Hengellinen kasvu ja yhteys Jumalan kanssa

Julkaistu: 12. elokuu 2011

Helluntaikonferenssissa Brunstadilla Kåre J. Smith puhui hengellisen kasvun välttämättömyydestä sen jälkeen, kun on syntynyt uuteen elämään Pyhän Hengen kautta. Se tapahtuu vain kääntymällä kunnolla synnistä ja kuuliaisuuden kautta Henkeä kohtaan, joka on vanhurskauden opettaja. Ilman tätä kunnollista kääntymystä Jumalan sanasta tulee 'väärennettyä maitoa' minulle. Vain 'väärentämätön maito' mahdollistaa kasvun.

Trond Eriksen jatkoi ja hän kehoitti meitä oppimaan tuntemaan Jumala sellaisena kuin hän on. Taivaassa, Jumalan valtaistuimen edessä, palaa tuli syntiä ja epäpuhtautta vastaan (Ilm. 4:5), ja siellä Pyhällä Hengellä on lähtökohtansa. Jos haluan, että minulla on yhteys Jumalan kanssa, tulee minun yhdistyä hänen Henkensä kanssa ja kiivaudessa syntiä kohtaan. Silloin tulen iankaikkiseen, aitoon elämään, joka kestää kaikissa olosuhteissa ja sopii yhteen taivaallisiin Jumalan luona! 

Voit katsoa ja kuunnella otteen puheista yläpuolen ruudusta, tai lukea sen alapuolelta.

Kåre J. Smith

Tänään on valtava päivä, historiallisessa merkityksessä, kun ajattelemme helluntaita ja sitä, että silloin hän lähetti Pyhän Hengen. Ja sen kautta me voimme syntyä uuteen elämään ja kasvaa pelastukseen. Mutta kaikilla ei ole tätä totista julistusta, niin että he voisivat tulla kasvuun otettuaan vastaan Pyhän Hengen, -siinä on suuri ero.

Näemme täältä, Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, ensimmäisessä luvussa. Tiedämme myös, että Henki on vanhurskauden opettaja. Ja ainoastaan Pyhän Hengen voiman ja opetuksen kautta voit ylipäätään oppia jotain, niin että tulet pois lihallisesta elämästä, pois panettelusta, pois pahuudestasi. Muuten se pysyy siellä ja kytee niin pitkään kuin elät. Ja täällä Pietari kirjoittaa ensimmäisessä luvussa, toisessa jakeessa: " ja jotka Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti on Hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi vihmottuina. Tulkoon armo ja rauha yhä runsaampana teidän osaksenne." 

Voisi luula, että sellaiset ihmiset, jotka Isän Jumalan tahdon mukaan olivat valittuja ja hänen suunnitelmansa mukaan Hengen pyhittämiä, olisivat olleet valtavia persoonia. Mutta sitten hän sanoo neljännessätoista jakeessa: "Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkö taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. Onhan kirjoitettu: Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika." Kuinka monella uudestisyntyneistä on sellainen pelko elämänsä yllä kuin Jumalan sana tässä sanoo?

Ja kun luemme eteenpäin; Pietari aloittaa seuraavan kappaleen kirjoitettuaan ensin näille valtaville persoonille: "Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu." He siis tarvitsivat tämän kehotuksen, -sen jälkeen kun he olivat syntyneet uudesti ja heillä oli tämä mahdollisuus. He tarvitsivat tämän kehotuksen. "Niin kuin vastasyntyneet lapset tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen." Siis, jos en ole kääntynyt kunnolla elämässäni, -kunnollinen kääntyminen on se, mitä lukee ensimmäisessä jakeessa tässä-, ellen ole tehnyt sitä, niin silloin se, mitä juon ja kuulen Jumalan sanasta, on aina väärennettyä maitoa. Ja kun juot sitä väärennettyä maitoa, se ei anna mitään kasvuedellytyksiä. Ainoastaan väärentämätön maito mahdollistaa kasvun. 

Trond Eriksen

Niin, kiitän Jumalaa siitä valtavasta hengestä, joka vaikuttaa täällä. Ja siitä, että saamme lisää tietoa Jumalasta. Sillä uskon todella, että on valtava ero siinä, millaista tietoa ihmisillä on Jumalasta. Ja jos olisi tuntenut hänet sellaisena kuin hän on, silloin olisi tullut paljon suurempi pelko kaikkea salattua välttelyä kohtaan. Ja me kuulimme täällä velttoudesta, joka voi jatkua vuosikausia, vaikka olemme istuneet täällä kuulemassa. Mutta kun istumme kuulemassa ja huomaamme sen kiivauden palon, joka veljissä on, niin se on kyllä aivan varmasti Jumalasta.    

Ja haluan vain lukea jotain, mitä on ollut hyvä itselleni silloin tällöin ajatella: Monilla on ymmärrys tai ajatus siitä, millaista taivaassa on. Sitä ikään kuin unelmoidaan, ajatellaan ja kuvaillaan, ja monet ovat tehneet niin. Kultakadut ja niin edelleen. Ja se on totta, mutta niin monet eivät ole oleet siellä. Mutta Johannes temmattiin sinne, hänet temmattiin sinne Hengessä. "Näin, että taivaassa oli valtaistuin ja sillä valtaistuimella istui joku," (Ilm.4:2) "Valtaistuimesta lähti salamoita ja kuin ukkosen jyly. Sen edessä oli seitsemän soihtua, Jumalan seitsemän henkeä."  (Ilm.4:5)

Sen hän sai nähdä ensimmäiseksi, kun hänet temmattiin aina valtaistuimen eteen saakka, missä Jumalan hengellä on asumuksensa ja mistä se tekee työtään Siellä oli salamoita ja ukkosen jyly. Se on vastoin kaikkea syntiä ja epäpuhtautta! Ja siksi taivaassa on niin ihanaa. Sillä siellä on jatkuva tuuletus kaikkea epäpuhdasta kohtaan.  

Siksi ei ole mitään outoa siinä, että kaikki ihmiset mielellään haluaisivat paikan taivaaseen. Mutta nyt olemme kuulleet, kuinka me voimme saada yhteyden Jumalan kanssa ja kuinka elämämme voi sopia sinne. Ja silloin meidän täytyy yhdistyä Jumalan kiivauden kanssa, jotta saamme saman hengen, Pyhän Hengen! Se merkitsee "puhinaa", sellaista  vihaa syntiä kohtaan. Ja silloin myös meidän elämässämme tulee puhdasta. Ja "kuka voi asua", on kirjoitettu "kuluttavassa tulessa, ja kuka voi rakentaa ikuisen tulen äärellä?" Niin; se, joka antaa kuluttaa itsensä ja joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, tullakseen iankaikkiseen, aitoon, mikä kestää kaikissa elämän olosuhteissa!