A házasság tiszteletreméltó

A házasság tiszteletreméltó

Írta: Arild Tombre | Hely: Villers-lès-Moivrons, France | Publikált: 2009. március 12.

Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt – így van írva a Zsidók 13,4-ben (új ford.). Örülünk, hogy ezt ma is elmondhatjuk, amikor istentelen és törvénytelen erők akarják a társadalom ezen alapköveit – a házasságot és a családot – tönkretenni.

Igen, kötelességünk, dicsőségünk ezt mondani, és az Isten akarata szerinti házasság, valamint családi élet igaz bizonysága lenni ebben az időben.

„És tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” (Apostolok cselekedetei 1,8). Ez az elhívása és feladata Jézus igaz tanítványainak még ma is. Ekkor azt kell mondanunk, amit Ézsaiás próféta: „Ímhol vagyok én, küldj el engemet!” De észre kell vennünk, hogy először is Jeruzsálemben kellett tanúknak lenniük, ott kellett kezdeniük. Csábító lehet arra gondolni, hogy véghezviszek valamit Istenért a föld végső határán. De mit akarsz tenni a föld végső határán, ha nem tudsz tanú, bizonyság lenni az otthonodban? Ott kell tanúskodnunk életünkkel Isten jóságáról, a Jézus nyomdokaiban való járásról, az evangéliumról, amely Isten ereje a megváltásra, igen, az egyre mélyebb megváltásra!

Micsoda bizonyság a sötét időben! Szülők, akik saját tapasztalatból tehetnek bizonyságot az egymás iránti mély és bensőséges szeretetről! Gyermekek, akik Jézus Krisztus tanúivá nőnek fel, és bizonyságot tehetnek a boldog életről Istenben! „Ímhol vagyok én, küldj el engemet!” Igen, elsősorban az otthonunkba, a személyes Jeruzsálemünkbe. Ha ott hű tanú vagy, akkor használhat Isten „Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig” is, amennyiben ez a szándéka.

Aki az Úr tanúja otthonában és családjában, valami gyönyörűről tesz bizonyságot. Például: „Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.” (Máté 19,6). Így beszél Jézus a házasságról, és azt is mondja, hogy a férj és a feleség egy. Ez valóban gyönyörű! Te, aki fiatal vagy, harcolj azért, ami ilyen szép az életben! Arra az esetre, ha Isten akarata az, hogy egy napon házasságot köss, tartsd tiszteletben a leendő házasságodat is azáltal, hogy tisztán tartod utadat!