Jézus, a mi útnyitónk

Jézus, a mi útnyitónk

Írta: Kjell Fossnes | Publikált: 2015. december 30.

Figyelembe vetted már azt a tényt, hogy Jézus, a mi nagyszerű megmentőnk és megváltónk egyben útnyitónk is? El merjük hinni ezt, hogy Ő a mi útnyitónk, és követhetjük Őt?

Olvashatunk erről a Zsidókhoz írt levél 6: 17-20-ban. A levél szerzője leírja, hogy Jézus útnyitónkként hogyan lépett be a szentélybe, erősen és biztosan rögzítve a reménység horgonyát belül. Az Ó Testamentumból használ egy példát, hogy ezt megmagyarázza. A templomban egy függöny lógott a szentély bejárata fölött, ahová kizárólag a főpap léphetett be egyszer egy évben, hogy áldozzon. Ez egy kép, amely előrevetíti azt a munkát, melyet Jézus megtett!

Egy új és élő út

A zsidókhoz írt levél 10: 20 ezt írja: „… Azon az úton, melyet Ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az Ő teste által.” Jézusnak, a „kárpit”, mely meggátolta a szentélybe való bemenetelt, a teste volt - az emberi természete. Jézus célja az volt, hogy belépjen a szentélybe, ahol örök megváltást talál az emberiség számára.

Megkísértetett mindenben

Miután Jézus minden szempontból megkísértetett élete folyamán, anélkül, hogy bűnbe esett volna, felkiáltott a kereszten, a Golgotán, „Elvégeztetett”. Akkor a kárpit kettéhasadt, és az új út megnyittatott nekünk. Ezért van ez megírva a Zsidókhoz írt levél 10: 19-ben: „Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által.” Követhetjük Jézust bizodalommal ezen az új és élő úton, mert adta nekünk a Szent Szellemet - ugyanazt a szellemet, mely a szükséges erőt adta Neki.

Az Ő útja- A mi utunk; Az Ő élete - A mi életünk

Most Jézus élete a mi életünk lehet! Megpróbáltatunk, ahogyan Ő is megpróbáltatott, de követhetjük Őt, feláldozva a mi saját akaratunkat az örökkévaló Szellem erejével, éppúgy, ahogy Jézus is tett! (Zsidók 9: 14). Kérdezheted: „Az én saját szükségleteimet is éppúgy fel kell áldoznom?” Az én kérdésem hozzád ez: Milyen jót hozott ez neked? Légy őszinte! Nem hozott ez gyakran a te gondolataidba irigységet, tisztátalan gondolatokat, önző célt, gyanús gondolatokat, és talán még gyűlöletet és viszályt is? De milyen az, amikor a reménység horgonya le van rögzítve? Ott megtalálod a gyümölcsöket, melyeket a szellem gyümölcseinek neveznek: Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. (Gal. 5: 22) Hát nem érdemes igazán Jézus útját követni?