Lehet egység a keresztények között?

Lehet egység a keresztények között?

Írta: Jan-Hein Staal | Publikált: 2015. augusztus 6.

Vajon az indulat az oka annak, hogy a keresztények olyan sok egyházra és csoportra oszlanak?
Te és én tudunk valamit tenni az egységért?

Hogyan alakult ki az első keresztény közösség?

Legyetek szófogadók, adjatok fel mindent, gyűlöljétek saját életeteket, vegyétek fel kereszteteket minden nap, és ne a saját akaratotok szerint cselekedjetek!

A Biblia leírja, hogyan kezdődött minden, mikor Jézus elmondta a tanítvánnyá válás feltételeit azoknak, akik őt követték: Legyetek szófogadók, adjatok fel mindent, gyűlöljétek saját életeteket, vegyétek fel kereszteteket minden nap, és ne a saját akaratotok szerint cselekedjetek! Amíg a földön volt, imádkozott tanítványaiért, és meg tudta tartani az egységet közöttük. Már akkoriban is fennállt a szétválás veszélye, például olyan kérdésekben, hogy ki a legnagyobb közöttük.

Halála előtt Jézus így imádkozott: „Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!” (János 17,11).

Később olyan emberek, mint Pál, harcoltak és imádkoztak az egységért a keresztények között. Ő az első gyülekezeteket leveleiben egységre és testvéri szeretetre intette. A Korinthusiakhoz így ír: „Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.” (1 Korinthus 1,10). Az efézusi gyülekezetnek elmagyarázta, hogy a keresztények egy testet alkotnak. Jézus Krisztus a fej, és minden tag azt kívánja tenni, amit ő mond, ezért minden keresztény testvér és nővér egy szorosan összefüggő csoport lesz szeretetben összeköttetve egymással és a fővel.

Mi történt az egységgel az első gyülekezetben egy kis idő múlva?

A legtöbb keresztény beletörődött a történtekbe, és reméli, hogy talán a különböző egyházak később a mennyben eggyé lesznek.

Szakadások, viszályok, kivételezés, keserűség, rosszindulat, törekedés a méltóságra. Igen, mindezek az első gyülekezetek óta a rombolják az egységért folytatott munkát. Az egységért folytatott harc és ima helyett majdnem mindenki hozzászokott a szakadásokhoz és a különálló szervezetekhez. Időről időre biztosan tartanak egyházak közötti találkozókat, de aztán mindenki visszamegy a saját gyülekezetéhez.

A legtöbb keresztény beletörődött a történtekbe, és reméli, hogy talán a különböző egyházak később a mennyben eggyé lesznek. Egyszerűen már nem hiszik, hogy véget lehet vetni minden egyenetlenségnek, hasadásnak és elkülönülésnek az igaz tanítványok között itt a földön. Minden szakadás oka a bűn megjelenése: kivételezés, irigység, büszkeség és türelmetlenség.

Te és én tehetünk valamit a keresztények közötti szakadások ellen?

Meg lehet őrizni az egységet a tanítványok között a mi időnkben is?

Az első keresztények idejében ez az egység kicsiben kezdődött. Annak a néhány embernek, akik egész szívvel Jézusért akartak élni, meg kellett tanulniuk egymásért imádkozni, egymást elhordozni és szeretni, egymásnak megbocsátani. Meg kellett tanulniuk, hogy ne a saját véleményükhöz és ismeretükhöz ragaszkodjanak, hanem együtt keressék Isten és a Biblia világosságát és bölcsességét. Ezáltal tudott a kicsiny közösség növekedni. Ám mióta az egységért való munka alábbhagyott, fokozatosan kialakultak az egyházak és mozgalmak.

De te és én saját helyünkön ragaszkodhatunk szilárdan ahhoz, amit Jézus első tanítványainak mondott: Legyetek szófogadók, adjatok fel mindent, gyűlöljétek saját életeteket, vegyétek fel kereszteteket minden nap, és ne a saját akaratotok szerint cselekedjetek! Imádkozhatunk és kereshetünk hittársakat, akik mint keresztények ilyen életet akarnak élni. Így meg lehet őrizni az egységet a tanítványok között a mi időnkben is.