Mitä synti on?

Mitä synti on?

Kirjoittanut: Redaksjonen | Julkaistu: 8. huhtikuuta 2011

Mitä synti oikeastaan on? Synti erottaa ihmiset Jumalasta, ja synnin palkka on kuolema. Minä teen syntiä, kun en ole kuuliainen Jumalan tahdolle ja rikon hänen lakejaan vastaan.

On olemassa monia ilmauksia synnille, sekä raamatullisia että ei-raamatullisia. Mitä ovat esimerkiksi perisynti, lihassa oleva synti ja ruumiin teot (tai syntiset teot). Kaikilla on syntiä, mutta kenenkään ei tule tehdä syntiä. Mikä on ero näiden kahden välillä?

Synnin alkuperä (perisynti)

Synti tuli maailmaan, kun Aadam ja Eeva olivat tottelemattomia Jumalalle ja söivät puusta, joka antaa ymmärryksen hyvästä ja pahasta. He valitsivat tehdä oman tahtonsa Jumalan tahdon sijaan, ja sen vuoksi he tulivat tuntemaan oikean ja väärän. Tämä yksi tottelemattomuus turmeli heidän inhimillisen luontonsa, ja he saivat syntisen luonnon, syntisen lihan - perisynnin.

Lihassa oleva synti

Mitä on lihassa oleva synti? Kaikki Aadamin ja Eevan jälkeläiset ovat perineet synnin lihassa - ei syyllisyyttä, mutta taipumuksen seurata ennemmin omaa tahtoaan kuin Jumalan tahtoa. Raamattu käyttää monia eri sanoja kuvaillessaan tätä: lihassa oleva synti, syntiruumis, synnin laki, himot ja halut jne. Roomalaiskirjeessä 7:18 Paavali kirjoittaa: Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tässä hän kirjoittaa siitä taipumuksesta tehdä syntiä, minkä me kaikki olemme perineet.

Johannes kirjoittaa, Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä totuus ole meissä. 1. Joh 1:8. Synti, joka minulla on, on syntiä lihassa, jonka olen perinyt - himot ja halut. Siihen minä en sitä vastoin ole itse syyllinen, sen kanssa olen syntynyt, eikä se siten sisällä velkaa. 

Voin panna merkille tämän taipumuksen joka kerta, kun tulen kiusatuksi. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee. Jakob 1:14.

Milloin olen tehnyt syntiä?

Siinä on suuri ero, että minulla on syntiä tai että teen syntiä. Jaakob kirjoittaa edelleen: Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. Jaak. 1:15. Tästä näemme, että kiusauksesta ei tule syntiä ennen kuin se tulee raskaaksi. Raskaaksi tuleminen tapahtuu, kun minä ajatuksissani sanon 'kyllä' himoille. Sen seurauksena teen syntiä ajatuksissa, sanoissa tai teoissa. Tämä on syntiä, johon olen syyllinen ja josta minun tulee tehdä tiliä. 

Synti, josta en ole selvillä - ruumiin teot

Voin reagoida, puhua tai ajatella vastoin Jumalan tahtoa ilman, että olen selvillä siitä. Raamattu puhuu tällöin ruumiin teoista (tai: syntisistä teoista) ja synnin lain vankina olemisesta (lue Room. 7 ja 8). Koska minun tietoisuuteni ei ole tässä ollenkaan mukana, en myöskään ole syyllinen. Mutta nämä teot voivat tulla tietoisuuteeni myöhemmin, jolloin ne täytyy selvittää.