A bűnök bocsánata

A bűnök bocsánata

Írta: Kari Sundmark | Hely: Norway | Publikált: 2010. január 1.

Voltál már valaha úgy, hogy szinte öntudatlanul imádkoztál segítségért? Ez gyakran előfordul, amikor egy nehéz helyzeten mész keresztül. Azonban ha eleged van magadból és abból a fajta életből, amit élsz, egyre tudatosabb lesz benned az a tény, hogy igazán szükséged van imádkozni!

Jézus arra tanította a tanítványait, hogy azokért a dolgokért, amiket rosszul tettek, szükségük van bűnbocsánatért imádkozni Istenhez, és Jézus világossá tette, hogy a bűnbocsánat attól függ, hogy másoknak megbocsátottak-e. Így kellett imádkozniuk: „És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek”. Az egész imát elolvashatod Máté evangéliuma 6. részében.

Bűntudat és beismerés

Amikor a lelkiismereted nyugtalan, Isten az, aki dolgozik, és rájössz, hogy szükséged van bűnbocsánatért imádkozni. Talán felfedezed, hogy az élet egyik útkereszteződésnél rossz irányt választottál, és kívánod, hogy bárcsak rendbe hozhatnád azt. Megérted, hogy amit tettél, az rossz volt. Péter apostol azt mondta azoknak az embereknek, akik rájöttek, hogy rosszul tettek: „Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek”. (Ap.cs.3,19). Amikor őszinte bűnbánatod van, érezd a bűnbocsánat szükségét Istentől és emberektől. A Biblia szerint: „Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga”. (Péld. 28,13). Ha elrejted a bűnödet és nem vagy hajlandó beismerni azt, akkor nem lesznek megbocsátva azok. Ezért nincs örömed. János apostol azt írja: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól” (I.Jn. 1,9). Ez az örömet nem fogod megtapasztalni anélkül, hogy bevallanád a bűneidet.

A bűnbocsánat alapja

Mielőtt a földön élt Jézus, a főpap egy évben csak egyszer vitt áldozatot az emberek bűneiért. Az emberek bűnbocsánatot kaptak; mindazonáltal azok az áldozatok nem voltak képesek az embereknek segíteni a tiszta lelkiismeret megőrzésében. Bár az áldozat bűnbocsánatot adott az embereknek, de nem volt ereje ahhoz, hogy elvegye a gonoszságot, ami természeti testben van. Ez a gonoszság az, ami a bűnt okozta. Azért az áldozatot évről-évre újból és újból az oltárra kellett tenni.

Jézus meghalt az emberekért; mint egy áldozat egyszer és mindenkorra adta az életét. A Zsidókhoz írt levél 9. és 10. részében olvashatatsz többet a bűnbocsánat alapjairól. Miután Jézus a halálból feltámadt, a bűnbocsánat egészen új jelentést kapott! Lehetséges azokat a dolgokat levetned, amik a lelkiismeretedet terhelik. Amikor Istenhez járulsz és bűnbocsánatért könyörögsz, a bűn alól felszabadulsz, mivel Jézus magára vette azt. Azért bizalommal kérhetsz bűnbocsánatot a bűnökért, amiket elkövettél, és megtapasztalod, hogy Isten „…a tenger mélységébe veti minden bűnünket”, ahogy az a Bibliában van írva (Mik. 7,19).
 

 

A bűnbocsánat az a kezdőpont, és ahogy az úton továbbhaladsz, segítséget kaphatsz, hogy Jézus követése által egy tiszta lelkiismerettel élj, példaul hogy „mindennap felvedd a kereszted”.

Miért annyira fontos a bűnbocsánat?

Isten meg akarja mutatni szeretetét irántad, és lehetőséget ad arra, hogy minden dolgodat amit tettél a múltban elfelejt és egy tiszta lappal kezdhetsz. Azáltal, hogy az életét, mint egy áldozatot feláldozata, Jézus egy olyan utat nyitott, ami azelőtt nem volt elérhető. Így mehetsz ezen az úton! Szintén te is áldozhatod az életedet, mint egy áldozat. Ezt azáltal teszed, hogy harcolsz, a gonoszság &nspan; a bűn ellen, ami a természeti testedben lakik, és a Szent Szellem ereje által megtagadod magad. A bűnbocsánat az a kezdőpont, és ahogy az úton továbbhaladsz, segítséget kaphatsz, hogy Jézus követése által egy tiszta lelkiismerettel élj, példaul hogy „mindennap felvedd a kereszted”.

Az új élet

Ahogy ezen az új és élő úton jársz, egyre hálásabb leszel. Másképpen kezdesz gondolkodni! Már nem másokat okolsz a nehézségeid miatt. Ha a múltban igazságtalan voltál, most arra vágysz, hogy igazságos légy. Isten akaratát akarod tenni. Azt akarod tenni, ami legjobb másoknak. Ez azért van, mert egy új értelmet kaptál. Az az öröm, ami abból ered, hogy új értelmet kaptál, elkezd rád jellemező lenni. Valami fejlődik benned, és Isten megnyitja az elmédet erre az új életre, hogy „egy új teremtés” lehessél!

Egy vessző a szőlőtőn

Bűnbocsánatot kapni azt jelenti, hogy igent mondasz arra, hogy vesszőként be legyél oltva a szőlőtőbe, ami maga Jézus. Ő mondja: „Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt”. Jézus azt akarja, hogy sok gyümölcsöt teremj. Csak a fában áramolhat a nedv a szőlőtőkéből az ágakba.

Amikor Jézus Krisztus szőlőtövén vessző leszel, erőt kapsz az életedben. Azután az életed értelmet kap és érdekessé fog válni!