Mi a bűn?

Mi a bűn?

Írta: brunstad.org | Publikált: 2011. január 28.

Keresztény Testvéri Közösség

  • Hisszük, hogy miután bűnbocsánatot kaptunk, az az elhívásunk, hogy - mint tanítványok - Krisztust követve legyőzzük a bűnt és szentek legyünk, ahogyan Ő is szent.
  • Azáltal, hogy a Szent Szellem segítségével megtagadjuk magunkat, a megszentelődés folyamatába lépünk be.
  • A Biblia az alapja és útmutatója hitünknek és tanításunknak.
  • Vannak közösségeink, és munkát végzünk több mint 65 országban.
  • Ez a honlap kifejezetten neked készült, ha érdekel, hogy ilyen életet élj keresztényként.

Tudj meg többet a Keresztény Testvéri Közösségről a oldalon.

Mi a bűn tulajdonképpen? Bűn az, ami elválasztja az embereket Istentől, és a bűn zsoldja a halál. Bűnt követek el, amikor nem vagyok engedelmes Isten akaratának és megszegem a törvényeit.

Van sok kifejezés – a Bibliában és azon kívül is – a bűnre. Például: mi az „eredendő bűn”, mi a „bűn a testben” és mik a „test cselekedetei”? Mindenkiben van bűn, de senkinek sem kell megtennie (elkövetnie) azokat. Mi a különbség e kettő között?

A bűn eredete (az eredendő bűn)

Akkor jött a bűn a világba, amikor Ádám és Éva engedetlen volt Istenek, és ettek arról a fáról, amely ismeretet adott nekik arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Inkább a saját akaratukat választották Isten akarata helyett, és ezáltal megtudták, mi a jó és mi a rossz. Ez az egy engedetlen cselekedet rontotta meg emberi természetüket, így kaptak bűnös természetet, bűnös testet – ez az eredendő bűn.

A testben lévő bűn

Mi a testben lévő bűn? Ádám és Éva minden leszármazottja örökölte a testben lévő bűnt – nem vétkesek, de olyan hajlamot örököltek, hogy inkább a saját akaratukat akarnák követni, mintsem Istenét. A Biblia különböző kifejezéseket használ erre: bűn a testben, bűnös test, bűn törvénye, kívánságok és vágyak és így tovább. Pál a Róma 7,18-ban írja: „Mert tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó.” Itt a bűnre való hajlamunkról ír, amit mi mindannyian örököltünk.

János írja: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mibennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mibennünk.” I.János 1,8. A bűn, mely bennem van, az a testben lévő bűn, melyet örököltem – kívánságok és vágyak. Azonban ez nem a saját vétkem, ezzel születtem, ebből következik, hogy ez nem felróható vétkem.

Ezt a hajlamot érzem magamban mindig, amikor kísértve vagyok. „Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja es édesgeti a tulajdon kívánsága.” Jakab 1,14.

Mikor követtem el bűnt?

Nagy különbség van aközött, hogy bűn van bennem vagy bűnt cselekszem. Jakab tovább írja: „a kívánság megfoganván bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.” Jakab 1,15. Láthatjuk, hogy a kísértés addig nem bűn, míg meg nem fogan. Ez a megfoganás akkor történik, amikor a gondolataimban igent mondok a kívánságra. Eredménye, hogy bűnt követtem el gondolatban, szóban vagy cselekedetben. Ez az a bűn, amiben vétkes vagyok, és ezzel el kell számolnom.

Nem tudatos bűn – a test cselekedetei

Lehet, hogy Isten akaratával ellentétesen reagálok, beszélek vagy gondolkodom anélkül, hogy tisztában lennék ezzel. A Biblia ezt nevezi a test cselekedeteinek, és ezt jelenti foglyának lenni a bűn törvényének (lásd a Róma 7. és 8. részt). Mivel ezek soha nem lépték át tudatom határát, így nem vagyok vétkes sem. De ezek a cselekedetek is tudatosak lehetnek később, akkor rendbe kell azokat hozni.