Lehetséges megszabadulni a bűntől?

Lehetséges megszabadulni a bűntől?

Írta: brunstad.org | Publikált: 2010. december 30.

Keresztény Testvéri Közösség

  • Hisszük, hogy miután bűnbocsánatot kaptunk, az az elhívásunk, hogy - mint tanítványok - Krisztust követve legyőzzük a bűnt és szentek legyünk, ahogyan Ő is szent.
  • Azáltal, hogy a Szent Szellem segítségével megtagadjuk magunkat, a megszentelődés folyamatába lépünk be.
  • A Biblia az alapja és útmutatója a hitünknek és tanításunknak.
  • Vannak közösségeink és munkát végzünk több mint 65 országban.
  • Ez a honlap kifejezetten neked készült, ha érdekel, hogy ilyen életet élj keresztényként.

Tudj meg többet a Keresztény Testvéri Közösségről a oldalon.

Lehetséges a bűntől teljesen megszabadulnom? Talán nehéz elhinni, de az Újszövetségben világosan és egyértelműen le van írva, hogy lehetséges teljes egészében megszabadulni a bűntől. Nemcsak a nyilvánvaló, látható bűnöktől, hanem a bűn gyökerétől is – az eredendő bűntől – ami minden emberben lakozik.

Az emberi természetünk

Mi emberek természetünknél fogva hajlamosak vagyunk a saját akaratunkat tenni, más szóval vétkezni. Saját erőmből esélyem sincs a bűnt – ami a testemben, más szóval az emberi természetemben lakozik – legyőzni. Erre több példa is található az Újszövetségben. A pap minden évben bement a szentélybe egy kecske vagy egy ökör vérével, hogy a saját és a nép bűneiért áldozzon. Maguk az Istenfélők – akik a törvény szerint tökéletesek voltak – sem tudtak a bennük lakozó bűnön uralkodni.

Jézus áldozata

Az Ószövetségben a nép az állatáldozatokért kapott megbocsátást az elkövetett bűnökért. Ám ez az áldozat nem volt elég ahhoz, hogy eltávolítsa az emberi természetben lakozó bűnt. Ahhoz egy másfajta áldozat volt szükséges, amilyen áldozatot Jézus hozott. Olvashatjuk Zsidók 10, 4-7 – ben: „Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor eljön a világba, így szól: »Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem; égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem.«”

Az önakaratát, kívánságait és vágyait – amik az Ő testében voltak – a halálba adta úgy, hogy bűnt nem cselekedett, noha megkísértetett.

„hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem.” Jézus a saját testét áldozta. Az önakaratát, kívánságait és vágyait – amik az ő testében voltak – a halálba adta úgy, hogy bűnt nem cselekedett, noha megkísértetett. Az áldozata által egy új utat nyitott Istenhez mindenkinek, aki követni akarja az Ő lábnyomát. „Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által” Zsidók 10, 19-20.

A vér, amit Jézus a szentélybe vitt Isten elé, a saját akaratának vére volt, és ezt egyszer megtette értünk. Jézus megöldökölte a testében lakozó bűnt, így már nem volt szükség az évente egyszeri állatáldozatra a bűnért való vezekeléshez.

Hogy van ez a mi bűnös természetünkkel?

Jézus az áldozata által jogot kapott Istentől arra, hogy az én bűneimet megbocsájtsa, ha követni akarom őt az örökkévalóságban. Ez lehetőséget ad nekem az újrakezdésre, ám naponta emlékeztetni fog arra, hogy a testemben lakozó bűnöket a megbocsátás nem távolítja el.

Az egyetlen mód végezni a bűnnel, ha Jézus útján járunk. Ő a mi elöljárónk és a teste által utat nyitott nekünk, hogy Őt követhessük. „Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek: A ki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott.” 1. Péter 2, 21-22. Követni Jézus lábnyomát azt jelenti, hogy bűnt nem cselekszünk és ez lehetséges a Szent Szellem ereje által, amikor megtagadom magam és meggyűlölöm a test kívánságait. Akkor a bűn meghal bennem, így többé nem vétkezem. Akkor szabad leszek a bűntől!

„Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől, hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.” 1. Péter 4, 1-2

„Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a Szellemmel megöldökölitek, éltek.” Róma 8, 13