Miten saamme Pyhän Hengen?

Miten saamme Pyhän Hengen?

Kirjoittanut: Arild Tombre | Julkaistu: 12. helmikuuta 2013

Miten voimme ottaa vastaan Pyhän Hengen? Kaikkien, jotka haluavat elää onnellista elämää, Jumalalle mieluista elämää, puhdasta ja voittoisaa elämää, tulee olla mitä suurimmassa määrin kiinnostuneita tästä kysymyksestä.

Apostoli Paavali kysyy galatalaisilta Pyhän Hengen saamisesta: Saitteko te Hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? Gal. 3:2. Hän tiesi hyvinkin, että he vastaisivat saaneensa Hengen ”kuulemalla ja uskomalla evankeliumin”.

Vastaanottaa Pyhä Henki ”juomalla” uskon Sanaa

Elä Hengessä, usko Hengessä, rukoile Hengessä, taistele lihaa vastaan Hengessä ja ole kaikessa Hengelle kuuliainen, silloin sinulla on Henki.

Sanaa ja Henkeä ei voi erottaa. Tästä tulee mieleen se, mitä Paavali kirjoittaa roomalaisille 10:ssä, että Kristus on meitä lähellä, kun Sana on lähellämme, suussamme ja sydämessämme. Hän kirjoittaa myös, että Jumalan sana vaikuttaa uskovissa.

Apostoli jatkaa edelleen: Kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä. (1. Kor 12:13) Juoda! Olipa yksinkertainen tapa ilmaista asia: juoda. Juuri sitä teemme kuunnellessamme uskon julistusta. Mutta silloin meidän täytyy ”juoda” tietoisesti.

Ajatelkaamme esimerkkiä Pyhän Hengen vastaanottamisesta ”juomalla” uskon Sanaa. Kaksi nuorta ystävää istuu kokouksessa, jossa uskoa julistetaan totuudessa. Yksi heistä istuu ja miettii, millaista ajanvietettä keksisi kokouksen loputtua. Toinen istuu sekä luonnolliset, että sydämen korvat täysin avoinna. On selvää, että ensimmäinen heistä ei juo Henkeä, joka uskon Sanassa on. Toinen sen sijaan tarttuu kuulemaansa ja täyttää itsensä Hengellä, Jumalan Pyhällä Hengellä.

Vastaanottaa Pyhä Henki uskon kuuliaisuudella

Monille ajatus Pyhällä Hengellä täyttymisestä tuo mieleen lähinnä voimakkaan hurmoksen. Mutta Sanassa sanotaan, että Jumala antaa Pyhän Hengen sille, joka tottelee häntä. (Apt. 5:32) On siis ennen kaikkea kyse kuuliaisuudesta, uskon kuuliaisuudesta. Johan Oscar Smith [Kristillisen Seurakunnan perustaja, toim. huom.] kirjoittaa eräälle, jolle Henkeä koskevien asioiden ymmärtäminen oli vaikeaa: “Elä Hengessä, usko Hengessä, rukoile Hengessä, taistele lihaa vastaan Hengessä ja ole kaikessa Hengelle kuuliainen, silloin sinulla on Henki.” Hyvin selkeä kuvaus Pyhän Hengen vastaanottamisesta! Elä, usko, rukoile, taistele ja ole kuuliainen. Juokaamme Henkeä ja täyttykäämme sillä, kun uskoa julistetaan.