Újjá kell születnünk!

Újjá kell születnünk!

Írta: Kåre J. Smith | Hely: Oslo, Norvégia | Publikált: 2009. december 11.

A legtöbb embernek nincs elég hite úgy élni, mint Jézus. Sokan nem értik életének értékét. Pedig ahhoz, hogy meglássuk Isten királyságát, újjá kell születnünk.

„Jézus így válaszolt: »Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.«” (János 3,3) Ez az újjászületés a szívünkben és az elménkben történik. Miután újjászületettél, olyan dolgokat látsz, amiket előtte még soha, és új értékrendet kapsz az élethez. Szellemi bölcsességed és olyan látásmódod lesz, ami elvezet az életre és a békére. A világi dolgok, amikre korábban felnéztél, elvesztik jelentőségüket.

Pál átélte ezt, és a Filippi 3,7-8-ban ír arról, számára mit jelent az újjászületés: „Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért.” Azok a dolgok, amiket az evangélium világított meg számára, könnyűvé tették a választást. Legyünk buzgók, tartsunk szoros kapcsolatot Istennel! Így tud szólni hozzánk és dolgozni a szívünkben.

„De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálványáldozat vagy a bálvány ér valamit? Sőt inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák és nem Istennek: azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is, nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is.” (1 Korinthus 10,19-21)

Nem tudunk mit kezdeni Istennel, ha gonosz szellemekkel van közösségünk, és a világi dolgok érdekelnek minket. Ha nem hallod Őt szólni hozzád, ha nem éled át a kinyilatkoztatásokat és az ébredést, akkor gondolataid és szándékaid a világból jönnek. Minden egészszívű kereszténynek figyelnie kell rá, merre tart az élete, és hogy ne nézzen fel olyan dolgokra, amelyek nincsenek kapcsolatban a mennyei elhívással. „Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti.” (1 János 5, 18) Nem élhetsz tanítványként úgy, hogy ugyanakkor felnézel a világ nagyságára. Így a forrás, amely az életedből tör elő, tisztátalan lesz, és eltérít a Krisztussal és a szentekkel való mélyebb közösségtől.

„Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1 János 2,15-17)

Részlet egy cikkből „Légy Isten tanítványa – egy győzelmes élet!”
2006 szeptember

Olvass többet a megváltásról!