Lapset –  Herran lahja

Lapset – Herran lahja

Kirjoittanut: Gudrun Tøgard | Paikka: Bergen, Norge | Julkaistu: 27. huhtikuuta 2010

Yksi sielu on arvokkaampi kuin koko maailma, sanotaan. Näkyykö se päivittäisessä olemisessamme lastemme kanssa?

Usko Jumalaan antaa meille arvoja, joista voimme jakaa myös lapsillemme. Me saamme toimia lastemme tiennäyttäjinä, saamme antaa heille elämän sanaa ja toivoa ja uskoa onnellisesta elämästä! Tämä tehtävä on meille vanhemmille täysin toteuttamiskelpoinen, mutta tarvitsemme siihen apua. Saamme tarvitsemamme avun Jumalalta ja yhteydestä toisten uskovien kanssa.

Tilaa lapsille

Lapsille jää nyky-yhteiskunnan kodeissa helposti hyvin vähän tilaa. Saattaa tuntua, että he ovat koulutus- ja urasuunnitelmien sekä muiden materialististen asioiden tiellä. Useimmat kuitenkin haluavat lapsia, nehän ovat osa kotia, tuoden sinne paljon iloa ja viihtyisyyttä. Mutta samalla lasten on kuitenkin sovittava yhteen omien toiveiden ja tarpeiden kanssa.

Raamattu opettaa meille jotain aivan muuta. Kuningas Salomo sanoo Ps. 127;3: ”Lapset ovat Herran lahja, kohdun hedelmä on hänen antinsa.” Eräässä laulussa sanotaan: ”Kuinka lapsi tämä onkaan suuri lahja, enemmän kuin kaikki kallisarvoinen! ... Lapset tuottavat kai paljon huolta, vaivaa. Siivousta, työtä riittää alati. Pian he suuret ovat, ilolla voit muistaa: Laulaen sä kestit koetuksesi” (Herran Tiet 402)
 

Huolenpito

Lapset vaistoavat heidän kanssa ollessamme, kuinka paljon arvostamme heitä. Kun vanhempina olemme horjumattomia ja valvovia omassa uskon elämässämme, se näkyy myös kaikessa olemisessamme lasten kanssa, koimmepa sitten myötä- tai vastoinkäymisiä. Kaikki hyvät ajatukset, kannustukset, aika, kiinnostus ja kunnioitus, jota osoitamme lapsillemme säilyy heidän mielissään hyvinä muistoina niin kauan kun he elävät.
 
Lasten leikkiin osallistuminen tekee hyvää sekä vanhemmalle itselleen, että lapselle. Voimme olla yksi heistä, sen sijaan että toimimme heitä huoltavana henkilönä. Hauskanpito lasten kanssa; kilpaileminen, soittaminen, laulaminen, retket ja matkat ja yhteiset lomat, rakentavat yhteyttä lapsen kanssa. Saatamme lasten kanssa ollessamme puhua lapsille, ilman että oikeastaan puhumme lasten kanssa. Meidän tulee pitää mieli avoimena toisillemme, osoittaa lapsillemme empatiaa ja rakkautta. Silloin lapsetkin tuntevat että heidän vanhemmillaan on huolenpitoa heistä, he tuntevat turvallisuudentunnetta siirtyessään vähitellen nuoruusikään.
 

Lapset ovat suuressa arvossa

Seurakunnassamme tehdään monipuolista työtä lasten hyväksi, jonka tavoitteena on kohdata kaikenikäisten lasten tarpeet. Työtä tehdään leikin ja toiminnan avulla, sen kautta lapset saavat arvokkaan sosiaalisen verkoston, jonka he useimmiten säilyttävät koko loppuelämänsä. Monet ovat kokeneet, että tällainen määrätietoinen lapsi- ja nuorisotyö on auttanut heitä säilyttämään lapsenuskonsa.

Tällaisia kokemuksia meillä on jo useamman sukupolven ajalta: Kun lapset saavat arvostusta, saavat kehittyä heille luonnollisella tavalla, heissä syntyy maaperä, jonne on helppo kylvää Jumalan sanaa.