Miért hisznek az emberek egy 2000 éves könyvben?

Miért hisznek az emberek egy 2000 éves könyvben?

Írta: Peter Cheetham | Publikált: 2015. április 3.

Annak ellenére, hogy régen lett megírva, a Biblia a mai napig sokféle erős véleményeket vált ki.

A legtöbb ember egyetért azzal, hogy az ilyen szavak, mint a „Szeresd felebarátodat, mint magadat” és „Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak” jó irányelvek, amelyek szerint élhetünk. Valójában más vallások is hasonló dolgokat tanítanak. De mit mond a Biblia, ami annyira más, és ami a mai világban is segítség lehet az életünkre nézve?

Ma is érvényes a Biblia?

A Biblia az emberiség legnagyobb gondjával – a problémák gyökerével – a bűnnel foglalkozik. A saját akaratunkkal, ami Isten akarata ellen dolgozik, és ami annyira nehézzé teszi a dolgokat. Gondoljunk csak Jézus radikális szavaira Máté 5:29-ben: „Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.”

A Biblia az emberiség legnagyobb gondjával – a problémák gyökerével – a bűnnel foglalkozik.

Jézus szándéka nem az volt, hogy az emberek kárt tegyenek magukban, hanem, hogy nyomatékosítsa a bűn komolyságát. Ez az állítás igaz volt az Ő idejében, és továbbra is igaz a mi időnkben, mikor olyan sok formája van a tisztátalanságnak. A helyzetek megváltoztak, de az emberi természet ugyanaz maradt.

A korszellem

A mai társadalom mindenféle bűnt elfogadhatónak tart. Paráznaság, vágyak, kapzsiság és önteltség elfogathatónak számít. Gondoljunk csak bele, milyen nagy nyomás van, hogy nagyok legyünk ebben a világban, még mások kárára is. Gondolj a sok tisztátalanságra a TV-ben, filmekben és az interneten! Manapság furcsának is tartják, ha valaki nem enged ezeknek a kísértéseknek, a vágyainak és az egoizmusnak, ami ellen tisztán írva van a Bibliában!

A helyzeteink változtak, de az emberi termesztünk ugyanaz maradt.

Van bármi előnye annak, ha ezt a korszellemet követjük? Épp ellenkezőleg! Hány család szenved a hűtlenség miatt? Milyen alapokat teszel le a saját életedre nézve, és a körülötted lévőknek, akik példaként tekintenek rád? A Biblia megmutatja az utat, amelyen kegyelmet kaphatunk Jézus által, hogy már a gondolatainkban ellenálljunk ezeknek a kísértéseknek, hogy teljesen tiszták és szabadok lehessünk!

Jézus élete

A Bibliában olvashatunk Jézus életéről, az előfutónkról, aki lehetővé tette, hogy bűn nélkül élhessünk. Jézusnak „hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz” (Zsid. 2:17) és „aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.” (Zsid. 4:15). Soha nem esett bűnbe, annak ellenére, hogy mindenben úgy meg volt kísértve, mint mi!

Isten szeplőtlen bárányaként halt meg bűneink bocsánatáért. De ez nem minden, amit értünk tett: lábnyomokat is hagyott, amit követhetünk! (1 Péter 2:21) Jézus maga mondta: „mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek…[de] ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” (János 8:34-36) Pál apostol így int: „Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben (abban a testben, amiben most vagytok), hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban.” (Róm. 6:12) Vonz téged ez a szabadság? Vagy inkább a bűn szolgája maradsz?

Mit fogsz követni?

Ha a saját önző élvezeteidért élsz, haragszol, vagy másokat lenyomsz, hogy nagyobbnak érezd magad, akkor sokkal könnyebb nem hinni az igében. A Biblia elítéli az ilyen önző viselkedéseket. Az az ára annak, hogy Isten szava szerinti legyen az életed, hogy teljes mértékben feladd a saját akaratodat. Legtöbben nem hajlandóak ezt az árat megfizetni, de az, hogy nem hiszünk valamiben, nem jelenti azt, hogy kevésbé lenne igaz.

Mindent adnod kell, de cserébe mindent megkapsz.

Hajlamos vagy az aggodalmaskodásra és félsz a jövőtől? Könnyen haragra gerjedsz? Féltékeny és irigy vagy? A gondolataid mindig visszatérnek azokra a dolgokra, amikkel valaki megbántott? A Biblia segít megszabadulnod ezektől, így könnyebb lehet az életed. Megváltozhatsz, ha teljes hittel hiszel Isten szavának. Mindent adnod kell, de cserébe mindent megkapsz. A panaszkodó tele lesz hálával. A fukar bőkezű lesz. A hazug igazmondóvá és megbízhatóvá válik.

Őszinte vágyakozás van a szívedben a bűn feletti győzelemre? Ha igen akkor hajlandó vagy mindent feladni azért, hogy megszerezd? Hiszel a Bibliában írottakban, és engeded, hogy átformálja az életed?