Minden gondotokat Istenre vessétek!

Minden gondotokat Istenre vessétek!

Írta: G. Gangsø | Publikált: 2010. június 28.

Az aggodalmaskodás színtiszta hitetlenség. Ugyanaz, mint Istent lekicsinyíteni, és magamat felmagasztalni. Akkor tulajdonképpen Istent hazuggá teszem.

A tanítványoknak van egy ígéretük: „Keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát.6,33). Ezzel kapcsolatban az is írva van, hogy a mennyei Atyánk tudja, hogy mire van szükségünk. Ő mindezeket tudja, nem buta. De Istent hitetlenségünk által vakként, butaként és egy kicsit figyelmetlenként határozzuk meg. De mennyei Atyánk se nem vak, se nem szenilis. Pontosan figyelemmel kísér, sőt minden hajszálunkat megszámolta. Abban egészen biztos lehetsz, hogy minden egyes forintodat és euródat megszámolta. Pontosan tudja mennyire lesz szükséged holnap, holnapután és a következő tíz évben. Isten mindenről gondoskodik, és mindent tud.

Kapcsolat a Mindenhatóval

De hogy van ez velünk? Jézus azt mondja: „Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt?” (Luk.12,26). Tehát, Ő mindenre képes, mi pedig a legcsekélyebbre sem. Ennek az igazságnak alapján ésszerű dolog, hogy az alábbi Igének engedelmeskedni kezdünk: „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok” (1.Pét.5,7). De ehhez, Ővele személyes kapcsolatunk kell legyen. Csak a tanítványoknak van ilyen összeköttetésük, akik élő reménységre születtek ujjá. Ha valaki Isten és reménység nélkül él ezen a világon, akkor nem olyan egyszerű minden gondot Őreá vetni. Akkor aggodalmaskodhat és minden oka meg is van rá.

Hogyha az Igében hiszünk, akkor az aggodalmaskodás hegye egészen leomlik és a tenger mélyére vettetik. Mennyi aggodalmaskodás marad vissza, ha a Róma 8,28-ra élő hitet kaptunk? „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a legjobb javukra van, mint akik az Ő végzése szerint hivatalosak.”
Akkor az aggodalmaskodás árnyéka is eltűnik, és az igazság napja kel fel, aminek szárnyai alatt gyógyulás van. Az aggodalmaskodás idő előtt megöregít, ez az oka a gyomorfekélynek és a szívbetegségeknek, nyugtalanságba és nevetségesen jelentéktelen dolgokról való veszekedésbe hajszol. „A gond idő előtt megöregít” mondja Sirák (Sir.30,4)

Új, felépítő gondolatok

Hallhatjuk az intést: „semmi felöl ne aggódjatok”. Általában az emberek képesek minden miatt aggódni. Ez egy pusztító betegség, olyan, mint egy kígyó, amely körbekúszik az ember gondolataiban, és az isteni életet elfojtja. A gondolatok egy sötét útvesztőben mozognak – újra és újra ugyanazok a pusztító gondolatok jönnek elő. Miután mindazt, ami terhel, az Úrra veted, megnyílik számodra a Menny.

A Jelenésekben az van írva: „…és ímé egy megnyílt ajtó vala a Mennyben, (…) és egy hang ezt mondja vala: Jöjj fel ide!” (Jel.4,1). Ott világosság volt, új felépítő, hálás gondolatok, melyek már a világalapjainak letétele előtt megvoltak. Most a szívbe jutottak, a gondolatok és a tekintet kitisztult: „Nézd, imhol Istenetek!” (És.40,9). Amikor Istent látjuk, akkor saját magunkat olyan kicsinek látjuk, és problémáink olyan nevetségesen csekélyek lesznek. Azelőtt az aggodalmaskodás felemésztette az erőnket és munkakedvünket, most erőhöz jutunk, és kedvet kapunk ismét felállni és szolgálni. Nem sodródunk tovább, és nincsenek kínzó gondolataink. Az aggodalmaskodás igájától megszabadulunk, így képesek leszünk másokat is megszabadítani, és a szenvedő lelkeket megvigasztalni. Akkor a világosság a sötétségben felvirrad, és az éjszaka olyan lesz, mint a dél. (És.58,10)

Ugyanebben a részben egy jó intés van: Másokkal ugyanazt tenni, amit magunknak is kívánnánk. Így az aggodalmaskodásra hatalmas csapást mérsz. Isten erre felfigyel és megjutalmaz érte.

Isten lehetetlent is véghezviheti

Igen, az istenfélelemben gyakoroljuk magunkat, és gyakoroljuk magunkat abban, hogy minden gondunkat Őreá vessük. Mondhatjuk, hogy ez a lehető leghasznosabb „szellemi sport” amit gyakorolhatunk.

Ha Isten olyan kegyelmes, hogy minden bűnünket a tenger mélyére veti, akkor ezt a hihetetlen ajánlatát is ki kell használjuk: „Minden gondotokat Őreá vessétek”. Ő képes véghezvinni azt, ami számunkra lehetetlen.