Olenko tehnyt syntiä?

Olenko tehnyt syntiä?

Julkaistu: 24. elokuuta 2012

Tiedän, että olen tehnyt syntiä, kun tulen muistutetuksi omassattunnossani, kun olen rikkonut lakia tai kun Pyhä Henki osoittaa minulle totuuden itsestäni.

On mahdollista saada anteeksi tekemäni synti, mutta kun synti on anteeksi annettu, kristittynä minun päämääräni on voittaa ja tulla täysin vapaaksi synnistä, niin ettei minun enää tarvitse olla himojeni ja halujeni orja. Tämä on todellista ja aitoa kristillisyyttä!

Omatuntoni - olenko tehnyt syntiä?

Kaikilla ihmisillä on omatunto, käsitys oikeasta ja väärästä. Tämä "sisäinen ääni" kertoo etukäteen onko jokin asia oikein vai väärin, ja se myös muistuttaa minua jos teen sellaista, minkä tiedän olevan väärin. Mutta koska meidän tietomme oikeasta ja väärästä muotoutuu ympäristön, kulttuurin, kasvatuksen ja persoonallisuuden mukaan, kaikilla on erilainen omatunto ja se reagoi eri tavoin eri tilanteissa. Siksi omaatuntoa ei voi pitää "viimeisenä totuutena".

Lain rikkomus

Vanhassa liitossa Jumala antoi ihmisille lain, niin että he saattoivat elää elämäänsä oikein. Lain rikkomus on syntiä, ja laki ilmoittaa, jos olen tehnyt syntiä. Jos olen tietoinen laista, silloin myös omatuntoni ilmoittaa mahdollisista rikkomuksista.

Vanhassa liitossa kansa saattoi elää ulkoisesti esimerkillistä elämää pitämällä lait, jotka heille oli annettu. Lait saattoivat paljastaa ulkoiset synnit, kuten teot ja sanat, ja rangaista lainrikkojia. Mutta laki ei voinut puuttua sisäiseen, salattuun elämään, mitä kukaan ei voinut nähdä, eli motiiveihin ja ajatuksiin sanojen ja tekojen takana.

Pyhä Henki ja toivo uudessa liitossa.

Uudessa liitossa laki ei ole kirjoitettu vain musteella, vaan: "... tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä." Hebr. 8: 10. Tämä on Elämän Hengen laki. Pyhä Henki muistuttaa minua ja opettaa minulle Jumalan tahdon, myös kun on kyse sisäisestä elämästä.

Pyhää Henkeä kutsutaan myös Totuuden Hengeksi, ja se osoittaa minulle totuuden itsestäni, ihmisluonnostani ja synnistä, joka asuu minussa, paljon suuremmassa määrin kuin laki tai omatunto koskaan pystyisi tekemään.
Toinen nimi Hengelle on Auttaja. Hengen päätehtävä ei ole ilmoittaa siitä, että olen tehnyt syntiä, vaan auttaa minua etten tekisi syntiä.

Olemalla kuuliainen Henkeä kohtaan, voin olla täysin tietoinen synnistä omassa luonnossani ennen kuin teen syntiä. Voin voittaa synnin juuri niin kuin Jeesus - edelläjuoksijamme - teki, kun hän oli täällä maan päällä.