A szeretet nem rója fel a gonoszt

A szeretet nem rója fel a gonoszt

Írta: Richard Savage | Publikált: 2011. július 4.

A szeretet nem rója fel a gonoszt.(1.Kor.13:5) Lehetetlen szeretni valakit és jót gondolni róla, miközben a múltban elkövetett rossz cselekedeteit nyilvántartjuk, mint rendezetlen tartozásokat.

Amikor arra a személyre gondolsz, akkor eszedbe jut ez meg az a kellemetlen esemény, és a Sátán élvezni fogja a kínzásod azáltal, hogy eszedbe juttatja az eseményt nagy részletességben. Tudod, hogy Isten azt akarja, hogy megbocsáss az ellened vétkezőknek, és azt akarod, hogy a te vétkeid is meg legyenek bocsátva, de ez nem történhet meg, ha még mindig nyilvántartod mások bűneit és felhánytorgatod a múltat, mert így Isten sem tud neked megbocsátani és megbánt bűneid a feledés tengerébe dobni.

Emlékezni eseményekre a múltból és fenntartásokkal lenni a másikkal szemben az két különböző dolog. Mikor valaki traumát él át erőszak vagy bántalmazás miatt, a fájdalmas emlékek megmaradhatnak éveken keresztül. Tudni megbocsátani része a gyógyulásnak és nem mond ellent annak, hogy az emberek vállalják a felelősséget és szembenézzenek bűncselekményeik következményeivel.

Azoknak, akiknek keserű gondolataik vannak, sosem boldogok, mert azok a gondolatok nem Istentől jönnek, és nem tudja őket megáldani.

Általában, az emberek azért tartják számon mások vétkeit, mert büszkeségük meg lett sértve vagy tulajdonuk kárt szenvedett és meg akarják bosszulni, vagy látni a másik embert megszégyenítve, még akkor is, ha az, ami történt tudatlanságból vagy véletlenül történt. Ez messze áll Isten szeretetétől és attól az izgalomtól és örömtől, ami a mennyben van, amikor egy bűnös megbánja bűnét, és nem akar vétkezni soha többé. Jézus pedig ezt mondta a kereszten: „Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek.” (Lukács 23:34)

József nem lett keserű - épp ellenkezőleg

Azoknak, akiknek keserű gondolataik vannak, sosem boldogok, mert azok a gondolatok nem Istentől jönnek, és nem tudja őket megáldani. Ők nem hisznek Isten szeretetében és bölcsességében, mint József, (1. Mózes 50:19-21) amikor a testvérei féltek, hogy bosszút áll rajtuk azért, amit évekkel azelőtt tettek vele.

Azok, akik megbocsátanak, amint Jézus is megbocsátott, meglátják és megtapasztalják Isten jóságát.

József tudta a szívében, még a törvény előtt, hogy a bosszúállás Istené. Isten gyermekei a bosszút Atyjukra hagyják. József mondja: „Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy amint ma, hogy sok nép életét megtartsa.” Akik tisztán tartják szívüket a sok gonoszsággal szemben, azok ezt megtapasztalhatják más emberektől és megbocsátanak, ahogy Jézus is megbocsátott. Meglátják és megtapasztalják Isten jóságát és képesek lesznek a gonoszt jóval meggyőzni. „És megvígasztalá őket és szívökre beszéle.”

Szeretni egymást, ahogy Krisztus szeretett minket

Az a szeretet, amit láttunk Jézus Krisztusban, aki meghalt értünk, elvezet minket a megbánásra a mi keménységünk, önzőségünk és büszkeségünk felett, így mi is a békéltetés szolgálatában állhatunk – nem számon tartva, és folyamatosan végigfutva a hibáik listáján a fejünkben – hanem megmutatva az embereknek mennyire áldott szeretni a másikat, ahogy Krisztus szeretett minket (2.Kor. 5:19-20, 1.Ján. 4:7-8). Milyen áldott megmenteni egymást a keserűségtől, gyűlölködéstől, és kegyelmet és jóságot kapni Istentől, hogy belépést kaphassunk az Ő igazságos, békés és örömteli királyságába.