A törvényen túl

A törvényen túl

Írta: Joop Neinders | Hely: Usselo, Hollandia | Publikált: 2008. május 11.

Istent sokféle módon tudjuk szolgálni. Emberként szeretjük magunkat védettségben és biztonságban érezni. Jó érzés tudni, hogy helyesen cselekszünk. És Isten az igében több szabályt és törvényt adott azzal az ígérettel, hogy aki ezeket megtartja, élni fog. E törvények megtartása jó életet eredményez, miáltal védettségben és biztonságban érezhetjük magunkat.

„Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem?” (Máté 19,20)

Példaként itt a gazdag ifjú a Máté 19,16–26-ból. Minden törvényt betartott, és jó életet élt. Senki nem vádolhatta meg semmivel. Megtartotta a parancsolatokat, és kívülről minden rendben volt. Az emberek látták ezt, és úgy gondolták, hogy mindent jól tesz. Ha körülnézünk, mi is láthatunk más embereket és más keresztényeket, akik sokkal rosszabbak nálunk. Ezáltal még elégedettebbek leszünk önmagunkkal. De ebben az elégedettségben élve nem vagyunk Jézus tanítványai, mivel meg van írva, hogy meg kell gyűlölnünk saját életünket (akaratunkat), ha az Ő tanítványai akarunk lenni.

Többről volt szó

Ennek ellenére volt valami különös a gazdag ifjúban. Amikor hallotta és látta Jézust, érezte, hogy itt többről van szó. Sok „jó keresztény” ezt nem veszi észre. Isten iránti buzgóságuk és jó cselekedeteik annyira elvakítják őket, hogy nem veszik észre, mikor Jézus többet akar mondani. Megtartanak minden parancsolatot, és külsőleg nagyon buzgónak tűnnek Isten iránt. Evangelizálnak, bibliaórákat tartanak, dolgoznak az ifjúsággal, és sok jót tesznek. Ez talán nem fontos? De igen, viszont mindeközben Jézus mondani szeretne nekünk valamit. Ez a mondanivaló is olyan egyszerű, mint helyesen cselekedni? Nem, mert Ő mindig rá szeretne mutatni valamire, ami még nem tökéletes bennünk. Rá akar mutatni azokra a bűnökre, amik még nem tudatosak nálunk. Megmutatta a gazdag ifjúnak, hogy a pénz rabja. A törvény erre nem volt képes, mivel csak azt mondta, hogy tizedet kell adni, és ő ezt mindig hűségesen meg is tette. Sajnos végül szomorúan távozott.

Hajlandó vagy?

Ki kész arra, hogy a gazdag ifjúnál tovább menjen, ha Jézus szól hozzá? Kinek adhat Jézus több világosságot természeti testben lakó bűneire? Ki szereti annyira az igazságot, hogy szívesen teszi Jézus szavát akkor is, ha az mindenébe kerül? Aki elfogadja ezt a világosságot, abban ki fog fejlődni Krisztus természete. Az ilyenek nincsenek a törvény alatt, mivel a Szellem vezetésében járnak. Ők Jézus igazi tanítványai, mivel gyűlölik saját életüket (Lukács 14,26). Megváltoznak bensőleg, és megújulnak napról napra, ahogy Pál írja a 2. Kor 4,16-ban: „Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul.”