään Jumalan tahto. Keskity palvelemaan häntä, keskity antamaan, keskity saamaan luja suhde häneen, niin hän antaa sinulle kaiken muun. 

"Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä."  Matt. 6:33.

Milloin deittailu on vaarallista?

Vaikka seurustelusta on tullut modernissa yhteiskunnassa yleinen ilmiö, usein kuitenkin siinä on jotain, mikä ei ole otollista Jumalan silmissä. 

Jumalan sana kehottaa meitä «pakenemaan nuoruuden himoja!» (2. Tim. 2:22), ja pysymään puhtaana kaikesta epäpuhtaudesta. Jokainen deittailusuhde, joka jollain tavalla ruokkii  himoja niin paljon, että ei voi totella Jumalan sanaa, ei ehdottomasti ole Jumalalle mieleen. Menemällä Jumalan sanaa vastaan niin, ettei pakene nuoruuden himoja eikä pidä sydäntään puhtaana, voi yksinkertaisesti  tuhota sekä oman että toisen henkilön puhtauden.

«Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne, eihän se sovi pyhille.»  Ef. 5:3.

Deittailu johtaa usein tarpeettomiin kiusauksiin ja seksuaalisiin himoihin, ja Jumala ei ole ihastunut niihin, jotka yrittävät päästä niin lähelle syntiä kuin mahdollista. Himot ja halut voivat olla fyysisiä, mutta voi olla myös himoja ja haluja ajatuksissa tai mielessä. (Ef. 2:3) Niinpä vaikka tapailusuhde ei välttämättä sisällä fyysistä seksuaalista toimintaa, se ei kuitenkaan välttämättä ole puhdasta Jumalan silmissä. Henkilö, joka elää tyydyttääkseen lihan ja mielen haluja ja himoja, ei tunne Kristusta.

«Pitäköön jokainen avioliiton kunniassa ja aviovuoteen tahrattomana, sillä Jumala tuomitsee haureelliset ja avionrikkojat.» Hebr. 13:4.

Kuinka tilapäistä, flirttailevaa deittailusuhdetta voi mitenkään pitää hyödyllisenä opetuslapselle, joka yrittää elää puhdasta elämää? 

Ja kaiken tämän jälkeen, vaikka ei tuntisi suhteen olevan "epäpuhdas", voi se silti olla vahingollista. On helppo unohtaa Jumala partnerin löytämisessä. Jos on niin keskittynyt löytämään jonkun, tapailemaan ja miettimään onko kyseinen henkilö "se oikea", että suhde Jumalaan alkaa taantua, silloin se ei ole otollista Jumalalle. Vaikka pitää itsensä puhtaana kaikista seksuaalisista himoista. 

On kirjoitettu, että: «Minulla on lupa kaikkeen, mutta kaikki ei rakenna.» 1. Kor. 10:23. Kuinka tilapäistä, flirttailevaa deittailusuhdetta voi mitenkään pitää hyödyllisenä opetuslapselle, joka yrittää elää puhdasta elämää? Kuinka kristityn tulisi deittailla?

Tietenkään ei ole olemassa mitään "käsikirjoitusta" siitä, miten kahden ihmisen tulisi deittailla. Mutta Jumalan sana antaa suuntaviivat, kuinka meidän tulisi elää hänen tahtonsa mukaan kaikissa asioissa. Deittailun tulee olla luonnollinen ensiaskel kohti avioliittoa, ja jos kaksi kokosydämistä opetuslasta aikoo viettää aikaa yhdessä deittailusuhteessa, niin se aika käytetään tutustuen puhtaudessa toisiinsa. Kristityt eivät deittaile kaikissa mahdollisissa epäpuhtaissa ympäristöissä, jotka johtavat heidät syntiin. Henki puhuu jokaiselle, jolla on kuuleva korva, ja jokaisen tulee itse tuntea, mitkä toiminnot ovat Jumalan silmissä hyväksyttäviä.  

Niin pitkään kun kaikki on Jumalan tahdon puitteissa, on molemmilla lupa olla oma itsensä.

DKun kristityt deittailevat, on tärkeää selvittää, ovatko heidän hengelliset päämääränsä samanlaiset. Tulee tutustua toisen sydämeen, mikä heitä motivoi, mihin he uskovat, mikä heille on tärkeää ja mitä he odottavat aviopuolisolta, jne. Tutustumisen tulee tapahtua luonnollisella tavalla. Niin pitkään kun kaikki on Jumalan tahdon puitteissa, on molemmilla lupa olla oma itsensä. 

Tulee myös tuntea velvollisuutensa ja omistaa ymmärrys tällaisesta suhteesta. Deittailu ei ole kihlaus, ja se ei ole avioliitto, mutta kuitenkin deittailun tarkoitus on selvittää, onko avioliitto osapuolten tulevaisuus. Siihen ei tule suhtautua kevyesti. Kummankin osapuolen tulee koko ajan kysyä: "Onko tämä henkilö sellainen, jonka kanssa haluan viettää loppuelämäni?" Ja vielä tärkeämpää on kysyä: "Onko tämä henkilö sellainen, jonka kanssa Jumala haluaa minun viettävän loppuelämäni?"

Pitääkö deittailun johtaa aina avioliittoon?

Kristittyinä tiedämme, että avioliitto on ainoa romanttinen suhde, jonka Jumala hyväksyy. Deittailusuhde voi auttaa kahta ihmista tutustumaan toisiinsa, ja saamaan selville, ovatko tunteet molemminpuolisia, ja onko tämä ratkaiseva askel oikea. Tälle periodille ei ole mitään tiettyä pituutta. Älä kiirehdi. Älä anna sen kestää tarpeettoman pitkään. Se voi päätyä kihlaukseen, tai siihen, että huomataan, että avioliitto ei ole oikea tässä tapauksessa. Anna Jumalan johtaa itseäsi niin kuin kaikissa asioissa.