Vétkeztem?

Vétkeztem?

Publikált: 2010. július 19.

Keresztény Testvéri Közösség

  • Hisszük, hogy miután bűnbocsánatot kaptunk, az az elhívásunk, hogy - mint tanítványok - Krisztust követve legyőzzük a bűnt és szentek legyünk, ahogyan Ő is szent.
  • Azáltal, hogy a Szent Szellem segítségével megtagadjuk magunkat, a megszentelődés folyamatába lépünk be.
  • A Biblia az alapja és útmutatója a hitünknek és tanításunknak.
  • Vannak közösségeink és munkát végzünk több mint 65 országban.
  • Ez a honlap kifejezetten neked készült, ha érdekel, hogy ilyen életet élj keresztényként.

Tudj meg többet a Keresztény Testvéri Közösségről a oldalon.

Tudom, hogy vétkeztem, mikor a lelkiismeretem emlékeztet erre, mikor átléptem a törvényt, vagy mikor a Szent Szellem megmutatja az igazságot rólam.

Elkövetett bűneimre lehetséges bűnbocsánatot kapni. De miután a bűn megbocsájtatott, mint kereszténynek az a célom, hogy győzzek a bűn felett és teljesen megszabaduljak attól úgy, hogy többé ne kelljen szolgáljak a kívánságaimnak, és indulataimnak. Ez az igazi és valódi keresztény élet.

Lelkiismeretem – Vétkeztem?

Minden embernek van lelkiismerete, egy felfogása arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez a „benső hang” mindenekelőtt tájékoztat arról, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, és emlékeztet is, ha valami olyat tettem, ami rossz.

Azonban mivel a jóról és a rosszról való ismeretünket befolyásolja a környezetünk, kultúránk, neveltetésünk és személyiségünk, ezért mindenkinek a saját lelkiismerete különbözőképpen reagál egy adott helyzetben. Ezért a lelkiismeretet nem lehet mint „legfelsőbb bíróság”-ot használni.

A Törvény megszegése

Az Ó szövetségben Isten adott törvényeket és parancsolatokat az embereknek, hogy jó életet élhessenek. A törvény áthágása bűn, így a törvény megmondhatja, hogyha vétkeztem. Ha tisztában vagyok a törvénnyel, akkor a lelkiismeretem is jelzi ezt az áthágást.

A parancsolat megtartása által, ami az Ó szövetségben adatott az embereknek, külsőleg példás életet élhettek, mivel a parancsolat a külső bűnöket tudta felfedni, a szavakat és tetteket, és megbüntette őket a törvényszegésért. De a törvény nem illethette a bensőt, az elrejtett életet, amit senki sem láthatott, a gondolatokat és indítékot ami a szavak és cselekedetek mögött állt.

A Szent Szellem, és az Új szövetség reménysége

Az Új szövetségben a parancsolat nem csupán tintával van írva, hanem; „ Mert ez a parancsolat, melyet kötök az Izráel házával ezen napok után, mondja az Úr: És adom az én parancsolatomat az ő elméjükbe és beírom azt az ő szíveikbe.” Zsid. 8, 10. Ezek az élet szellemének törvényei. A Szent Szellem emlékeztet és tanít Isten akaratára, még akkor is, ha érinti a benső életet.

A Szent Szellem az igazság szellemének is neveztetik, és meg akarja mutatni az igazságot rólam, saját emberi természetem és a bűnt ami lakik bennem. Sokkal nagyobb mértékben, mint azt a törvény vagy a lelkiismeret valaha is tehette.

Egy másik neve a Szellemnek a Segítő. A Szellem fő feladata nem az, hogy tájékoztasson engem arról ha vétkeztem, hanem hogy segítsen arra, hogy ne vétkezzek.

A Szellemnek való engedelmesség által teljesen végezhetek a természetemben levő bűnnel, mielőtt még elkövetném azt. Éppúgy legyőzhetem a bűnt mint Jézus, a mi elöljárónk tette, mikor itt volt a földön.