Mi a bűn feletti győzelem?

Mi a bűn feletti győzelem?

Írta: Thorleif Holm Andersen | Hely: Bergen, Norge | Publikált: 2008. november 12.

„Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?” Róma 6,1-2.

Ezzel az örömteli üzenettel jött Jézus mindazokhoz, akik a gonosztól szabad életre vágytak, ezért mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” Máté 11,28.

Hogy ezt a nagy kegyelmet megkapjuk, hogy a bűnnek többé ne legyen hatalma fölöttünk, ahhoz egész életünket Jézusnak kell adnunk. Ez azt jelenti, elhatározom, hogy nem a saját önző akaratom szerint fogok élni, hanem Jézus lesz a vezetőm.

Az ilyen emberek életének Isten Szelleme lesz a hajtóereje. Azonban mivel továbbra is emberi természetünk van, ami mindig a saját akaratát akarja tenni, életünk ezért harc lesz saját akaratunk és Isten akarata között.

Mit jelent ez a hétköznapi életemben?
Bizonyára mindannyiunknak van tapasztalatunk az emberi természetünk terén; például hogy milyen könnyen türelmetlenek leszünk, amikor állunk és várunk valakit, aki késik. Idegesek leszünk, és amikor végre megérkezik, az illetőn töltjük ki mérgünket. Minden ember szenved ettől – a saját bűnétől.

Az örömteli üzenet az, hogy kaphatunk mindig kegyelmet arra, hogy meg legyünk őrizve a jóban.


Amikor jelentkezik a türelmetlenség, tudom, hogy ez nem Istentől van, hanem saját emberi természetemből (a „természeti testem”-ből, ezt a Biblia „test”-nek nevezi). Harc kezdődik bensőmben az értelmem – ami Isten akaratát akarja tenni, és meg akarja őrizni a jót – és a „természeti testem” között. Ezért imádkozok Istenhez kegyelemért és segítségért, hogy ne az utóbbi kapjon fölöttem hatalmat. (Zsidók 4,16.) Isten nem késik válaszolni egy ilyen imára, hanem minden segítséget és erőt megad, amire szükségem van. Ennek az lesz eredménye, hogy megmaradok a jóban. Jól érzem magam bensőmben, és az emberek, akik velem találkoznak, jó kisugárzást éreznek, ami tulajdonképpen nem tőlem van, hanem arról a kegyelemről és segítségről tesz bizonyságot, amit Istentől kaptam.

Ez a győzelem.

Boldogok azok, akik erre az életre eljutnak!