Veljeys - Kristuksen ruumis

Kirjoittanut: Trond Eivind Johnsen, Mark Cheetham | Julkaistu: 25. marraskuu 2011

On olemassa monia ajatuksia ja ideoita siitä, miten seurakunta pitäisi organisoida, mutta Raamatusta me saamme lukea suhteesta Jeesuksen ja hänen veljiensä välillä. Tätä veljeyttä kutsutaan myös Kristuksen ruumiiksi. Kuinka se toimii?

– Kun ajattelet luonnollista ruumista - esimerkiksi kättä. Käsi ei tee niin kuin käsivarsi pyytää sitä tekemään, vaan se tekee sen mukaan kuin pää käskee - mutta jos otat käsivarren pois, tulee kädestäkin käyttökelvoton, selittää Sam Petkau helposti ymmärrettävällä tavalla. 

Jeesuksen opetuslapset ovat jäseniä Kristuksen ruumiissa, ja he tarvitsevat toisiaan toteuttaakseen sen, mitä pää pyytää heitä tekemään. Kristuksen ruumiin pää on Jeesus, ja juuri hänen ajatuksensa menevät eri jäsenille.

Kuinka Kristuksen ruumiin jäseneksi tullaan?

Tämän ruumiin osaksi ei tulla kirjoittautumalla sisään oikeaan organisaatioon. Jeesus itse on selittänyt, kuinka se tapahtuu: «Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.» (Lukas 9:23). Tähän sisältyy myös se, että luovumme omasta tahdostamme. Sen Jeesus itse teki, kun hän sanoi: "Isä tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun". Jos me temme samoin, me tulemme kosketuksiin Jeesuksen kanssa ja meistä tulee hänen ruumiinsa jäseniä, kertoo Sam Petkau.

Efesolaiskirjeessä 4: 11–12 on kirjoitettu: «Hän antoi seurakunnale sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen». Paavali kuvaa tässä kuinka seurakunna tulee toimia. Jeesus antoi opetuslapsille erilaisia armolahjoja, joita he voivat käyttää Kristuksen ruumiin rakentamiseen. 

Katso kanadalaisen Sam Petkaun haastattelu yläpuolen ruudulta.