Megtérés

Megtérés

Írta: Kari Sundmark | Hely: Trysil, Norvégia | Publikált: 2010. január 1.

Nyugtalannak érzed magad és üresnek látszik az életed? Gondolataid nyugtalanok és sok kérdésed van?

A Bibliában az van írva, hogy az emberek olyanok, mint a pára; egy rövid ideig látható, azután vége. Talán a tudat, hogy a földi élet olyan rövid, vágyakozással tölt el, hogy megismerd az élet értelmét. Szeretnéd megtapasztalni, hogy Isten az egyetlen élő Isten, és hinni akarsz benne. Ez a vágyakozás, amit nehéz szavakba önteni, lehet az első lépés a megtérés felé.

Egy új irány

A következő lépés cselekvést igényel! Aki megtér, valamitől elfordul valami más felé. 
Eddig csupán egy irányban mentél. Talán tudsz valamiről, ami a másokkal való kapcsolatodban nem jó. Talán tettél, vagy mondtál valamit, ami mások irántad érzett bizlmát lerombolta. Talán igazságtalan vagy tisztességtelen voltál. Amikor megtérsz, pontosan az ellekező irányában kell elindulnod, mint amerre korábban mentél. A bizalmat helyre kell állítanod, és meg kell tisztulnod mindattól, ami az életedben helytelen volt. Nehéznek tűnik 180 fokos fordulatot venni? A szándék nem az, hogy egyedül kelljen ezt megtenned. Valaki segíteni akar neked! Jézus ígért valamit nekünk: „Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt. 11,28.) Más szóval Jézus azt mondja: „Térjetek meg és jöjjetek hozzám, mind, akiknek vágyatok van arra, hogy boldogok legyetek.

Aki megtér, elfordul valamitől, valami más felé.

Isten vágyakozást munkál a megtérésre

Isten munkálja benned azt a vágyat, amit az iránt érzel, hogy életed irányán változtass. A Bibliában az a kérdés hangzik; „[nem tudod], hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?” (Rom. 2,4). Egyszer Péter apostol beszélt a zsidókhoz. Egyértelművé tette számukra, hogy vétkeztek, amikor keresztre feszítették őt. Amikor ezt hallották, „szívükben megkeseredének…” (Ap.cs. 2,37). Így érzel, amikor tudod, hogy valami rosszat tettél, és lelkiismereted emlékeztet rá. Szomorú leszel, és talán fájdalmat érzel. Isten jóságából érzel bánatot akkor! Valójában örvendezhetsz, amikor ezt a bánatot tapasztalod. Ez megtérésre ad vágyakozást, és megerősíti azt, hogy Isten elkezdett benned munkálkodni.

Egy radikális döntés

Az a feltétele annak, hogy a nehéz terhektől megszabadulj, és nyugalmat kapj, hogy elismerd bűnödet. 
„Igen, de mi a bűn?” kérdezheted. A bűn az, amit lelkiismereted és az élet jó törvényei ellen cselekszel, amiket Isten adott nekünk, és amiket a Bibliában találunk. Jézus kihangsúlyozza azt, hogy a parancsolatok, amiket Isten Mózesnek adott, még mindig érvényesek, de hozzáteszi: „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek…” (Jn. 13,34). Igazán meglep egy olyan parancsolat, ha tovább olvasol arról, amit Jézus mond: „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére”. (Mt. 5,21-22). Jézus a reflektorfényt egyenesen az emberek szívére és gondolataira irányítja.

Ha megtérsz, az azt jelenti, hogy kész vagy arra, hogy hagyd, hogy Jézus beszéde és élete ragyogja be saját életedet.

Ha megtérsz, az azt jelenti, hogy kész vagy arra, hogy hagyd, hogy Jézus beszéde és élete ragyogja be saját életedet. Minden régi gondolkozásod, el kell, hogy vesd. Nincs semmi, amit érdemes lenne tovább megtartani! Egy új kezdőpontja kell legyen mindannak, amit mondasz és teszel. A megtérés kétségkívül egy radikális döntés, mivel a Biblia szavaiban ez van: „És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben” (Ef. 4,24). Az új embernek nem az az irányadó, hogy mi az, ami engem vagy javamat szolgálja, hanem az, ami a körülöttem lévők javára szolgál.

Mi az életed célja?

Jézusnak a Bibliában sok neve van. Ezek közül egy a „Jó Pásztor”. A pásztor zöld legelőket biztosít, gondoskodik a nyájról és megvédi őket a veszélytől. Amikor megtérsz és Jézust pászotorodnak választod, tapasztalni fogod, hogy őszinte gondoskodással van feléd. Tudja, hogy milyen táplálékra és irányításra van szükséged ahhoz, hogy odaérj, ahová Ő téged vezetni akar.