En ny natur

En ny natur

Ecrit par: Nellie Owens | Publié: lundi 10 décembre 2012

«Og Gud så alt det han hadde gjort, å se, det var overmåte godt.»                (1. Mosebok 1:31) Ingen av oss ble skapt for å synde. I utgangspunktet visste vi ikke engang forskjellen mellom godt og ondt. (1. Mosebok 3:5) Så hvor kommer synden egentlig fra?

Det er en typisk tirsdag ettermiddag i klassen min og vi har faget samfunnslære. Jenta ved siden av meg sitter og drodler og gutten bak meg ser ut som om han sover. Læreren har akkurat stilt oss spørsmålet «Hva tror dere er den beste styreformen?» Stillhet. Han prøver på nytt. «Er diktatur best? Kanskje demokrati eller republikk?» Før noen rekker å uttrykke sin mening om saken, fortsetter han, «For å kunne vite hvordan man skal styre et folk, er vi nødt til å stille spørsmålet: «Hva er deres iboende natur? Er mennesket ondt eller godt?»» Flertallet i klassen er først usikre. Men jeg begynner å tenke på hva Bibelen sier om dette?

Ingen av oss ble skapt for å synde

Jeg leser i 1. Mosebok 1:31 «Og Gud så alt det han hadde gjort, å se, det var overmåte godt.» Ingen av oss ble skapt for å synde. I utgangspunktet visste vi ikke engang forskjellen mellom godt og ondt. (1. Mosebok 3:5) Så hvor kommer egentlig synden fra? Jeg fortsetter å lese om hvordan Gud taler til Adam og Eva i Edens hage. «Og Gud Herren bød mennesket: Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dagen du eter av det skal du visselig dø.» (1. Mosebok 2,16-17) Men Satan, slangen, får Eva til å stille spørsmål om hva Gud sier: «Du skal ikke visselig dø», sier slangen til kvinnen. «For Gud vet at når du spiser fra treet, vil dine øyne åpnes og du blir lik Gud, som kjenner godt og ondt.»

På denne måten klarte Satan å friste Eva til å svikte Gud. Da hun og Adam ga etter for fristelsen, fikk de en syndig natur. Denne syndige naturen ble deretter arvet av hele den kommende menneskeheten. «Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang.» (1. Mosebok 6:5)

Om all denne synden og ondskapen kommer fra min egen natur, hvordan kan jeg da ha noe håp om å leve et kristent liv i virkeligheten?

Jesus forklarer også hvordan menneskets natur ble syndig på grunn av syndefallet: «For innenfra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer: utukt, tyveri, mord, hor, griskhet, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, hovmod, uforstand.» (Markus 7:21-22) Om all denne synden og ondskapen kommer fra min egen natur, hvordan kan jeg da ha noe håp om å leve et kristent liv i virkeligheten?

Jesus kom av denne ene grunn: å sette meg fri fra den jeg er av naturen og for å skape noe helt nytt i meg til Guds ære. «For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd.» (Hebr. 4:5) Jesus kom i syndig kjøds lignelse (Rom. 8:3), noe som betyr at han ble fristet, akkurat som oss, men han var trofast mot Guds plan for ham og overvant alle fristelser i sitt liv.

Jesus kom for å skape noe helt nytt i meg

Jesus har åpnet en helt ny vei for meg: jeg kan følge ham og adlyde hans stemme i mitt hjerte, i stedet for å følge mine lyster, stolthet og alt annet som bor i min menneskelige natur. Han er her for å hjelpe meg, som det står skrevet i Hebreerne 4,16: «La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.» Ved dette kan jeg også leve det gode og seirende livet Jesus levde her på jorden!

Uavhengig av hvilken styreform som regjerer på jorden, har jeg et håp om å bli lik Jesus og se fram imot en ny himmel og en ny jord hvor rettferdigheten bor. (2. Peter 3:13) Den nye, guddommelige naturen jeg får gjennom trofasthet i dette livet vil være av evig verdi der! (2. Peter 1:3-4)

Den nye, guddommelige naturen jeg får gjennom trofasthet i dette livet vil være av evig verdi der!