Hogyan gyógyíthatnám meg a világot?

Hogyan gyógyíthatnám meg a világot?

Írta: Brian Janz | Publikált: 2015. április 28.

Gyilkosságok, terror, hazugságok, botrányok, kizsákmányolás, környezetszennyezés, kapzsiság – ha összeírnánk a mai világ problémáit, elég hosszú lenne a lista, és egyre csak növekszik.

Természetesen vannak kivételek – emberek, aki segítik és támogatják a körülöttük élőket, sőt a tőlük távoliakat is. Ez történhet személyes és magasabb szinten is, és számtalan okból.

De az este elmúlik, az árnyékok nyúlnak, és a pislákoló fények, amik próbálják visszaszorítani a sötétséget, egyre fogynak és halványodnak. Már a híradót hallgatva is kétségbe esek, és habár szeretném jobbá tenni a világot, úgy tűnik, túl sok ember akarja elrontani.

Jézus ezt jövendölte a Máté 24,6-7-ben: „Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.”

Cselekedj!

Könnyű fatalistán hozzáállni a dolgokhoz, mondva, hogy a rossz dolgok úgyis megtörténnek, szóval miért ne hagyjuk őket megtörténni? Egyszerű csak üldögélni, malmozni az ujjainkkal, és találni néhány dolgot, ami elvonja a figyelmünket a körülöttünk lévő szenvedésről, amíg Isten úgy nem dönt, hogy újra helyre tesz mindent.

De nem, ez nem így működik. A 2 Péter 3,11-12-ben ez van írva: „Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!”

Az élet nem váróterem: Istennek terve van velem itt a földön.

Az élet nem váróterem: Istennek terve van velem itt a földön. Van valami, amit szeretné, hogy csináljak. És azáltal, hogy az Ő akarata szerint járok, kicsit közelebb hozhatom a napot: azt a napot, amikor a könnyek eltöröltetnek, és nem lesz többé fájdalom.

„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jelenések 21,4). Milyen távoli ez a mostani világtól! És milyen dicsőséges lesz így élni!

Új ég és új föld. Nem lesznek többé diktátorok, terroristák, éhínségek, betegségek, szétszakadt családok, háborúk és szegénység. Vajon honnan jönnek ezek a dolgok, ha nem a dühből, büszkeségből, kapzsiságból, és a többi bennünk lakozó bűnből? De amikor ezek elmúlnak, nem marad más, csak béke, öröm és boldogság.

Vajon honnan jönnek ezek a dolgok, ha nem a dühből, büszkeségből, kapzsiságból, és a többi bennünk lakozó bűnből?

És istenfélő életet élve nem csak ezt a napot hozhatom közelebb, hanem részt vehetek ebben a munkában itt a földön. „Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek; hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.” Filippi 2,14-15.

Úgy járni, ahogy Ő járt

Igen, a világ egyre sötétebb lesz, és nehéz ma reményre lelni. Talán nem tudom gyógyítani a rákot vagy eltörölni az éhínséget a föld színéről, de egy dolgot tehetek: a legjobb és legeredményesebb mód, hogy most megváltoztassam a helyzetet az, ha úgy járok, ahogy Ő járt, és megtisztítom magamat, amiképpen Ő is tiszta. Ha mindent zúgolódás és versengés nélkül teszek, feddhetetlenül és tisztán élek, istenfélően és az Ő vezetésének megfelelően, akkor Isten dicsősége fog fényleni általam, és olyan leszek, mint egy csillag a világon.

Olyan leszek, mint egy csillag a világon.

És akkor, bármerre vezet Isten, az apró helyzeteken keresztül az emberek minden nap láthatják bennem a fényt. Az életem által megmutathatom, hogy bár a bűn mindent elront és tönkretesz körülöttük, Isten még mindig tesz csodákat.

És a csodák, amelyeket bennem tesz, azok, hogy átformál engem, a valós természetemet valami teljesen újjá. Így minden alkalommal, amikor kísértésbe kerülök, hogy ideges, dühös vagy büszke legyek, megtagadhatom ezeket a gondolatokat, és Isten segít, hogy a bűn meghaljon bennem, és egyre inkább át leszek formálva az ő képére. Sok szempontból ez a legnagyobb csoda mind közül. (2 Péter 1,4).

Sátán meg lesz rontva a lábaink alatt

Amíg Sátán szabadon azt tesz, amit akar, a világ nem lesz tökéletes hely. A bűn annyi mindent tönkretesz. De én attól még tehetem a saját részemet. Talán nem tűnik soknak, de a kicsi, mindennapi csodák változtatnak a helyzeten.

Amikor Istennek adtam az életemet, a sötétségtől a világosság felé fordultam, és Sátán elvesztette hatalmát az életem fölött. Ez látszik a mindennapi életem körülményein. Talán nem jár harsonaszóval, elismeréssel és dicsérettel, de minden győzelmem az önzés és bűnök felett súlyos csapás a Sátánnak. (Róma 16,19-20).

A fény, ami abból árad, hogy Isten előtt feddhetetlenül élünk, nem pislákol, nem remeg meg.

Senki sem tudja egymagában megoldani a világ összes problémáját, de a saját részünket megtehetjük, és ez Isten üdvözítő terve az összes teremtményének. Így hát vagy egy vagyok a hű tanítványok közül, akik megrontják Sátánt a lábaik alatt, vagy magamnak élek, és erősítem az ő hatalmát. A döntés rajtam áll, és ezt a döntést minden nap meghozom.

És még ha el is jött az éjjel, és az árnyékok hosszabbak és sötétebbek, mint valaha, azok, akik engedelmesek Istennek, és az Ő vezetésének megfelelően élnek, fényesebben ragyognak, mint a nap. A fény, ami abból árad, hogy Isten előtt feddhetetlenül élünk, nem pislákol, nem remeg meg. Talán kevesen vannak és egymástól messze, mégis ők fénylenek a legfényesebben, és bár hosszú az éj, nem veszett el a remény. Istennek van terve, Ő tudja, hogy mit csinál. És hogy véghezvigye ezt a tervet, azokat az embereket használja, akik hűségesen teszik akaratát.

„De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.” (2 Péter 3,13).