Nincs öröm harc nélkül

Nincs öröm harc nélkül

Írta: Karen-Birgitte Larsen, Judith Grimes | Publikált: 2011. július 20.

Liv és Bernt Stadven minden reggel egy leírhatatlan boldogsággal ébred fel – a közös életük felett érzett örömmel.

A reggeli napfény beragyogja Liv és Bernt nappaliját, és a napsugarak rávetődnek a falon függő gyerekek, és unokák képeire. Ez a nap legkedvesebb pontja számukra – mondják, miközben leülnek a kanapéra.

„Minden nap, amit együtt tölthetünk el, egy óriási öröm!”

Nem nehéz észrevenni, hogy Bernt és Liv szeretik egymást. 53 évet töltöttek el együtt, és látszik, hogy szeretik és élvezik egymás társaságát.

„A reggelek különösen kellemesen telnek. Mivel Bernt sokat van távol, ezért különösen örülünk minden együtt eltöltött napnak” – mondja Liv, amivel Bernt teljesen egyetért:

„Igen, nagyon boldog vagyok, hogy veled együtt ébredhetek fel Liv” – mondja a feleségének.

„Isten igéje igaz!”

Nyolc gyerekkel és nagyon sok közösségi munkával napjaik mozgalmasan teltek. Gyakran szembesültek azzal, hogy a természetes, emberi reakciójuk elő akar törni. Beállítottságuk mindig az volt, hogy az olyan reakciókat, melyek nem egyeznek Isten akaratával, azokat Isten erejével meg tudják, és meg fogják tagadni.

Bernt emlékszik egy esetre, amikor nagyon sok dolga volt; aggodalmaskodó és nehéz gondolatok jöttek, amik kínozták. Természetesen tudta, hogy a segítséget a Bibliában találja, és a Fil.4,6-ban meg is találta, amire szüksége volt.

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

„Ha egyszer elkezdtél Isten Igéje szerint élni, akkor már nem lesz kedved másra.”

„Ezután pontosan azt tettem, ahogyan írva van, és Isten elé vittem aggodalmaimat imában hálaadással” – mondja Bernt, aki elhatározta, hogy éber lesz ezek a gondolatok iránt, melyeket legyőzött.

Éjszaka 4 órakor elkezdett Istenhez imádkozni,
amikor egyszer csak egy nagy örömet és békességet érzett. Istentől erőt kapott, hogy legyőzhette ezeket az aggodalmaskodó gondolatokat, és egy fantasztikus közérzettel feküdhetett le.

„Különleges élmény átélni azt, hogy Isten Igéje igaz. Az evangélium nagyon világos, és teljesen mindegy, hogy hol olvasod, világosan és érhetően le van írva, hogy mit kell tennünk. Ha egyszer elkezdtél Isten Igéje szerint élni, akkor már nem lesz kedves másra” – mondja Bernt.

„Akkor boldog leszel!”

Megfogják egymás kezét. Egy kis sétát tesznek a környéken, ahol az utolsó 50 évüket töltötték, és visszagondolnak az életükre. Saját akaratukat megtagadni, ahogyan Jézus is tette, ez kisebb szenvedésekbe került, mert az ember természeténél fogva igazat szeretne kapni a különböző helyzetekben.

„A legtöbb ember ökölbe szorítja a kezét néha. Csak akik ilyen egyenes emberek, azon nem. De az se mehet sokáig, hogy mindig ökölbe szorítod a kezeidet. Meg kell alázkodnunk és ezáltal felemeljük a másikat” – mondja Liv és hozzáteszi, hogy úgy, mint Jézus megalázkodhatunk a felmerülő helyzetekben, ahelyett, hogy vétkeznénk.

„A kezeidet se szoríthatod ökölbe állandóan!”

„Ezek Jézus szenvedései. És ha ezt tetted, akkor boldog leszel! Egyre könnyebb és könnyebb lesz, és amiért korábban az ember mérges lett, többet már nem lesz mérges.”

I.Péter 4,13-at idézi Bernt:

„Sőt amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben örüljetek, hogy az Ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek.”
Ezért az örömért harcolt Bernt és Liv.

Igazi életöröm

„Nagyon sok ember hiszi azt, hogy boldog, de harc nélkül nincs igazi életöröm”

„Nagyon sok ember hiszi azt, hogy boldog, de harc nélkül nincs igazi életöröm” – mondja Liv.

Liv és Bernt megtapasztalta, hogy mi következett abból, hogy megtagadták a saját bűneiket. Mind jobb és jobb lett nekik a családban, és a házasságukban.

Egyáltalán nem unalmas együtt lenni olyanokkal, akik ugyanazon az úton haladnak mint mi. Ha világosságban járunk, közösségünk van egymással” – teszi hozzá Bernt,aki hálás azért az igaz boldogságért, melyben része lehet Livvel együtt.