Szeresd a testvériséget!

Szeresd a testvériséget!

Írta: Arild Tombre | Publikált: 2011. március 22.

Ez egy rövid intés az 1 Péter 2,17-ből. Innen tudjuk, hogy a bibliai értelmezés szerint létezik egy dolog, amit testvériségnek hívnak.

Ez nem akármilyen testvériség, hanem olyan emberek, akik meg lettek szentelve (Zsidók 2,11). Jézus nem szégyelli elhívni azokat a testvéreket, akik megszentelődésben élnek, az összes nőt és férfit, akik ezt az életet élik.

A megszentelődéshez hozzátartozik a testvériség

Ezért a megszentelődés szorosan kapcsolódik ehhez a magasztos testvériséghez, sőt feltétele annak. Mikor testvériségben szolgálunk, vegyük fel az egymás iránti alázatot! Figyeljünk jobban másokra, és mindig mások haszna legyen a szemünk előtt stb., ahogyan Isten igéje int! Ekkor kapunk jó alkalmat arra, hogy lássuk hibáinkat és hiányosságainkat. Ez hatalmas lehetőséget jelent a további tisztulásra, olyannyira, hogy felmerül a kérdés: Mihez kezdenénk a testvériség nélkül?

A testvériségben jó alkalmunk van arra, hogy megalázzuk magunkat, életünket adjuk egymásért, buzdítsuk egymást, sőt buzdítva legyünk. „Mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.” (1 Péter 5,5). Újra fel kell tennünk a kérdést: Mihez kezdenénk a testvériség nélkül? A testvériségről szóló egyik legerősebb bibliai kijelentés az 1 János 3,14: „Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait.” Péter így fejezi ki: „Szeresd a testvériséget!” Zsidók 13,1: „Legyen testvéri szeretet bennetek!”

A testvériség nem tűr hamisságot

Amikor a testvériségről beszélünk, többek között Nátánaél jut eszünkbe, az a tanítvány, akiről Jézus ezt mondta: „Íme, egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság.” (János 1,47). Jézus Krisztus testvérisége csak ilyen Nátánaélekből áll. Itt őszinteség, nyitottság és egymás iránti kölcsönös bizalom uralkodik, itt biztonságban lehetünk. A tanítványok között tiszta és örök kötelék alakul ki. Ezért énekeljük a testvériségről az egyik énekben:
„Hamisságot nem tűr, csak hűség lehet: fentről tündökölsz e földön messzire!” (Az Úr Útjai 186).
Igen, fentről tündököl egy olyan világban, ahol nem magától értetődő a bizalom. A tanítványság és a testvériség egy és ugyanaz. A kereszt által, megfeszített akarattal át tudjuk élni ezt a szent testvériséget.