„Ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik” – de miért?

„Ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik” – de miért?

Írta: Tom Harris | Hely: Sydney, Australia | Publikált: 2010. szeptember 21.

A Keresztény Testvéri Közösség Magyarországon

Magyarországon a Közösség 1972-ben kezdett kialakulni.

Vácdukán – Budapesttől 40 km-re északra – van egy konferenciatermünk, ahol rendszeres összejöveteleket és konferenciákat tartunk.

A gyülekezetben lehetőség van arra, hogy egymást építsék a testvérek – akár egy beszéddel, bizonyságtétellel, imával vagy énekkel – amit rendszeresen teszünk is.

Ha mindannyian egy Szellemmel kereszteltettünk meg, egy Szellemtől vagyunk hajtva, akkor helyes módon közösségünk van egymással, az Atyával és a Fiúval.

Hisszük, hogy miután bűnbocsánatot kaptunk, az az elhívásunk, hogy – mint tanítványok – Krisztust követve legyőzzük a bűnt és szentek legyünk, ahogyan Ő is szent.

A oldalon olvashatsz többet a Keresztény Testvéri Közösségről.

Bőven van kegyelem a bűnök bocsánatára. Sőt a kegyelem még inkább bővölködik, hogy eljussunk a bűnök feletti győzelmes életre.

Pál írja a Róma 5,20-ban, hogy „ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.” Korábban így írja a 17. versben: „sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.” Nem mondhatjuk, hogy az életben uralkodunk, ha dühösek, sértődékenyek vagy türelmetlenek vagyunk, még ha meg is kaptuk a bűnök bocsánatát. Pál folytatja a 6,14-ben: „mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt.” Amikor megsértődünk – még ha nem is akarunk –, nyilvánvaló, hogy a bűn hatalma van rajtunk.

Az igazság ajándéka

„Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól.” Róma 6,6-7. Ez a mi óemberünk, akinek értelme a testhez és kívánságokhoz van kötve, és aki a bűn rabszolgája.

A Zsidók 2,14-ben olvashatunk az igazság ajándékáról, amit a kegyelem sokasága által kaptunk. Jézusnak ugyanaz a természeti teste volt, mint nekünk, de halála által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt. Az ördögnek csak testünk kívánságain keresztül van hatalma. Jézus testének napjaiban halálba vitte ezeket a kívánságokat, így lerombolta az ördögöt. És így, hogy ugyanaz a természeti teste volt, mint nekünk, halála nekünk is be van számítva – ez az igazság ajándéka.

Valódi kegyelem

„Mert, hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él.” Róma 6, 10. Most le tudjuk vetni óemberünket, és a kísértés órájában önmagunkat a bűn számára halottnak, Isten számára élőnek tekinteni Jézus Krisztusban (11. vers). Azáltal, hogy Jézus példáját követjük, győzelmes és átformáló keresztény életet kezdünk élni: többé tehát nem mi élünk, hanem Krisztus él bennünk (Galácia 2,20).

 

 
Bizonyságtételek

Tehát most a kegyelem alatt vagyunk, és hatalmunk van a kívánságot természeti testünkben megöldökölni (Kollossé 3, 5). Így minden nap hordozzuk Jézus halálát természeti testünkben, hogy élete a mi életünkben is látható legyen (2 Korinthus 4,10). Így mi is egyre inkább uralkodunk az életben Jézus Krisztus által.

Ez Isten valódi kegyelme. 1 Péter 5, 12.