Jézus segíthet rajtad!

Jézus segíthet rajtad!

Írta: Szerkesztőség | Publikált: 2014. január 9.

Isten és egyetlen fia látta a mennyből az emberiség nyomorát. Szívük sokkal inkább égett értünk, mint azt valaha gondolnánk. Látták, hogyan szenvednek az emberek a bűnbeesés következményeitől. Látták, ahogy Isten lefektetett jó élettörvényei ellen lázadnak. Ez a lázadás vágyak és kívánságok formájában volt bennünk. A Biblia ezt „természeti testben lakó bűnnek” hívja, és senki sem elég erős ahhoz, hogy irányítása alá vonja.

Szenvedéseinken megkönyörülve Isten fia eljött, hogy segítségünkre legyen: megszületett ember fiaként.

A Biblia nagyon világosan ír arról, hogy földi élete alatt Jézus ugyanolyan ember volt, mit te és én. Voltak érzelmei és saját személyisége, és ami még fontosabb, első kézből megtapasztalta az aljas, sötét erőket, amik a bűneset miatt mindenkibe beleivódtak. Meg van írva a Bibliában, hogy hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett (Zsid. 4,15). Ez nem azt jelenti, hogy a körülményei ugyanazok voltak, mint a mieink, de a testből feljövő, Isten törvényével ellenkező gondolatokat és érzéseket Ő is tapasztalta. Ilyen gondolatok és érzések kopogtattak szíve ajtaján, jóllehet egészszívű életet élt Isten előtt, és vágya az Ő akaratának betöltése volt. A Biblia ezt kísértésnek hívja. Jézusnak, még ha Isten Fia volt is, harcolnia kellet, hogy a kísértés pillanatában ne vétkezzen.

De Isten mellette állt a kísértésekben, meghallgatta imáit, így soha nem követett el bűnt. Éppen ezért nem volt a halálnak hatalma fölötte.
 

A Bibliában meg van írva, hogy testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból (Zsid. 5,7). Áldott legyen Isten, hogy így történt! Sőt nem csak arról van írva, hogy megkísértetett, hanem arról is, hogy nem cselekedett bűnt. Ha vétkezett volna, meghalt volna épp úgy, ahogyan az összes többi ember, és nem támadt volna fel. De Isten mellette állt a kísértésekben, meghallgatta imáit, így soha nem követett el bűnt. Éppen ezért nem volt a halálnak hatalma fölötte.

Ezért segíthet most Jézus nekünk! Nagyon jól tudod, mi kopogtat szíved ajtaján. Jól tudod, mi akar uralkodni rajtad. Talán idáig több dolognak hatalma volt fölötted, amikért bocsánatot kellett kérned az emberektől és Istentől. Ezek a dolgok visszatérnek a gondolataidban, annak ellenére, hogy szeretnéd végleg elfelejteni őket. És Jézus együtt tud érezni veled. Gondolj csak rá, hogyan harcolt Ő éppen ezek ellen a dolgok ellen! Harminc év minden percét - amit emberként itt lenn töltött - arra használt, hogy szabaddá tegye magát a bűntől, ami Őt is ugyanúgy kísértette.

Kaphatsz erőt a mennyből éppen akkor, amikor segítségre van szükséged, hogy ellenállhass a kísértésnek.

Ő most a mennyben van, és figyel téged. Atyja mellet imádkozik érted, hogy neked is sikerülhessen ugyanúgy, mint neki. Ezt tudva bizalommal imádkozhatsz hozzá, hogy megkapd azt az erőt, ami Őt is megerősítette, míg olyan emberként élt, mint te vagy én. Kaphatsz erőt a mennyből éppen akkor, amikor segítségre van szükséged, hogy ellenállhass, nemet mondhass a kísértésnek. Így új élet kezdődik számodra, amelyben a bűn nem uralkodik rajtad.

(Olvasd el a Zsid. 4,15-16-ot és 5,7-8-at!)