A természet törvényei és az élet törvényei

A természet törvényei és az élet törvényei

Publikált: 2016. február 1.

Kopernikusz 1543-ban számolt be felfedezéséről, miszerint a Nap és nem a Föld a Naprendszer központja. Ez bizonyára fontos felfedezés volt, de ez a tény, hogy nem a mi bolygónk az univerzum közepe, már jó ideje így volt – a teremtés óta.

Másvalaki pedig arra jött rá, hogy a Föld gömbölyű, és nem lapos. Nem is olyan sok ideje annak, hogy ilyen állításokért az emberek akár az életükkel is fizethettek. De ki gondolta volna a nagyapáink közül, hogy a kisunokáik egyszer a zsebükben olyan telefonokkal fognak járkálni az utcán, amelyek segítségével bárkivel és bármikor tudnak beszélgetni az egész világon? A technológia viszonylag egyszerű – ha már ki van fejlesztve.

A természet törvényei akkor is léteztek, amikor az ember még nem ismerte őket – igazából az emberek a legtöbbet még mindig nem ismerik, jóllehet a természet törvényei 100%-ig kivétel nélkül helyesen működnek minden körülményben, és minden emberre vonatkoznak. Ez mindig így volt és így is lesz.

El kell hinnünk, hogy így van mindig, minden körülményben, minden emberre vonatkozóan, minden időben.

A természet törvényeinek megfelelői a szellemi élet törvényeiben is megtalálhatóak – a természet szellemi törvényei. Ez egyetlen dolognak a két oldala, melyeket különválasztani nem lehet, ahogy az érmének két oldalát sem lehetséges különszedni. Azonban míg a természet törvényei egyre jobban érdekelték az embereket – hiszen azok reményt adtak egy szebb és gazdagabb jövőre –, sajnos a szellemi élet törvényei felé egyre kevesebb érdeklődést tanúsítottak.

Vegyünk néhány példát ezekre a hihetetlen élettörvényekre:
„Aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Péld. 11,25.)
„Kérjetek, és adatik nektek.” (Máté 7,7.)
„Adjatok, néktek is adatik.” (Lukács 6,38.)
Ne felejtsük el a legfontosabbat:
„Aki magát megalázza, felmagasztaltatik.” (Lukács 14,11.)
Egészen egyszerűen úgy kell tennünk mindnyájunknak, mint Kopernikusz: az legyen a kiindulópontunk, hogy itt isteni igazságról van szó. El kell hinnünk, hogy így van mindig, minden körülményben, minden emberre vonatkozóan, minden időben.

Talán itt az idő, hogy elkezdd vizsgálni a „szellemi tudományt”?

Ugyanis Istennek nincs szüksége speciális intézkedéseket foganatosítania annak érdekében, hogy a törvényei működjenek. Ugyanígy vajmi kevés beavatkozásra van szüksége, hogy az ígéretei beteljesedjenek, amennyiben betöltjük az azokhoz tartozó feltételeket. Isten nem személyválogató – csak egyszerűen hagyja működni a törvényeit. (Róma 2,11-16.) Azonkívül gyakran beavatkozik a természetbe és az életünkbe is. Az Alkotó az alkotás felett áll, de a beavatkozása nem hágja át az élet törvényeit. Nem, Ő teljes összhangban van alkotásával.
Miért van olyan kevés növekedés és fejlődés? Miért van olyan kevés öröm és szellemi közösség? Miért a Szellem kijelentésének hiánya? A válasz egyértelmű: Nem jutottunk hitre! Még mindig azt hisszük, hogy „a Föld lapos” és hogy „én vagyok az univerzum közepe”.

Talán itt az idő, hogy elkezdd vizsgálni a „szellemi tudományt”?

 

Ez a cikk az „Elrejtett Kincsek” című újság norvég változatában jelent meg 2003 áprilisában.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag