Karta nuoruuden kiihkoa

Karta nuoruuden kiihkoa

Kirjoittanut: Toimitus | Julkaistu: 12. joulukuuta 2008

Karta nuoruuden kiihkoa ja pyri tasapuolisuuteen, uskoon, rakkauteen ja rauhaan niiden kanssa, jotka vilpittömin sydämin pyytävät avukseen Herraa. (2. Tim. 2:22)

Nuoressa ihmisessä on paljon erilaisia taipumuksia. Heiltä puuttuu usein kunnioitusta ikää kohtaan, ja he saattavat helposti halveksia omia vanhempiaan. Raamattu opettaa meille jotain aivan päinvastaista. Timoteusta, Jumalan työtoveria, pyydettiin kehottamaan vanhempia ihmisiä pojan tavoin, joka kehottaa omaa isäänsä. Ei hätiköiden eikä alentavasti, koska hän ei olisi silloin toiminut lähimmäisiään kohtaan tasapuolisesti. Siksi onkin kirjoitettu: Karta nuoruuden kiihkoa ja pyri tasapuolisuuteen. Käyttäydy lähimmäisiäsi - niin vanhoja kuin nuoriakin - kohtaan tasapuolisesti. Tässä oli vain yksi monesta esimerkistä.

Pyri uskoon

Jaakobin kirjeessä lukee, että epäileminen on kaksimielisyyttä. Haluamme yhtä ja toistakin. Haluamme uskoa, mutta samalla haluamme maallisia etuoikeuksia, haluamme jotakin sieltä ja jotakin täältä. Mielemme on jaettu! Emme ole kokosydämisiä. Tulemme epävarmoiksi kaikilla teillämme, kuin meren aalloiksi. Eikö tässäkin ole monenlaista nuoruuden kiihkoa?

Pyri rauhaan

Nuorena haluamme usein korottaa itsemme ja meillä on paljon vahvoja mielipiteitä sen sijaan että pyrkisimme rauhaan. Tässäkin on paljon nuoruuden kiihkoa. 

Pyri rakkauteen

Sitten on tietenkin toiseen sukupuoleen liittyvää nuoruuden kiihkoa, tyttöjen ja poikien välillä olevaa kiihkoa. Mitä asiaa meidän tulee tässä kohden karttaa? Meidän tulee karttaa itsekkyyttä!

Jumala loi kaiken hyväksi. Kaiken hän on alun alkaen tehnyt hyväksi ja asettanut iäti jatkumaan. (Saar. 3:11) Sinä olet saanut elämääsi sellaisen armon, että saat kuulla mitä sinun on tehtävä, että kaikesta tulisi hyvää ja kaunista.

Mitä tulee itsekkyyteen, se tekee elämästä kauhean. Otetaanpa esimerksiki silmien himo: katselen sinne ja katselen tänne, flirttailen siellä, flirttailen täällä. Eihän siinä kai ole kyse rakkaudesta? Pyri rakkauteen. Rakkaudesta voi lukea 1. Kor. 13:ssa. Onko miehen ja naisen välinen rakkaus jotain erilaista rakkautta? Onko se yhtäkkiä itsekkyyttä? Ei, vaan sekin on tietenkin rakkautta. Rakkautta, joka haluaa antaa ja uhrata, joka tuntee vastuuta ja velvollisuutta

Miehen ja naisen välisen vetovoiman tulee toimia hyvän palveluksessa: nimittäin rakkauden ja elämän, niiden asioiden palveluksessa, jotka toimivat hyvän avioliiton kehyksenä. Suhteen tulee pysyä näiden kehysten sisällä, ei halpamaisen itsekkyyden kehyksissä, jossa käytetään ja hylätään.

Karta nuoruuden kiihkoa!

Etsi tehtäviä! Ryhdy toimeen! Sen minkä kylvät, tulet myös niittämään. Saat nauttia myöhemmin elämässä kaikesta hyvästä, jota olet tehnyt nuorena!


Yhteenveto Arild Tombren pitämästä puheesta Hessenhöfessä, 1999

© Tekijänoikeudet Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag