Kuinka voin saada osaa pyhityksestä?

Kuinka voin saada osaa pyhityksestä?

Kirjoittanut: Tom Harris | Julkaistu: 21. huhtikuuta 2011

Raamatusta luemme, että ilman pyhitystä kukaan ei voi nähdä Herraa. Jos olemme rehellisiä, meidän pitää myöntää, että luontomme on kaukana pyhästä. Miten sitten tämä muutos voi tapahtua?

"Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän." Room. 6: 22.

Pyhitys on hedelmä

Pyhitys on hedelmä. Jotta tämä tapahtuisi, tulee meidän ensiksi vapautua synnistä, niin että voimme tulla Jumalan palvelijoiksi. Roomalaiskirjeessä 7:25 Paavali sanoo, että hän palvelee Jumalan lakia sisimmässään, mutta synnin lakia turmeltuneella luonnollaan. Paavali ei palvellut syntia mielellään - hän ei antanut periksi kiusauksessa, vaan voitti Hengen voimassa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksessa Jeesuksessa, oli vapauttanut hänet synnin ja kuoleman laista. Room. 8:2. Synnin ja kuoleman laista tulee toimiva vasta kun palvelen synnin lakia mielelläni.

Ruumiissani vaikuttava synnin laki

Kuitenkin hän palveli synnin lakia lihallaan (turmeltuneella luonnollaan). Kuinka se on mahdollista? Voimme käyttää yksinkertaista esimerkkiä auttaaksemme ymmärtämään tämän. Ajattele miestä, joka aikoo opetella soittamaan pianoa. Mielellään (sisimmässään) hän  seuraa nuotteja ja hän soittaa nuoteista parhaan kykynsä ja ymmärryksensä mukaan, mutta kuitenkin hän tekee virheitä.

Sitä juuri Paavali tarkoittaa, kun hän sanoo: "Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä, mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki." Room. 7: 22-23.

Meidän ei tule sotkea ruumiissamme vaikuttavaa lakia synnin ja kuoleman lakiin - ensiksi mainittu on toiminnassa, kun palvelen synnin lakia lihallani (turmeltuneella luonnollani, enkä mielelläni), kun taas viimeksi mainittu on toiminnassa, kun palvelen synnin lakia mielelläni.

Pyhitys on kehittymistä

Käyttääksemme taas esimerkkiämme: mies pianon äärellä huomaa itse joitain virheitä heti kun on tehnyt ne, mutta hän ei ollut tehnyt niitä mielellään (tietoisesti) - se aiheutui toisesta laista ruumiissa, joka pääsi esiin. Toisia virheitä hän itse ei huomaa, ja opettajan (Pyhän Hengen) täytyy valaista häntä osoitamalla ne hänelle.

"Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää." Room. 8:13.

Näin on kaikilla, jotka palvelevat Jumalan lakia mielellään; he huomaavat jatkuvasti, että heidän tekonsa ja toimintansa ovat olleet ruumiissa olevan synnin lain vaikuttamia. Kun he huomaavat tämän, niin he yhtyvät Hengen tuomioon ja vihaavat syntiä ja kuolettavat sen Hengellä. "Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää." Room. 8:13.

Ruumiin teot (syntiset teot) ovat ruumiissani vaikuttavan synnin lain vaikuttamia. Niitä ei tehdä tietoisesti, aivan samoin kuin mieskään pianon äärellä ei tehnyt tietoisia virheitä. Kun huomaan nämä teot ja kuoletan ne, tulen pyhitetyksi.  

Minun tulee olla kiinnostunut pyhityksestä

Se, kuinka pitkälle pääsee pianonsoitossa, riippuu sekä lahjakkuudesa että kiinnostuksesta. Mutta pyhityksellä ei ole mitään tekemistä lahjakkuuden kanssa, se riippuu ainoastaan siitä, miten kiinnostunut on siitä. Paavali pääsi pitkälle pyhityksen tiellä, koska hänellä oli niin suuri kiinnostus siihen. Hän oli Jeesuksen elämän valtaama, "..mutta yhden minä teen; unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumuksella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa." Fil. 3: 13-14.

Toinen laki jäsenissämme

Voi tulla hyvin tyytyväiseksi itseensä, jos silloin tällöin tekee hyvän teon, eikä huomaakaan toista lakia jäsenissään. Paavali sitävastoin löysi aina jäsenissään vaikuttavan toisen lain ja sai selville lain, että vaikka hän halusi tehdä hyvää, hän ei päässyt irti pahasta. Room.7:21. Jos todella palvelemme Jumalaa ja iloitsemme hänen laeistaan, silloin me myös löydämme saman lain. On tärkeätä, että palvelemme Jumalaa kaikessa vilpittömällä sydämellä, emmekä silmänpalvelijoina, jotka vain haluavat olla ihmisille mieliksi. Ef. 6:6.

Mutta meidän ei tarvitse masentua, kun huomaamme, että paha on käden ulottuvilla ja tunnemme Hengen opetuksen, sillä juuri se antaa meille mahdollisuuden pyhittyä yhä enemmän. 

Kun teemme Jumalan tahdon sydämestämme, löydämme tämän toisen lain jäsenistämme - ne, jotka palvelevat tehdäkseen ihmisille mieliksi eivät koskaan huomaa sitä; heillä ei ole korvaa kuulla Hengen ääntä eikä kykyä ottaa vastaan Hengen opetusta ja kasvatusta. Mutta meidän ei tarvitse masentua, kun huomaamme, että paha on käden ulottuvilla ja tunnemme Hengen opetuksen, sillä juuri se antaa meille mahdollisuuden pyhittyä yhä enemmän.

Mitä enemmän pyhitymme, sitä siunatummaksi elämä tulee sekä meille että ympäristöllemme. (Hebr. 12:10-11).